Cristina Rotaru

Cristina Rotaru-Radu

Activitate:
– 2017-prezent: Director Institutul Național al Magistraturii
– 2010-prezent: judecător la Înalta Curte de Casație și Justițe − Secția Penală
– 2010-prezent: punct național de contact în Rețeaua Judiciară Europeană
– 2010: membru în comisia de redactare a Legii de punere în aplicare a Codului Penal
– 2008-prezent: membru în Colegiul de redacție al Revistei Curierul Judiciar
– 2004-2010: judecător la Curtea de Apel București
– 2002-2004: judecător la Tribunalul București
– 1995-2002: judecător la Judecătoria Sector 5 București
Activitate didactică:
– 2016-prezent: profesor universitar, titular al cursurilor Drept Penal Parte Specială și Criminologie
– 2009-prezent: conferențiar universitar, titular al cursurilor Drept Penal Parte Specială și Criminologie
– 2003-2009: lector universitar
– 2000-2003: asistent universitar
– 1998-2000: preparator universitar
– 1996-1998: colaborator al Facultății de Drept, Universitatea București.