Cristian Tănasă

Experiență profesională
octombrie 2016 – prezent: Avocat, Baroul București

Educație și formare
Diplomă de master în drept privat (LL.M), Universitatea din București, Facultatea de Drept, 2017;
Diplomă de licență (LL.B), Universitatea din București, Facultatea de Drept, 2016.

Publicații
Monografii
– „Pactul de opțiune în reglementarea noului Cod civil”, Ed. C.H. Beck, București, 2018;
– „Nou și vechi în materia răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie”, Goldberg Publishing, Călărași, 2017.

Articole, studii
– „Înalta Curte de Casație și Justiție față cu retroactivitatea. Studiu critic al Deciziei nr. 52/2018 a ICCJ – completurile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept”, coautor, 19 septembrie 2018;
– „Daune-interese ca expresie a executării prin echivalent. Daune-interese consecutive rezoluțiunii. Distincție. Momentul de început al termenului de prescripție”, 11 aprilie 2018;
– „Posibilitatea instanței învestite cu o cerere de reexaminare a modului de stabilire a taxei de timbru de a proceda la calificarea corectă a acțiunii”, 25 aprilie 2017;
– „Unele aspecte referitoare la titularul dreptului la brevet”, 5 ianuarie 2016;
– „Răspunderea civilă delictuală. Rearanjarea instituției”, 3 decembrie 2015;
– „Transportul rutier și transportul feroviar de mărfuri. Limitele legale ale răspunderii transportatorului pentru pierdere și avariere”, 8 septembrie 2015; publicat și pe universuljuridic.ro la 27 noiembrie 2015.