Cristian Vlaicu


Vlaicu Cristian, este absolvent al Facultății de Drept a Universității din București și avocat definitiv în Baroul București din anul 2001, având o experiență de peste 20 de ani în drept civil, comercial și bancar, precum și în alte arii de drept derivate din acestea. În prezent își desfășoară activitatea în cadrul Cabinetului Individual de Avocat Vlaicu Cristian.