Cristina Zamșa


Absolventă a Facultății de Drept, Universitatea din București

Doctor în drept (2006, „Teoria impreviziunii” – Universitatea din București)

Conferențiar universitar la Catedra de Drept privat, Facultatea de Drept, Universitatea din București, disciplinele Drept civil (Drepturi reale. Teoria generala a obligațiilor), Dreptul transporturilor

Fost redactor-șef al Revistei Române de Drept al Afacerilor (2006-2012, fondatorul rubricii „Satiră juridică”)

Coordonator rubrică specială (ZAMSHE) în Revista de note și studii juridice

Avocat, Baroul București

Contact: cristina.zamsa@drept.unibuc.ro, cezamsa@hotmail.com