Cristina Nicolescu


Studii
– Licenţa în drept, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, 1999;
– Doctor în drept al Facultăţii de Drept – Universitatea din Bucureşti, 2011; coordonator ştiinţific – Prof. univ. dr. Valeriu Stoica; tema de cercetare – „Regimurile matrimoniale convenţionale” ;
– Cursuri postuniversitare – Nivelul I şi II, de certificare pentru profesia didactică, Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, 2010-2011;
– Studii de drept comparat, Facultatea Internaţională de Drept Comparat – Strasbourg, sesiunea de vară, Bucureşti 3-21 august 2009

Activitate didactică şi academică
Titular de curs şi conducător de seminare la disciplina „Dreptul familiei şi regimuri matrimoniale”

Activitate ştiinţifică şi de cercetare
1) Autor al unor cărți/monografii și articole de specialitate, cu precădere în materia dreptului familiei (conform listei de lucrări);
2) Participare în calitate de keynote speaker/auditor la numeroase conferinţe/colocvii pe teme juridice organizate în ţară şi în străinătate;
3) Expert al prestigiosului Centru de acces la dreptul străin – JURISCOPE: raportul Les procédures de liquidation des régimes matrimoniaux en Roumanie inclus în « Les procédures de liquidation des régimes matrimoniaux en Roumanie, en Allemagne, au Danemark, en Italie, en Angleterre et au Pays de Galles et en République tchèque » (2012);
4) Raportor naţional pentru al XIX-lea Congres Internaţional de Drept Comparat, organizat de Academia Internațională de Drept Comparat – Viena, 20-26 iulie 2014; tema: „La contractualisation du droit de la famille”;
5) Realizarea proiectului de cercetare ”Study on the assessment of the Regulation (EC) No 2201/2003 and the policy options for its amendment”, finanțat de Comisia Europeană și coordonat de Deloitte Consulting Belgium – 2014
6) Membru în Colegiul de Redacţie al Revistei Române de Drept Privat (începând cu anul 2011).

Alte activităţi
– Consilier juridic – personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor (octombrie 1999 – iulie 2003; octombrie 2009 – în prezent) şi director adjunct (august 2003 – octombrie 2009) în Ministerul Justiţiei – Direcţia Avizare Acte Normative;
– participare la diverse comisii de elaborare a proiectelor de acte normative (cu titlu de exemplu – pachetul de legi în domeniul reformei protecţiei drepturilor copilului și adopției);

Premii
a. Premiul „Paul C. Vlachide” – acordat de Uniunea Juriştilor din România (20 decembrie 2010) pentru lucrarea „Regimuri matrimoniale”, Editura Hamangiu, Bucureşti 2010 (în colaborare cu prof. univ. dr. Marieta Avram);
b. Premiul „Octavian Căpăţînă” – pentru articolul „Participarea la achiziţii – un regim matrimonial complicat şi marginal?”, publicat în Revista Româna de
Drept Privat nr. 5/2010, acordat de Editura Universul Juridic şi Revista Română de Drept Privat (11 noiembrie 2011) pentru cel mai original şi valoros studiu publicat în paginile revistei în cursul anului 2010;
c. Nominalizare la Premiul „Henri Capitant” – pentru cea mai buna teză sau monografie juridică a anului 2012 pe teme de drept privat – acordat de Editura Universul Juridic şi Revista Română de Drept Privat în colaborare cu Asociaţia Henri Capitant – România şi Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România; lucrarea „Regimurile matrimoniale convenţionale în sistemul noului Cod civil român. Abordare istorică, utilitaristă şi
comparativă”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012;
d. Premiul „Mihail Eliescu” – acordat de Uniunea Juriştilor din România (19 decembrie 2012) Editurii C.H. Beck pentru lucrarea „Noul Cod civil. Comentariu pe articole”, volum coordonat de Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012