Crizantema Vilcu

Crizantema VîlcuBirou de mediator Crizantema Vilcu – ofera servicii de mediere şi consultanţă persoanelor fizice şi juridice în vederea soluţionării pe cale amiabilă a următoarelor conflicte/litigii:

– În materia dreptului familiei – desfacerea căsătoriei; partajul de bunuri comune; exerciţiul drepturilor părinteşti; stabilirea domiciliului copiilor; contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor; orice alte neînţelegeri care apar în raporturile dintre soţi cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii.

– În litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, constand in  contestatii  decizii de santionare disciplinara, contestatii decizii desfacere CIM,  drepturi banesti, conflicte aparute intre angajator si angajat, conflicte aparute intre angajati.

– În litigiile civile – obligatia de a face, pretentii banesti, partaj, succesiuni,  executarea contractelor, rezilierea contractelor.

– În domeniul protecţiei consumatorului, când consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unui produs sau unui serviciu defectuos, a ne respectării clauzelor contractuale, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi operatorii ori agenţii economici.

– În litigiile dintre asociaţiile de proprietari şi locatari – atât înaintea declanşării procesului în instanţa de judecată cât şi pe parcursul desfăşurării acestuia.

– În materia dreptului penal – numai în cazul infracţiunilor pentru care legea prevede că raspunderea penală este înlăturată prin retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor.

– În materia executarilor silite – constand in renuntarea la executare a creditorului, prevazuta de Codul de procedura civila, poate fi facuta si printr-un acord de mediere, unde partile vor putea gasi solutii comune, modalitati convenabile de exercitare a drepturilor si a obligatiilor si vor putea constitui garantii in vederea executarii pe cale amiabila a obligatiilor asumate, cu respectarea conditiilor de fond si forma.