Cristian Tănasă


Informații de contact
(+40) 741 128 821
cristian.tanasa@scavta.ro
www.scavta.ro

Experiență profesională
martie 2021 – prezent: Founding Partner, Verjel Tănasă & Asociații SCA
octombrie 2019 – martie 2021: Avocat titular, Cristian Tănasă – Cabinet de avocat
octombrie 2016 – octombrie 2019: Associate, SCP Răzvan Dincă & Asociații

Arii de practică
De-a lungul carierei sale, Cristian a căutat să își desăvârșească latura de avocat pledant, gestionând un număr de ordinul sutelor de litigii în domenii precum dreptul bancar, dreptul execuțional civil, dreptul civil, contenciosul administrativ și fiscal etc.

Cristian pune multă pasiune și în transmiterea științei dreptului către noile generații, așa cum a fost ea dobândită de la profesorii săi. După cum bine știm, educația este cheia prosperității oricărei națiuni, iar schimbarea nu poate porni decât cu propriul exemplu.

Pe latură academică, eforturile de cercetare ale lui Cristian au culminat până acum cu publicarea a două monografii și a numeroase articole și studii în reviste juridice românești.

Educație și formare
– Diplomă de master în drept privat (LL.M), Universitatea din București, Facultatea de Drept, 2017;
– Diplomă de licență (LL.B), Universitatea din București, Facultatea de Drept, 2016.

Publicații
Monografii
– „Pactul de opțiune în reglementarea noului Cod civil”, Ed. C.H. Beck, București, 2018;
– „Nou și vechi în materia răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie”, Goldberg Publishing, Călărași, 2017.

Articole, studii
– „Hipocrate în epoca modernă – despre standardul de apreciere a calității actului medical în accepțiunea art. 666 din Legea nr. 95/2006”, revista Curierul Judiciar nr. 8/2020;
– „A doua oară-i cu noroc – despre soarta termenelor în reglementarea Decretului nr. 240/2020”, www.juridice.ro, 15.04.2020;
– „Videopledoaria – noul destin al avocaturii?”, www.juridice.ro, 10.04.2020;
– „Executarea silită a hotărârilor pronunțate în apel”, coautor, RRES nr. 3/2019;
​– „Considerații asupra răspunderii civile delictuale pentru prejudiciile cauzate în cursul desfășurării unor activități sportive”, coautor, RRDP nr. 2/2019;
– „Despre pregătirea administrativă a examenelor”, www.juridice.ro, 28.08.2019;
​– „Calificarea juridică și regimul juridic al cheltuielilor de judecată. O abordare riguroasă sau relaxată?”, revista Dreptul nr. 4/2019 și www.juridice.ro, 10.03.2020;
​– „(In)admisibilitatea recursului în perioada 17.07.2018 – 02.01.2019, în cererile evaluabile în bani de până la 1.000.000 lei, pornite înainte de 20.07.2017”, www.juridice.ro, 28 ianuarie 2019 și Revista Doctrină și Jurisprudență nr. 1/2019;
– „Înalta Curte de Casație și Justiție față cu retroactivitatea. Studiu critic al Deciziei nr. 52/2018 a ICCJ – completurile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept”, coautor, Revista Dreptul nr. 2/2019 și www.juridice.ro, 19 septembrie 2018;
– „Daune-interese ca expresie a executării prin echivalent. Daune-interese consecutive rezoluțiunii. Distincție. Momentul de început al termenului de prescripție”, 11 aprilie 2018;
– „Posibilitatea instanței învestite cu o cerere de reexaminare a modului de stabilire a taxei de timbru de a proceda la calificarea corectă a acțiunii”, 25 aprilie 2017;
– „Despre timp…”, www.juridice.ro. 24.12.2016;
– „Unele aspecte referitoare la titularul dreptului la brevet”, 5 ianuarie 2016;
– „Răspunderea civilă delictuală. Rearanjarea instituției”, 3 decembrie 2015;
– „Transportul rutier și transportul feroviar de mărfuri. Limitele legale ale răspunderii transportatorului pentru pierdere și avariere”, 8 septembrie 2015; publicat și pe universuljuridic.ro la 27 noiembrie 2015.