Cristina Popescu


Cristina este consultant fiscal în departamentul de Taxe al biroului DLA Piper din București. Este specializată în aspecte legate de colaborarea cu autoritățile fiscale (depunerea dosarelor, obținerea documentelor emise de autoritățile fiscale, situația fiscală a contribuabilului, declarația contribuabilului, problemele procedurii de executare silită), procedurile de înregistrare fiscală și asistența în timpul auditurilor fiscale.

Cristina asistă departamentul de Taxe în activitatea de conformitate, cum ar fi calculul sumelor aferente, pregătirea declarațiilor fiscale, transmiterea oricăror alte documente conexe, în legătură cu contribuția clawback, TVA și alte impozite și contribuții datorate bugetului statului român. Lucrează împreună cu echipa de litigii în chestiuni legate de contestații / contestații administrative, în vederea redactării documentelor relevante și a pregătirii calculului sumelor.