Cristina-Maria Florescu


Experienţă profesională
15.09.2011-prezent: judecător, Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a/Secţia a IX-a Contencios Administrativ şi Fiscal
01.09.2016-25.10.2018: judecător detaşat, Ministerul Afacerilor Externe
01.01.2011-14.09.2011: judecător, Tribunalul Bucureşti, Secţia a IX-a Contencios Administrativ şi Fiscal
15.04.2008-31.12.2010: judecător, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, Secţia Civilă
16.01.2008-14.04.2008: judecător, Judecătoria Buzău
15.08.2006-15.01.2008: judecător, Judecătoria Galaţi

Educaţie şi formare
15.11.2013-10.07.2014: curs postuniversitar, modulul Psiho-pedagogic I şi II, Departamentul pentru pregatirea Personalului Didactic, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Stiinte ale Educaţiei
octombrie 2005-iunie 2010: studii doctorale, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, Şcoala Doctorală
octombrie 2004-iunie 2005: masterat cu specializarea Dreptului Afacerilor, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti
octombrie 2004-iulie 2006: Institutul Naţional al Magistraturii
octombrie 2000-iunie 2004: Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti – studii universitare de licenţă

Publicaţii
– Consideraţii privind admisibilitatea contestării decretelor Preşedintelui României în instanţa de contencios administrativ (în colaborare cu Cristina Nicoleta Iachim), Revista Curierul Judiciar nr. 7/2020, p. 391-399
– Raportul dintre procedura insolvenţei şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. Obligaţii bugetare accesorii. Deschiderea procedurii insolvenţei. Repunerea în termen a înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale (în colaborare cu Cristina Nicoleta Ghiţă), Revista Curierul Judiciar nr. 5/2012, p. 293-298.
– Inadmisibilitatea acţiunii în anulare (art. 263 TFUE) potrivit jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie (în colaborare cu Cristina Nicoleta Ghiţă), Revista Forumul Judecătorilor nr. 4/2011, p. 181-190;
– Procedura contravenţională. Admisibilitatea audierii unor persoane prevăzute de art. 189 alin. 1 pct. 1 şi 2 C.proc.civ., fără acordul intimatului. Dreptul la un proces echitabil (în colaborare cu Cristina Nicoleta Ghiţă), Revista Curierul Judiciar nr. 9/2011, p. 443-445;
– Principiile răspunderii civile a judecătorilor şi procurorilor Revista Themis nr. 2-3/2010, p. 74-85
– Răspunderea civilă a judecătorilor şi procurorilor în dreptul comparat, Justiţia în actualitate nr. 2/2010, p. 9-13
– Exercitarea dreptului la libera exprimare de catre magistraţi. Limite prevăzute de legislaţia internă şi internaţională (în colaborare cu dna Lucreţia Postelnicu), Justiţia în actualitate nr. 4/2008, p. 19-25
– Raspunderea disciplinara a judecatorilor si procurorilor in dreptul comparat, Justiţia în actualitate nr. 2/2008, p. 60-64
– The Civil Liability of Judges in Romania: Notions of “Bad Faith” and “Serious Negligence” , Lex et Scientia International Journal nr. XV vol 3/2008
– La perte de chances – prejudice specifique en matiere de responsabilite medicale?, Ed. Cartea Studenţească, Bucureşti, 2007, pag. 65-68
– Aspecte privind infracţiunea complexă, în lumina actualului şi noului Cod penal, Ed. Cartea Studenţească Bucureşti, 2006, pag. 409-414,
– Corelaţiile răspunderii comitentului cu alte forme de răspundere civilă, Ed. Cartea Studenţească Bucureşti, 2006, pag. 403-408,
– Câteva aspecte de noutate privind obligaţiile şi răspunderea civilă profesională medicală în Franţa, Ed. Cartea Studenţească Bucureşti, 2006, pag. 353-360
– Ordinea juridică comunitară: aspecte referitoare la raportul dintre principiile aplicabilităţii directe şi priorităţii dreptului comunitar. Rolul judecătorului naţional, Lex et Scientia nr. XII vol. I, pag. 36-42
– Aspecte privind răspunderea pentru viciile ascunse, în lumina prevederilor Codului civil român şi pentru produsele cu defecte, în lumina Legii nr. 240/2004. Contextul legislativ comunitar şi naţional, Lex et Scientia nr. XII vol. I, pag. 28-35
– Aspecte privind reglementarea şi fundamentarea răspunderii comitentului pentru fapta prepusului în dreptul civil român şi în dreptul unor state membre ale Uniunii Europene. Premisele unui Cod civil european, Lex et Scientia nr. XII vol. I, pag. 20-27
– Consimţământul victimei, ordinul legii şi comanda autorităţii legitime – cauze justificative interferente (în colaborare cu Cristina Nicoleta Ghiţă), Revista Themis nr. 2/2005, pag.82-98
– Aspecte privind aplicarea legii penale mai favorabile în cazul infracţiunilor care au produs consecinţe deosebit de grave, Revista Themis nr. 1/2005, pag. 104-110