Cristina BacaintanInformatii de contact
e-mail: cbacaintan@nuclearelectrica.ro

Consilier juridic si practician in insolventa. Licentiata in drept cu peste 10 de ani de activitate juridica in administratia publica centrala si in domeniul nuclear.

Studiile universitare au fost completate de stagii de practica in instituţii precum: Institutul European pentru Administraţie Publica din Luxembourg, Institutul European din Romania, Comisia Europeana, Institutul National de Administratie etc.

 

Alte competente
Expert achizitii publice – Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
Expert legislatia muncii – membru al Uniunii Nationale a Expertilor in Legislatia Muncii
Expert Jurist – Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii
Practician in insolventa – grad definit – membru al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, filiala Bucuresti;
Institutul National de Administratie – Curs perfecţionare – Controlul legalitatii actelor administrative prin contenciosul administrativ;
Institutul European pentru Administratie Publica din Luxembourg – Procedura in fata Curtii de Justitie si a Tribunalului de prima Instanta ale Comunitatii Europene, practica judiciara;
Institutul European din Romania – Curs – Sistemul normativ al Uniunii Europene;
Institutul National de Administratie – Curs perfectionare – Norme si proceduri de tehnica legislativa;
Bruxelles – Comisia Europeana – Implementarea POP si elaborarea unor noi proiecte de reglementari in conditiile impuse de legislatia comunitara;
Membru al Asociatiei Expertilor in Achizitii Publice – AEXA;
Membru al Asociatiei Romane de Drept si Afaceri Europene – ARDAE.

Experienta releventa
Departamentul Avizare Legalitate Documente din cadrul Directiei Juridice si Afaceri Corporatiste a Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A.
Serviciul Legislatie din cadrul Directiei Juridice a Ministerului Finantelor Publice
Serviciul Litigii si Contencios din cadrul Directiei Juridice a Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
Practician in insolventa;
Director Comercial – societate privata.