Cristiana Budileanu


Informații personale
Data nașterii: 16 aprilie 1987

Informații de contact
Telefon: +4 0721.173.279
E-mail: cristiana@budileanu.ro
Website: www.budileanu.ro

Experiența profesională
Decembrie 2018 – prezent: Avocat definitiv în cadrul Baroului București. Avocat titular Budileanu Cristiana – Cabinet de Avocat
Februarie 2016 – Decembrie 2018: Avocat definitiv în cadrul Baroului București. Avocat colaborator în cadrul Irina Albușel – Cabinet de Avocat
Noiembrie 2015 – Decembrie 2015: internship Avi Bitton – Cabinet de Avocat, Paris, în cadrul Stagiului Internațional organizat de Baroul Paris și de Ecole de Formation des Barreaux de Paris
Octombrie 2013 – Februarie 2016: Avocat stagiar în cadrul Baroului București. Avocat colaborator în cadrul SCP Benclinov & Asociații
Martie 2013 – Octombrie 2013: Avocat stagiar în cadrul Baroului București. Avocat colaborator în cadrul SCP Hammond, Bogaru și Asociații
Martie 2012 – Martie 2013: Internship Dumitrașcu & Burlacu – Cabinete Asociate de Avocați
Mai 2007 – Noiembrie 2007: Internship Cherecheș & Cherecheș – Societate de avocați
2008 – prezent: traducător autorizat limba franceză
2012-2013: Colaborator JURIDICE.ro

Studii
2020 – prezent: doctorand în domeniul Dreptului proprietății intelectuale, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București, cu tema Numele comerciale (firmele), semnele distinctive (mărcile), semnele indicative (denumirile de origine, indicațiile geografice, denumirile de specialități tradiționale garantate), numele de domenii și sistemele lor de protecție. Asemănări, deosebiri, conflicte. Conducător de doctorat: prof. univ. dr. Viorel Roș.
2015: participant în perioada octombrie-noiembrie la Stagiul Internațional organizat de Baroul Paris și de Ecole de Formation des Barreaux de Paris
Acest stagiu este organizat în fiecare an, având scopul de a permite avocaților francofoni din lumea întreagă să își perfecționeze formarea profesională. Stagiul îmbină o lună de cursuri practice organizate de Ecole de Formation des Barreaux de Paris și o lună de integrare într-un cabinet parizian de avocatură.
2013 – 2014: Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților
2009 – 2011: masterand, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Facultatea de Administrație Publică, Master Spațiul Administrativ European; lucrare de disertație „Principiile care guvernează drepturile și obligațiile funcționarilor publici europeni”
2007 – 2011: student, Facultatea de Drept, Nicolae Titulescu
2006 – 2009: Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Facultatea de Administrație Publică, specializarea Administrație Europeană; lucrare de Licență „Administrația publică în schimbare. Cazul principiului transparenței decizionale în UE”
2002 – 2006: elev, Colegiul „Mihail Cantacuzino”, Sinaia, Profil Filologie

Varia
Publicații
2022: Autor articol „Coliziunea nume de domeniu – indicație geografică. Privire asupra cauzelor „Champagne” și „Gorgonzola” în nr. 4/2021 al Revistei Române de Dreptul Proprietății Intelectuale, p. 161 – 172
2021: Autor articol „Mărci și indicații geografice. privire comparativă. posibile conflicte și situații de coexistență” în nr. 3/2021 al Revistei Române de Dreptul Proprietății Intelectuale, p. 209 – 237;
2021: Autor articol „Rolul ideilor la întocmirea tezelor de doctorat și regimul juridic al ideilor, astfel cum acesta este reglementat în legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe și legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare” în nr. 2/2021 al Revistei Române de Dreptul Proprietății Intelectuale, p. 15 – 33;
2021: Autor articol „Indicațiile geografice în dreptul Uniunii Europene. Aspecte actuale și planuri viitoare pentru întărirea protecției indicațiilor geografice” în nr. 1/2021 al Revistei Române de Dreptul Proprietății Intelectuale, p. 110 – 146;
2021: Autor articol „Dreptul de autor și operele de arhitectură” în In Honorem Viorel Roș, Studii de Drept Privat și Public, Ed. Hamangiu;
2020: Autor articol „Reforma dreptului mărcilor în România” în nr. 3/2020 al Revistei Române de Dreptul Proprietății Intelectuale, p. 77 – 99;
2020: Autor articol „Condiția reprezentării mărcilor. De la reprezentarea grafică la reprezentarea în alte forme” în nr. 2/2020 al Revistei Române de Dreptul Proprietății Intelectuale, p. 87 – 112;
2020: Autor articol: „Dreptul de autor în era digitală. O perspectivă asupra licențelor comune („Creative Commons”)”, în nr. 1/2020 al Revistei Române de Dreptul Proprietății Intelectuale, p. 69 – 83;
2018: Co-autor articol „Challenges in the administrative procedure of trademark registration at the World Intellectual Property Organisation”, în nr. 14/2018 al Revistei Journal of Public Administration, Finance and Law, disponibil la adresa http://www.jopafl.com/issue14.html;
2016: Co-autor carte „Proprietate intelectuala. Drepturi de autor. Mărci. Brevete – Volumul I” Editura Hamangiu, București, România;
2012: Recenzie la lucrarea „Succesiunea statelor în dreptul internațional” scrisă de Titus Corlățean, publicată în Revista „Reflecții Academice”, la adresa http://cexa.eu/wp-content/uploads/RRA-nr.-1a.pdf

Participări la conferințe:
2021: Participare la conferința Challenges of the Knowledge Society-CKS 2021 cu articolul „Intellectual Property in times of Covid-19” http://cks.univnt.ro/articles/15.html

Arii de practică
Drept civil
Drept comercial
Dreptul instituțiilor financiare nebancare
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul proprietății intelectuale
Fuziuni & Achiziții
Protecția datelor cu caracter personal

Alte competențe și aptitudini
2008: Autorizație traducători și interpreți limba franceză eliberată de Ministerul Justiției;
2008: Certificat Traducător eliberat de Ministerul Culturii și Cultelor – Limba franceză, domeniul Științe Juridice;
2006: Attestation en civilisation française;
2006: Certificat de competență lingvistica „Diplôme de langue”