Cristian Tănasă

Informații de contact
(+40) 741 128 821
cristiantanasa.legal@gmail.com
www.ct-legal.ro 

Experiență profesională
octombrie 2019 – prezent: Avocat titular, CIA Cristian Tănasă 
octombrie 2016 – octombrie 2019: Avocat colaborator, SCP Răzvan Dincă & Asociații

Arii de practică
Activitatea profesională de până acum a lui Cristian a reprezentat începutul unui amplu proces de desăvârșire a calităților sale de avocat pledant, gestionând un număr de peste 200 de litigii în domenii precum Drept bancar, Protecția consumatorilor, Proceduri de executare silită, Drept civil (Teoria generală a obligațiilor, Contracte, Succesiuni, Familie), Drept administrativ, Drept fiscal, Drept societar, Proprietate Intelectuală etc.

Educație și formare
Diplomă de master în drept privat (LL.M), Universitatea din București, Facultatea de Drept, 2017;
Diplomă de licență (LL.B), Universitatea din București, Facultatea de Drept, 2016.

Publicații
Monografii
– „Pactul de opțiune în reglementarea noului Cod civil”, Ed. C.H. Beck, București, 2018;
– „Nou și vechi în materia răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie”, Goldberg Publishing, Călărași, 2017.

Articole, studii
– „Executarea silită a hotărârilor pronunțate în apel”, coautor, în curs de publicare în RRES;
​– „Artiștii și organismele de gestiune colectivă”, în curs de publicare;
​– „Considerații asupra răspunderii civile delictuale pentru prejudiciile cauzate în cursul desfășurării unor activități sportive”, coautor, RRDP nr. 2/2019;
​– „Calificarea juridică și regimul juridic al cheltuielilor de judecată. O abordare riguroasă sau relaxată?”, revista Dreptul nr. 4/2019;
​– „(In)admisibilitatea recursului în perioada 17.07.2018 – 02.01.2019, în cererile evaluabile în bani de până la 1.000.000 lei, pornite înainte de 20.07.2017”, www.juridice.ro, 28 ianuarie 2019 și Revista Doctrină și Jurisprudență nr. 1/2019;
– „Înalta Curte de Casație și Justiție față cu retroactivitatea. Studiu critic al Deciziei nr. 52/2018 a ICCJ – completurile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept”, coautor, 19 septembrie 2018;
– „Daune-interese ca expresie a executării prin echivalent. Daune-interese consecutive rezoluțiunii. Distincție. Momentul de început al termenului de prescripție”, 11 aprilie 2018;
– „Posibilitatea instanței învestite cu o cerere de reexaminare a modului de stabilire a taxei de timbru de a proceda la calificarea corectă a acțiunii”, 25 aprilie 2017;
– „Unele aspecte referitoare la titularul dreptului la brevet”, 5 ianuarie 2016;
– „Răspunderea civilă delictuală. Rearanjarea instituției”, 3 decembrie 2015;
– „Transportul rutier și transportul feroviar de mărfuri. Limitele legale ale răspunderii transportatorului pentru pierdere și avariere”, 8 septembrie 2015; publicat și pe universuljuridic.ro la 27 noiembrie 2015.