Cristina-AnaMaria Bădina


Activitate profesională
noiembrie 2022-prezent: Avocat în cadrul Baroului București
noiembrie 2022-prezent: Avocat în cadrul societății de avocați Oncescu Asociații SCA

Experiență profesională
– Stagiu de practică la Consiliul Superior al Magistraturii, perioada noiembrie-decembrie 2018
– Participant la concursul de eseuri ”Stat și Democrație. Instituții Românești.”
– Speaker în cadrul Conferinței ”Revoluția Română- 30 de ani. Stat și continuitate” (16 decembrie 2019)
– Organizator Sesiunea de comunicări științifice a studenților și masteranzilor din cadrul Facultății de Drept, Universitatea București, ediția a XI-a, perioada 1 februarie-3 aprilie 2020
– Practică de specialitate în cadrul Cabinetului de Avocat Popa-Mircea Elena, Buzău, B-dul Unirii, Bl. P3, Ap.3, județul Buzău, perioada 1.07.2020-17.07.2020
– Stagiu de practică în cadrul Societății Civile Profesionale de Avocați Ionescu și Asociații, cu sediul în București Bd-ul Gheorghe Șincai, nr.12, bl.12, sc. A, et.1, ap.6, sector 4 și punct de lucru în str. Locotenent Aviator Radu Beller, nr.1, sector1, Bucuresti, perioada 16 noiembrie 2020-4 decembrie 2020
– Organizator Sesiunea de comunicări științifice a studenților și masteranzilor din cadrul Facultății de Drept, Universitatea București, ediția a XII-a, perioada martie-aprilie 2021
–  Avocat stagiar colaborator în cadrul societății civile de avocați „ Oncescu Asociații ”, perioada noiembrie 2022- prezent

Educatie si formare
2014-2018: Colegiul Național „ B.P.HASDEU”, Buzău (România)
2018-2022: Facultatea de Drept Universitatea București
Iulie 2022-iulie 2023: Programul de Master „Drept Civil. Drept Procesual Civil Aprofundat” Facultatea de Drept, Universitatea Titu Maiorescu

Abilități
Capacitate organizatorică, persoană motivată, dornică de a-și perfecționa continuu cunoștințele și abilitățile, gândire logică, creativitate, capacitatea de a interacționa ușor cu persoanele și de a se adapta rapid noilor provocări.
Spirit de echipă dobândit cu ocazia activităților organizate pentru sesiunea de comunicări științifice a Facultății de Drept, Universitatea București.
Capacitate de analiză și sinteză dobândită în urma studierii unor spețe în perioada de practică de specialitate.

Varia
Limbi straine cunoscute: Franceza- Diplôme d’études en langue française delf B1; Engleza- utilizator avansat
Bună stăpânire a programului Office (Word, Power Point, Excel)
Permis de conducere B