Cristina-Elena Popa-TacheAdresa profesională: București, România
E-mail: IILJEditor@gmail.com

Experiență profesională
2011: cercetator știintific asociat, Institutul de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române
2014: arbitru Și mediator VIAC – Vienna International Arbitral Centre
2014: asociat CIArb doctor în drept

Educație și formare
1998 – absolventă a Universității Creştine « Dimitrie Cantemir », Facultatea de Ştiințe Juridice şi Administrative, Licenţiat în Drept la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept.
1999 – Master în Drept Comercial în cadrul Universității din Bucuresti, Facultatea de Drept.
2001 – Studii postuniversitare de specializare în fiscalitate, Centrul de Formare Economică şi Administrativă – Universitatea din Bucureşti.
2001 – Studii de limba italiană, Institutul Italian de Cultură, Bucureşti.
2002 – Studii Postuniversitare de Specialitate în Drept Privat/Drept Comercial, Universitatea din Bucureşti  – Facultatea de Drept.
2003 – Studii de limba franceză, Institutul Francez București.
2006 – Studii de limba engleză în cadrul British Council, Bucureşti.
2010 – Studii de mediere, formare ca mediator, Camera de Comerţ şi Industrie Bucureşti.
2011 –  Studii politice şi de bună guvernare în cadrul Colegiului Național de Apărare – Cursul pentru înalți demnitari « Securitate şi bună guvernare ».
2011 – Cercetator Ştiințific asociat în cadrul Departamentului de Drept Public Vintilă Dongoroz
al Institutului de Cercetări Juridice « Acad. Andrei Rădulescu » al Academiei Române.
2015 – Doctor în drept international.
2017 – Postdoc. Mediation and Negotiation CDRC Vienna.

Varia
Membră practician, mediator internațional şi arbitru internațional în cadrul Vienna International Arbitral Centre – VIAC.
Membră în Austrian Arbitration Association – ArbAut.
Membră în Board of Directors în AEDBF Europa.
Membră în ADJURIS – Societatea de Științe Juridice și Administrative.
Membră PERGAM.
Lista selectivă a activităților publicistice:

Monografii:
Cristina Elena Popa Tache, Introduction to International Investment Law, Ed. Adjuris International Academic Publisher, 2020, editia tradusa a monografiei  Introducere in dreptul international al investitiilor, Ed. Universul Juridic, 2018.
Aceasta a fost republicata in 2019 in editie revazuta si adaugita: – Cristina Elena Popa Tache, Dreptul Internațional al Investițiilor. Coordonate/ International Investment Law. Coordinates, Epublishers Publishing House, 2019, 546 pagini.
Cristina Elena Popa Tache, Legal treatment standards for international investments. Heuristic aspects, Ed. Adjuris International Academic Publisher, 2021.
Cristina Elena Popa Tache, Vers un droit de l’âme et des bioénergies du vivant, Ed. L Harmattan, Collection: Logiques Juridiques, 2022, prefață de Jean-Luc Martin-Lagardette.

Editor-sef la International Investment Law Journal, ed. ADJURIS – International Academic Publisher,  www.investmentlaw.adjuris.ro. Revista este indexata in: HEINONLINE, CEEOL, REPEC, WORLDCAT, KIT, PROQUEST.
Editor-sef la Revista de Drept Bancar și Financiar, patronată de Asociația Europeană de Drept Bancar și Financiar, ed. Rosetti International,  https://rdbf.editurarosetti.ro/?nav=redactie,
Revista este indexata in: WORLDCAT, KIT.
Co-editor al volumului Looking for New Paths in Comparative and International Law, Contributions to the Conference on Comparative and International Law
June 25, 2021, Bucharest – International Conference, ed.  ADJURIS – International Academic Publisher, Editors: Dalvinder Singh, Cristina Elena Popa Tache, Cătălin-Silviu Săraru, editing format: pdf Acrobat Reader, date of publication: September 2021.

Co-editor al volumului Banking Law in the 21st Century, Contributions to the 14th International Conference Contemporary Approaches in Banking and Financial Law, April 15,
2021, Bucharest Publishing House: ADJURIS – International Academic Publisher, 2021,
Editors: Ianfred Silberstein, Thierry Bonneau, Cristina Elena Popa Tache, Lucía Piazza Dobarganes, Katharina Muscheler, Christopher Hunt.
Co-editor al volumului Innovation and Development in Business Law, Contributions to the 10th International Conference Perspectives of Business Law in the Third Millennium,, November 13, 2020, ed. ADJURIS – International Academic Publisher, 2021, Editors: Thierry Bonneau, Cristina Elena Popa Tache.

Alte articole:
– Condiții generice pentru operațiunile bancare transfrontaliere între statele membre ale Uniunii Europene. Exemplul investitorului internațional Revolut, în Revista de Drept Bancar și Financiar, nr. 1/2021 electronic (ianuarie-iunie), Editura Rosetti.

– Mecanismele de garantare a investițiilor internaționale, rolul instituțiilor bancare de tip paragon și modalitățile principale de soluționare a diferendelor, în Revista de Drept Bancar și Financiar, nr. 2/2020 electronic (iulie-decembrie), Editura Rosetti.

– Ranking of Treatment Standards in International Investments, în International Investment Law Journal, ADJURIS – International Academic Publisher, Volume 1, Issue 1, February 2021, pp. 79-87.

– Adapting an Efficient Mechanism for Resolving International Investment Disputes to a New Era. Vienna Investment Arbitration and Mediation Rules, in International Investments, în International Investment Law Journal, ADJURIS – International Academic Publisher, Volume 1, Issue 2, July 2021, pp. 91-102.

– How can be affected international investment by the reaction of states during crises?, în Building an Adapted Business Law, Contributions to the 11th International Conference Perspectives of
Business Law in the Third Millennium, November 19, 2021, Bucharest, ed.  ADJURIS – International Academic Publisher, 2022, Editors: Sónia de Carvalho, Anton Petričević, pp. 12.

– Compliance with the legal treatment standards of international investments during the global economic crises. Between yes and no, în Looking for New Paths in Comparative and International Law, Contributions to the Conference on Comparative and International Law June 25, 2021, Bucharest – International Conference, ed.  ADJURIS – International Academic Publisher, 2021, Editors: Dalvinder Singh, Cristina Elena Popa Tache, Cătălin-Silviu Săraru, pp. 161-172.

– Cristina Elena POPA TACHE et Jean-Luc MARTIN – LAGARDETTE, Droit de l’âme et des biochamps : théorie et acceptabilité, în Cahiers Portalis UMF, martie, 2022.

– Editor’s note about the 14th International Conference „Contemporary Approaches in Banking and Financial Law” took place in Bucharest, Romania, on 15 April 2021, în Banking Law in the21st Century, Contributions to the 14th International Conference Contemporary Approaches in Banking and Financial Law, April 15, 2021, Bucharest Publishing House: ADJURIS – International Academic Publisher, 2021, Editors: Ianfred Silberstein, Thierry Bonneau, Cristina Elena Popa Tache, Lucía Piazza Dobarganes, Katharina Muscheler, Christopher Hunt, pp. 11-30.

– Administrative Review and Reform Movements from the Perspective of International Investment Law, în volumul Administrative Law and Public Administration in the Global Social System, Contributions to the 3rd International Conference, Contemporary Challenges in Administrative Law from an Interdisciplinary Perspective, October 9, 2020, ed. ADJURIS – International Academic Publisher, 2021, Editors: Julien Cazala, Velimir Zivkovic, pp. 212-218.