Cristiana Irinel Stoica


Cristiana Irinel Stoica

Cristiana I. Stoica coordonează activitatea de consultanţă a societăţii de avocaţi STOICA & Asociaţii.

Cristiana I. Stoica este membru deplin al Curții Internaționale de Arbitraj a ICC Paris, din iulie 2018 până în iulie 2021. Este profesor asociat la Facultatea de Drept a Universității București, programul de masterat „Arbitraj Internațional” (din 2013), participând la conferințe pe tema arbitrajului internațional comparativ și a arbitrajului instituțional. De asemenea, este arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional atașată Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR) și la Curtea Permanentă de Arbitraj a Camerei de Comerț Româno – Germane (AHK România). Din 2013, este coordonatoarea grupului de arbitraj internațional al World Link for Law. Ea contribuie la publicația „Arbitrajul în România” publicată de Kluwer International în 2015 (secțiunea „Arbitrajul instituțional în România”). Participă în mod regulat ca vorbitor la conferințe privind arbitrajul internațional în România sau în străinătate. Experiența sa din trecut include mai mult de 20 de ani dedicaţi arbitrajului, în calitate de avocat, reprezentând clienți internaționali sau interni în fața instituțiilor arbitrale sau contribuind la emiterea de opinii de expert.

Cristiana I. Stoica a acordat asistenţă băncilor internaţionale, companiilor multinaţionale sau misiunilor diplomatice din România, clienţilor privaţi sau instituţiilor din administraţia centrală sau locală în numeroase proiecte de afaceri. A reprezentat clienţi ca avocat pledant, în cauze civile şi comerciale.

Experienţa sa include şi asistenţă acordată în proiecte de finanţare corporatistă, în iniţierea primei emisiuni de obligaţiuni de stat pe pieţele internaţionale, în proiecte de privatizare din sectoarele bancar, alimentar sau materiale de construcţii, în fuziuni şi achiziţii, ori în operaţiuni corporatiste curente, în negocierea contractelor comerciale internaţionale, precum şi în litigii imobiliare, comerciale, fiscale şi de muncă.

Informații de contact
istoica@stoica-asociatii.ro, sca@stoica-asociatii.ro
+40214020930, +40214020931

Experiență profesională și didactică
1980-1995: Avocat independent, Baroul Bucureşti;
1990: Consiliul Europei, Strasbourg, Franţa – stagiu de formare profesională în drepturile omului;
1990: Institutul Internaţional pentru Drepturile Omului, Strasbourg, Franţa – stagiu de formare profesională în drepturile omului;
1992-2000: Profesor asociat, Drept comercial şi drept internaţional privat, Facultatea Internaţională de Ştiinţe Politice şi Administrative, Universitatea Bucureşti;
1994: Academia de Drept Internaţional Privat de la Haga, cursuri de formare în drept internaţional privat;
1995-prezent: Founding Partner, STOICA & Asociaţii;
1998: Agenţia pentru Dezvoltarea pieţelor de capital internaţionale, SUA – stagiu profesional;
2007: EBRD, cursuri de formare în finanţare internațională;
2010-prezent: Arbitru (arbitraj comercial intern şi internaţional), Curtea Internațională de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț şi Industrie a României.
2013-prezent: Profesor asociat la programul de masterat „Arbitrajul internațional (în limba engleză)”, Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti;
2014: Vicepreşedinte, World Link for Law, coordonatorul Secţiunii de Arbitraj Internaţional;
2015-prezent: Preşedinte, Asociaţia Internaţională a Juriştilor specializaţi în dreptul viei şi al vinului (AIDV) – Secţiunea europeană;
2016-prezent: Arbitru la Curtea Permanentă de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Româno–Germană (AHK România) şi membru în Colegiul (Boardul) acestei curţi.

Educație și formare
Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, promoția 1979.
Doctor în Drept (Dreptul Comerţului Internaţional), Facultatea de Drept, Universitatea din București, Magna cum laude, 2000. Titlul lucrării: “Subscripţia publică internaţională de acţiuni şi de obligaţiuni”, coordonator ştiinţific, Prof. univ. dr. Octavian Căpăţînă.

Publicații
Autoare a numeroase articole, studii şi lucrări de specialitate, publicate atât în România cât şi în străinătate, în domeniul dreptului internaţional privat şi al arbitrajului intern şi internaţional.
Coautor al cărţii „Arbitration in Romania: A Practitioner’s Guide”, ediţia 2016, publicat de editura Kluwer Law International.

Afilieri şi recomandări
Membră a Baroului Bucureşti din 1980;
Litigii – România, (Chambers Europe, 2017)
2011: Membru în Consiliul Director, World Link for Law
2013-prezent: Profesor asociat la programul de masterat „Arbitrajul internațional (în limba engleză)”, Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti
2014: Vicepreşedinte, World Link for Law, coordonatorul Secţiunii de Arbitraj Internaţional
2015-prezent: Preşedinte, Asociaţia Internaţională a Juriştilor specializaţi în dreptul viei şi al vinului (AIDV) – Secţiunea europeană
Membră în Comisia de Arbitraj Internaţional, Uniunea Internaţională a Avocaţilor (UIA)
2016-prezent: Vicepreședinte al Curții Permanente de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) şi arbitru la această curte.

Limbi străine
Engleză, franceză