Cristina Maria Irimia

– Absolventă a Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti, promoţia 1995.
– În perioada 1995-1999: judecător în cadrul Judecătoriei sectorului 4 Bucureşti.
– Din 1999, detaşată la Ministerul Justiţiei – Direcţia elaborare acte normative, a făcut parte din colectivele de lucru constituit pentru lucrările unui nou Cod civil şi, ulterior, ale noului Cod de procedură civilă. În cadrul acestei direcţii, până în anul 2006 a ocupat funcţia de şef serviciu drept privat, director adjunct, director.
– Timp de peste 14 ani cât a durat definitivarea, adoptarea, intrarea în vigoare a Codului civil, a Codului de procedură civilă şi a legilor de punere în aplicare a acestora, în cadrul serviciului de drept privat domeniul de preocupări a inclus în special legislaţia în materia familiei, protecţiei copilului şi adopţiei, justiţiei pentru minori, violenţei în familie şi violenţei de gen, medierii, ajutorului public judiciar, taxelor de timbru, organizării şi statutului magistraţilor, elaborând sau făcând parte din grupuri interinstituţionale de elaborare a actelor normative în aceste materii si susţinând adoptarea lor in forul legislativ.
– Prin natura şi complexitatea activităţii, a participat, în ţară şi în state membre UE la cursuri, stagii de pregătire, dezbateri publice, grupuri de lucru privind legislaţia internă şi legislaţia europeană relevantă în materiile de interes.
– Membru în colectivul de autori ai lucrării Noul Cod civil – comentariu pe articole, apărută la Editura CHBeck (2012).