Cristian Preda


Personal information
Tel.: +40 723 336 344
E-mail: cristian.preda@unibuc.ro

Education and training
2003–2005: Postdoctoral research – Relink Fellow, New Europe College, Bucharest
1998–1999: Postdoctoral research – NEC-Link Fellow, New Europe College, Bucharest
1994–1998: PhD in Political Science (1998), Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris
1991–1994: Philosophy, Paris I University – Panthéon Sorbonne
1990–1991: DEA in History of Philosophy, Paris I University – Panthéon Sorbonne, Paris
1986–1991: BA in Philosophy, Bucharest University – Faculty of Philosophy

Work Experience
11/2019 – present: Dean, Faculty of Political Sciences, University of Bucharest
2009–2019: Member of the European Parliament, Member of the following Committees: Foreign Affairs (Vice-Coordinator, then – since 2014 – Coordinator of the EPP Group), Constitutional Affairs, Human Rights (First Vice-Chairman of the commission since 2014), Development, Petitions
European Parliament
2005–2015: Personal Representative to the President of Romania for Francophonie, Organisation Internationale de la Francophonie
2007–2009: Presidential Advisor, Presidency of Romania
2005–2007: Secretary of State, Ministry of Foreign Affairs, In charge for organising the Francophonie Summit in Bucharest, September 2006.
1999–2000: Presidential Advisor, Presidency of Romania
07/2005–Present: PhD Thesis Coordinator, Faculty of Political Sciences, University of Bucharest
07/2004–Present: Professor, Faculty of Political Sciences, University of Bucharest
04/2004–06/2010: Dean, Faculty of Political Sciences, University of Bucharest
10/2000–07/2004: Associate Professor, Faculty of Political Sciences, University of Bucharest
10/1998–10/2000: Lecturer, Faculty of Political Sciences, University of Bucharest
10/1996–10/1998: Assistant Professor
1992–1996: Faculty of Political Sciences, University of Bucharest,Teaching Assistant, Faculty of Political Sciences, University of Bucharest

Personal skills
Foreign languages: Romanian(mother tongue), English(C2-understanding,speaking;C1-writing), French(C2), German(A1), Italian(A1)

Additional Information
Memberships

– Member of the Social Science Center at the University of Bucharest (1993 -1994)
– Member of the Romanian Association of Political Science (since 1995).
– Member of the Group for Social Dialogue (1995-2019)
– Member of The Institute for Political Research at the University of Bucharest (since 1995)

Honours and awards
– Knight of the Steaua României National Order (2009)
– Knight of the Légion d’honneur Order (France, 2009)
– Grand Officer of the Order of the Crown (Belgium 2009)
– Officer of the Léopold Order (Belgium, 2008)
– Commander of the Serviciul Credincios National Order (2000)
– Friendship Medal of Diplomacy (Taiwan, 2019)
– The Nemira prize for debut (1997)

Projects
– Translator for the following publishing houses: Humanitas, Babel, Anastasia, Nemira, Baroque Books, Curtea veche.
– Editor of the magazines Sfera Politicii (1992-1996), Polis (1995-1997) and publisher of the magazine Studia politica (since 2001).
– Collaborator for the magazines Litere, Arte & Idei (1992-1996), Dilema (since 1994), Cartea (1995- 1996) and 22 (since1996)
– Coordinator of the “Societatea politicã” collection, Nemira publishing house (1998- 2003)
– Project manager for academic stream at the Central and Eastern Europe Office of the Francophone University Agency (October 1, 2001 – December 2002)
– Coordinator of the Polis collection at the Humanitas publishing house (2003-2004)
– Coordinator of the Biblioteca de politicã collection at the Nemira publishing house (2004-2005)

Publications

Author of:
▪ Rumânii fericiți. Vot și putere de la 1831 până în prezent, ediția a II-a revăzută și adăugită, Polirom, 2020, 368 pp.
▪ Tiranul cu nas mare și cu suflet foarte mic, Polirom, 2020, 472 pp.
▪ De ce ațipesc parlamentarii, Humanitas, 2020, 152 pp.
▪ Însemnări din vremuri tulburi și ținuturi exotice, Polirom, 2018, 208 pp.
▪ E așa de urât, că e aproape frumos, Baroque Books & Arts, 2018, 120 pp (sub numele: C.D. Preda);
▪ Strada, Baroque books & Arts, 2016, 144 pp. (sub numele: C.D. Preda);
▪ Între Grexit și Brexit. Cronica politică a celor mai recente crize europene, Adenium, Iași, 2016, 344 pp.:
▪ 25 de ani și câteva sute de partide, Baroque Books & Arts, București, 2015, 162 pp.;
▪ Dumnezeu a trântit telecomanda, Curtea veche, București, 2014, 190 pp.;
▪ Democratizzazione in Romania. Regime, partiti e sistema di partiti, Aracne Editrice, Roma, 2012, 320 pp. (împreună cu Sorina Soare);
▪ Rumânii fericiţi. Vot şi putere de la 1831 până în prezent, Polirom, Iaşi, 2011, 374 pp. (second edition 2021, 368 pp.);
▪ Introducere în ştiinţa politicã, Polirom, Iaşi, 2010, 288 pp. (ediţia a II-a, Polirom, Iași, 2013, 320 pp.; ediția a III-a, Polirom, Iași, 2019, 336 pp.);
▪ Regimul, partidele și sistemul politic din România, Nemira, București, 2008, 240 pp (împreună cu Sorina Soare);
▪ Partide şi alegeri în România postcomunistă, Nemira, Bucureşti, 2005, 192 pp.;
▪ Mic dicţionar de gândire politică liberală, Humanitas, Bucureşti, 2004, 144 pp.;
▪ Contribuţii la istoria intelectuală a politicii româneşti, Meridiane, Bucureşti, 2003, 228 pp.;
▪ Staulul şi sirena. Dilemele unui marxist român, Nemira, 2002, 128 pp.;
▪ România postcomunistă şi România interbelică, Meridiane, Bucureşti, 2002, 158 pp.;
▪ Tranziție, liberalism şi naţiune, Nemira, Bucureşti, 2001, 272 pp.;
▪ Le libéralisme du désespoir. Tradition libérale et critique du totalitarisme dans les années 1938- 1960, Editura Universităţii din Bucureşti, 2000, 372 pp.;
▪ Liberalismul, Nemira, Bucureşti, 2000, 192 pp. (ediția a doua, Humanitas, București, 2003);
▪ Occidentul nostru, Nemira, Bucureşti, 1999, 200 pp.;
▪ Modernitatea politică şi românismul, Nemira, Bucureşti, 1998, 246 pp.;

Editor of:
▪ Mattei Dogan, Comparaţii şi explicaţii în ştiinţa politicã şi în sociologie, ediție îngrijită și prefaţã de Cristian Preda şi Alexandra Ionaşcu, Iaşi, Institutul European, 2010, pp. 294;
▪ C. Rădulescu-Motru, Scrieri politice, îngrijirea ediţiei şi studiu introductiv de Cristian Preda, Bucureşti, Nemira, 1998, pp. 670;
▪ Ştefan Zeletin, Burghezia română. Neoliberalismul, ediţie îngrijită de Cristian Preda, note bio- bibliografice de C.D.Zeletin, studiu introductiv de Cristian Preda, Nemira, Bucureşti, 1997, pp.512;
▪ Ştefan Zeletin, Din Ţara Măgarilor. Însemnări, ediţie îngrijită de Cristian Preda, comentarii de M. Czobor, I. Pârvulescu, C. Preda, I. Stanomir, Nemira, Bucureşti, 1998, pp. 160;
▪ Karl Marx, Friedrich Engels, Manifestul Partidului Comunist, ediţie îngrijită de Cristian Preda, comentarii de C. Avramescu, R. Cosaşu, I. Ianoşi, I. Motoc, D. Perjovschi, D. Petrescu, C. Preda, M. Zamfir, Nemira, Bucureşti, 1998, pp.194;

Author of chapters in the books:
▪ „Trei decenii de postcomunism românesc”, in Liliana Corobca (editor), Panorama comunismului românesc, Polirom, Iași, 2020, pp. 1087-1102;
▪ „Crise du multilatéralisme et multilatéralisme de crise”, in D’Henri La Fontaine à Donald Trump: la fin de l’utopie multilatérale?, Fondation Henri la Fontaine, Bruxelles, 2020, pp. 87-93;
▪ „Trei repere ale libertății românilor – 1831, 1919, 1996”, in Marian Nicolae, Radu Rizoiu, Laura Toma-Dăuceanu (editori coordonatori), In honorem Valeriu Stoica. Drepturi, libertăți și puteri la începutul mileniului al III-lea, Universul Juridic, București, 2018, pp. 1128-1135;
▪ „Un domn”, în Mircea Flonta, Liana Ionescu (editori), Un profesor de filosofie. Alexandru Valentin, Editura Universității din București, București, 2016, pp. 267-275;
▪ „La Roumanie”, in Nathalie Brack, Jean-Michel de Waele, Jean-Benoit Pilet (sous la direction de), Les démocraties européennes, Armand Colin, Paris, 2015 (a treia ediție), pp. 395-411 (împreună cu Sorina Soare);
▪ „La Roumanie”, in Jean Michel de Waele şi Paul Magnette, Les démocraties européennes, Armand Colin, Paris, 2010 (a 2a ediţie), pp. 344-363 (împreună cu Sorina Soare);
▪ „Câteva reflecţii despre democraţia din România”, in Mihail Neamţu, Bogdan Tătaru-Cazaban (coordonatori), O filozofie a intervalului. In honorem Andrei Pleşu, Humanitas, Bucureşti, 2009, pp. 261-270;
▪ „La Roumanie”, in Jean Michel de Waele şi Paul Magnette, Les démocraties européennes, Armand Paris, 2008, pp. 347-365 (împreună cu Sorina Soare);
▪ „Building the State from the Roof Down. Varieties of Romanian Liberal Nationalism” (împreună cu Daniel Barbu), in Ivan Zoltan DENES (ed.), Liberty and the Search for Identity. Liberal Nationalisms and the Legacy of Empires, Central European University Press, Budapest and New York, 2006, pp. 367-382;
▪ „Mémoires du communisme et imaginaire politique en Roumanie post-1989”, in Michèle Baussant (dir.), Du vrai au juste. La mémoire, l’histoire et l’oubli, Presses de l’Université Laval, coll. « InterCultures », 2006, pp. 91-102;
▪ „Pourqoui je ne quitte pas Bucarest”, in Mirel Bran (édité par), Bucarest. Le dégel, Autrement, Paris, 2006, pp. 14-17;
▪ „Perspective ale integrãrii europene şi sistemul românesc de partide”, in Ana Maria Dobre, Ramona Coman (coord.), România şi integrarea europeană, Institutul european, Iaşi, 2005, pp. 95-124;
▪ „L’état de l’opinion publique dans les pays d’Europe centrale et orientale: la naissance d’un clivage européen?”, in Jean-Denis Mouton (sous la direction de), L’Union européenne en débat; visions d’Europe centrale et orientale, Presses Universitaires de Nancy, Nancy, 2004, pp. 145-160;
▪ „Les partis politiques dans le post-communisme roumain” (publicat în volumul colectiv Jean-Michel de Waele (ed.), Les clivages politiques en Europe centrale et orientale, Editions de l’Université de Bruxelles, Bruxelles, 2004, pp. 167-217;
▪ „Le proaméricanisme roumain: trahison et diffamation”, in La revue internationale et stratégique, 53/printemps 2004, pp. 107-112;
▪ „Perspectives d’intégration à l’Union européenne et systèmes de partis en Roumanie”, in Antoine Roger (sous la direction de), Des partis pour quoi faire? La représentation politique en Europe Centrale et orientale, Bruylant, Bruxelles, 2003, pp. 143-158;
▪ „Sistemul de partide şi familiile politice din România postcomunistã” in Jean-Michel de Waele (ed.), Partide politice şi democraţie în Europa centrală şi de est, Humanitas, Bucureşti, 2003, pp. 273-299;
▪ „La société roumaine entre rupture et continuité. Le système politique roumain après quatre élections”, in Transitions, Université de Genève et Université Libre de Bruxelles, vol. XLIII – 2002, no.1, pp. 127-152;
▪ „Liberalisme şi partide liberale în România postcomunistã” in Pascal Delwit (ed.), Liberalisme şi partide liberale în Europa, Humanitas, Bucureşti, 2003, pp. 326-348;
▪ „Romania: from the ‚Land of Donkeys’ to the ‚Economic Island Between the Danube, the Dniestr, and the Tisza’”, in Mihaela Czobor-Lupp & J. Stefan Lupp (edited by), Moral, Legal and Political Values in Romanian Culture, The Council For Research in values and Philosophy, Washington, 2002, pp. 237-246;
▪ „Ma France”, in Ştefan Borbély (coordonator), Experienţa externã, Institutul european, Iaşi, 2001, pp. 233-250;
▪ „Zehn Illusionen, zehn Jahre danach”, in Mircea Anghelescu & Larisa Schippel (herausgegeben von), Im Dialog: Rumänische Kultur und Literatur, Leipziger Universitätsverlag GmbH, Leipzig, 2000, pp. 15-21;
▪ “Poporul meu. Călători străini şi naţionalism românesc, in Daniel Barbu (coord.), Firea românilor, Nemira, 2000, pp. 157-177;
▪ „Nous, les Modernes”, in New Europe College Yearbook 1996-1997, Bucureşti, NEC, 2000, pp. 301-336;
▪ ”Insula România”, in Lucian Boia, Anca Oroveanu, Simona Corlan-Ioan (coord.), Insula. Despre izolare şi limite în spaţiul imaginar, Centrul de Istorie a Imaginarului & Colegiul Noua Europã, 1999, pp. 259-268;
▪ “Être libéral”, in Pouvoirs et mentalités, texte reunite de Laurenţiu Vlad în memoria Profesorului Alexandru Duţu, Editions Babel, Bucureşti, 1999, pp. 345-352, republicat în Friedrich von Hayek, Autobiografie intelectuală, traducere de Cristina Moisa, comentarii de Miruna Tătaru- Cazaban şi Cristian Preda, Nemira, 1999, pp. 219-227;
▪ “La cité de Descartes“, in Autour de Descartes, texte reunite de Dolores Toma, Anca Christodorescu, Vlad Alexandrescu, Crater, Bucureşti, 1998, pp. 315-342;

Author of articles:
▪ „Descoperiri recente privitoare la biografia și scrierile lui Mattei Dogan (1920-2010)”, in Revista de Istorie a Evreilor din România, nr. 4-5 (20-21), 2019-2020, pp. 197-205 ;
▪ „O țară, două sisteme”, in Cristian Pătrășconiu (ed), Marea Unire. Prima sută, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2020, pp. 269-272;
▪ „După 30 de ani. Ce făceați în ziua de 22 decembrie 1989?”, in Cristian Pătrășconiu (ed.), Treizeci, anii de după, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2020, pp. 195-196;
▪ „De la Eyjafjallajrokull la covid19”, in Raluca Moldovan, Thomas Tolnai, Valentin Naumescu (coordonatori), Criza. Vocile ICDE în timpul pandemiei”, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2020, pp. 140, 235-236;
▪ „Europa vrea să se înnoiască prin fondatori”, în Sfera politicii, volum VIII, nr. 1 (27), serie nouă, decembrie 2019-februarie 2020, pp. 145-150.
▪ „Stabilité ou démocratie? Comment réussir des élections en Afrique?”, in Studia Universitatis Babeș-Bolyai Studia Europaea, (LX), 2015, september 3, pp. 11-18;
▪ „Partide, voturi și mandate la alegerile din România (1990-2012)”, in Studia Politica. Romanian Political Science Review, vol. XIII, no.1/2013, pp. 27-110;
▪ „Primele alegeri românești”, in Studia Politica. Romanian Political Science Review, vol. XI, no.2/2011, pp. 201-224;
▪ „The Romanian Political System after the Parliamentary Elections of November 30, 2008”, in Studia politica. Romanian Political Science Review, vol. IX, no. 1/2009, pp. 9-35;
▪ „Al nouãlea primar postdecembrist al Bucureştiului”, in Studia politica, Universitatea din Bucureşti/Editura Nemira, vol. V, nr. 2/2005, pp. 503-506.
▪ „Consensualism administrativ şi partidocraţie”, in Studia politica, Universitatea din Bucureşti/Editura Humanitas, vol. IV, nr. 3/2004, pp. 541-555;
▪ „Performanţele cognitive ale studenţilor români în ştiinţe politice”, in Studia politica, Universitatea din Bucureşti/Editura Meridiane, vol. III, nr. 2/2003, pp. 459-467;
▪ „Editorii fãrã cititori”, in Repere, nr. 3/2003, pp. 5-6;
▪ „Cultură şi politică” in Repere, nr. 2/2003, pp. 5-6;
▪ „Actualitatea ideilor şi spiritul critic”, in Repere, nr.1/2003, pp. 7-8;
▪ „Perspectives d’intégration à l’UE et systèmes de partis en Roumanie”, in Studia politica, Universitatea din Bucureşti/Editura Meridiane, vol. II, nr. 4/2002, pp. 1181-1192;
▪ „Constantin Dobrogeanu-Gherea în lectura postbelică din România”, in Studia politica, Universitatea din Bucureşti/Editura Meridiane, vol. II, nr. 3/2002, pp. 683-702;
▪ „Système partisan et familles politiques en Roumanie postcommuniste”, in Studia politica, Universitatea din Bucureşti/Editura Meridiane, vol. II, nr. 2/2002, pp. 555-575;
▪ „Influenţa sistemelor electorale asupra sistemului de partide în România interbelică”, in Studia politica, Universitatea din Bucureşti/Editura Meridiane, vol. II, nr. 1/2002, pp. 15-76;
▪ „La nation dans la Constitution”, in Studia politica, Universitatea din Bucureşti/Editura Meridiane, vol. I, nr. 3/2001, pp. 733-762;
▪ „Sistemul politic românesc după patru scrutinuri”, in Studia politica, Universitatea din Bucureşti/Editura Meridiane, vol. I, nr. 1/2001, pp. 217-246;
▪ „Staulul şi sirena. Dilemele unui marxist român”, in Studia politica, Universitatea din Bucureşti/Editura Meridiane, vol. I, nr. 1/2001, pp. 87-137;
▪ „Plaidoyer pour une Europe politique”, in Secolul 20, nr. 415-420/2000, pp. 443-447;
▪ „Consideraţii despre gândirea politicã a lui Ştefan Zeletin”, in Analele Universitaţii Bucureşti/Ştiinţeiinţe politice, 1999, pp. 29-54;
▪ „Decepţia fecundă. Revoluţie şi democraţie în România postcomunistã”, in Interval, nr. 8(16)/1999, pp. 88-93;
▪ „O definiţie a românismului”, in Interval, nr. 7(15)/1999, pp. 73-80;
▪ „Cetatea lui Descartes”, in Polis, no. 4/1997, pp. 62-80;
▪ „Despre criza filosofiei politice”, in Echinox, XXIX, no. 4-5-6/1997, pp. 12-13;
▪ „Liberalismul evoluţionist”, in Polis, no. 3/1997, pp. 57-69;
▪ „Un manual de culturã civicã”, in Polis, no. 3-4/1996, pp. 124-133;
▪ „Ce e România? Filosofia politică a Constituţiei de la 1991”, in Polis, no. 2/1996, pp. 25-47;
▪ „Stat social şi drepturi sociale”, in Sfera politicii, an V, no. 44/1996, pp. 7-9;
▪ „Douã social-democraţii”, in Sfera politicii, an V, no. 38/1996, pp. 9-12;
▪ „Testul populist”, in Sfera politicii, an V, no. 38/1996, pp. 9-12;
▪ „Liberalii francezi de ieri şi de azi”, in Polis, no. 1/1995, pp. 4-10;
▪ „Regimul comunist şi separaţia puterilor”, in Sfera politicii, an IV, no. 32/1995, pp. 39-42;
▪ „Filosofie, ştiinţe umane: ce şi cum editãm?”, in Cartea, an I, no. 3/1995, pp. 5-7 şi an I, no. 4/1995, pp. 14-16;
▪ „Ce e o bună comunitate politică?”, in Sfera politicii, an IV, no. 29-30/1995, pp. 31-35 şi an IV, no. 31/1995, pp. 17-19;
▪ „Statul judecător”, in Sfera politicii, an IV, no. 24/1995, pp. 3-5;
▪ „Despre violenţã, stat şi democraţie”, in Sfera politicii, an III, no. 19/1994, pp. 7-8;
▪ „Jacques Rueff, un funcţionar neoliberal”, in Sfera politicii, an III, no. 18/1994, pp. 30-32;
▪ „Internaţionalism şi internaţionalizare”, in Sfera politicii, an III, no.14/1994, pp. 20-21;
▪ „Bertrand de Jouvenel”, in Sfera politicii, an III, no. 13/1994, pp. 30-32;
▪ „David Friedman: originile libertarianismului”, in Sfera politicii, an II, no.12/1993, pp. 31-32;
▪ „Despre libertate”, in Sfera politicii, an II, no. 10/1993, pp. 22-24;
▪ „Douã interpretãri ale fenomenului totalitar”, in Litere, Arte & Idei, an III, no. 31-116/1993, pp. 6-8;
▪ „Raymond Aron, un spectator angajat”, in Sfera politicii, an I, no. 5/1993, pp. 30-32;
▪ „Sursele teoretice ale lui Irving Kristol”, in Sfera politicii, an I, no. 8/1993, pp. 29-30;
▪ „Consideraţii despre naşterea moralei”, in Revista de filosofie, no. 1-2/1991, pp. 71-76;

Translations:
▪ Jean d’Ormesson, Călăuza rătăciților, Baroque Books & Arts, 2017, pp.104;
▪ Pierre Manent, Musulmanii, obstacolul inedit, traducere și note de Cristian Preda, Adenium, Iași, 2016, pp. 160;
▪ Pierre Manent, Știința politică autentică, Baroque Books & Arts, București, 2013, pp. 264;
▪ Alexis de Tocqueville, Amintiri, traducere, studiu introductiv, cronologie şi note, Nemira, Bucureşti, 2007, pp.384;
▪ Pierre Manent, Rațiunea naţiunilor, Nemira, Bucureşti, 2007, pp. 128;
▪ Edouard Laboulaye, Limitele statului şi alte scrieri politice, Nemira, Bucureşti, 2001, 208 pp. (împreună cu Miruna Tătaru-Cazaban şi Camelia Runceanu);
▪ Benjamin Constant, Scrieri politice, Nemira, Bucureşti, 2001, 142 pp (împreună cu Miruna Tătaru- Cazaban);
▪ Alexis de Tocqueville, Vechiul regim şi revoluţia, Nemira, Bucureşti, 2000, 252 pp. (împreună cu Constantin Davidescu);
▪ François Guizot, Istoria civilizaţiei din Europa, Humanitas, Bucureşti, 2000, 270 pp. (împreună cu Miruna Tătaru-Cazaban);
▪ Frédéric Bastiat, „Legea” şi Alexis de Tocqueville, „Dreptul la muncă, socialismul şi revoluţia”, in A.P. Iliescu, E.M. Socaciu, Fundamentele gîndirii politice moderne, Polirom, Iaşi, 1999, pp. 193-222 şi 226-235;
▪ Pierre Manent, Cetatea omului, Babel, Bucureşti, 1998, 256 pp. (în colaborare cu Ioana Popa);
▪ Gabriel Marcel, Dialoguri cu Pierre Boutang, Anastasia, Bucureşti, 1996, 168 pp. (în colaborare cu Aurelian Crăiuţu);
▪ Vladimir Volkoff, Treimea răului, Anastasia, Bucureşti, 1996, 103 pp.;
▪ Raymond Aron, Istoria şi dialectica violenţei, Babel, Bucureşti, 1995, 320 pp.;
▪ François Châtelet, Evelyne Pisier, Concepţiile politice ale secolului XX, Humanitas, Bucureşti, 1994, 752 pp. (în colaborare cu Mircea Boari);
▪ Oscar Cullmann, Noul Testament, Humanitas, Bucureşti, 1993, 192 pp.;
▪ Edmond Jacob, Vechiul Testament, Humanitas, Bucureşti, 1993, 192 pp.;

Forewords, afterwords, introductory studies, comments
▪ „Prefață”, în Friedrich August von Hayek, Drept, legislație și libertate, traducere de Gabriel Mursa, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași, 2013, pp. 7-10;
▪ „Prefață”, in Pierre Manent, Știința politică autentică, Baroque Books & Arts, București, 2013, pp. 5- 12;
▪ „Prefață”, in Alexandru Radu, Politica între proporționalism și majoritarism, Editura Institutul European, Iași, 2012, pp. 7-9;
▪ „Prefață”, in Nathalie Brack, Ramona Coman, Yann-Sven Rittelmeyer, Cristina
Stănculescu, Despre Parlamentul European, democratizare și democrație, Editura Institutului European, Iași, 2011, pp. 7-10;
▪ „Preface”, in Irina Nicoleta Ionescu, Le role du Parlement dans la creation des politiques publiques en Roumanie postcommuniste, Institutul European, Iași, 2011, pp. 13-14;
▪ „Studiu introductiv” în Alexis de Tocqueville, Amintiri, Nemira, Bucureşti, 2007, pp. 2-34.
▪ „Postfaţă”, in Pierre Manent, Raţiunea naţiunilor, Nemira, Bucureşti, 2007, pp. 112-114
▪ „Prefaţă”, in Silvia Marton (ed.), Europe in its Making. A Unifying Perception on Europe, Institutul European, Iaşi, 2006, pp.
▪ „Comentariu”, in Mircea Vasilescu (volum coord. de), Intelectualul român faţă cu reacţiunea. În jurul unei scrisori a lui G.M. Tamas, Curtea veche, Bucureşti, 2002, pp. 86-98;
▪ „Prefaţă”, in Edouard Laboulaye, Limitele statului şi alte scrieri politice, Nemira, Bucureşti, 2001, pp. 5-22;
▪ „Cuvînt înainte”, in Benjamin Constant, Scrieri politice, traducere de Cristian Preda şi Miruna Tătaru-Cazaban, Nemira, Bucureşti, 2001, pp. 5-15;
▪ „Prefaţă”, in Alexis de Tocqueville, Vechiul regim şi revoluţia, traducere de Cristian Preda şi Constantin Davidescu, Nemira, Bucureşti, 2000, pp. 5-10;
▪ „Poporul meu. Călători străini şi naţionalism românesc”, in Daniel Barbu (coord.), Firea românilor, Nemira, 2000, pp. 157-177;
▪ „Cuvînt înainte”, in David Held, Modele ale democraţiei, traducere de Cipriana Petre, Univers, 2000, pp. 7-10;
▪ „Postfaţă”, in Pierre Manent, Originile politicii moderne, traducere de Alexandra Ionescu, Nemira, Bucureşti, 2000, pp. 247-250;
▪ „Liberalismul de ieri şi liberalismul de mîine”, in Raymond Aron, Spectatorul angajat, traducere de Miruna Tătaru-Cazaban, prefaţã de Cristian Preda, Nemira, Bucureşti, 1999, pp. 5-15;
▪ „La cité de Descartes”, in Autour de Descartes, textes réunis par Dolores Toma, Anca Christodorescu, Vlad Alexandrescu, Editions Crater, Bucarest, 1998 , pp. 315-342;
▪ „Progres politic şi progres economic”, in Albert Hirschman, Morala secretă a economistului, traducere de Florin Dumitrescu, prefaţă de Cristian Preda, comentarii de R. Carp, A. Ionescu, C. Nariţa, Nemira, Bucureşti, 1998, pp. 5-9;
▪ „Memorie şi democraţie”, in Karl R. Popper, Lecţia acestui secol, traducere de Florin Dumitrescu, comentarii de M. Czobor, C. Pârvu, C. Preda, Nemira, Bucureşti, 1998, pp. 126-135;
▪ „Un totalitarism pe potriva sufletului românesc”, in C. Rãdulescu-Motru, Scrieri politice, îngrijirea ediţiei şi studiu introductiv de Cristian Preda, Nemira, Bucureşti, 1998, pp. 7-62;
▪ „Trei definiţii liberale ale democraţiei”, in Norberto Bobbio, Liberalism şi democraţie, traducere de Ana-Luana Stoicea, prefaţă de Daniel Barbu, comentarii de A. Duţu, C. Preda, A.-L. Stoicea, Nemira, Bucureşti, 1998, pp. 123-138;
▪ „Postfaţă”, in Francisco Vergara, Temeiurile filosofice ale liberalismului, Nemira, Bucureşti, 1998, pp. 121-126;
▪ „Animalul filosofico-politic”, in Ştefan Zeletin, Din Ţara Mãgarilor, ediţie îngrijită de Cristian Preda, cuvînt înainte de C.D. Zeletin, comentarii de M. Czobor, I. Pârvulescu, C. Preda, I. Stanomir, Nemira, Bucureşti, 1998, pp. 114-146;
▪ „Prefeţele Manifestului”, in Karl Marx, Friedrich Engels, Manifestul Partidului Comunist, ediţie îngrijită de Cristian Preda, comentarii de C. Avramescu, R. Cosaşu, I. Ianoşi, I. Motoc, D. Perjovschi, D. Petrescu, C. Preda, M. Zamfir, Nemira, Bucureşti, 1998, pp. 171-183;
▪ „Zeletin nu a fost liberal, ci socialist”, in Ştefan Zeletin, Burghezia română. Neoliberalismul, Nemira, Bucureşti, 1997, pp. 23-51;
▪ „Trei discursuri despre totalitarism”, cuvînt-înainte in Alain Finkielkraut, Umanitatea pierdută. Eseu asupra secolului XX, Editura Vremea, Bucureşti, 1997, pp. 7-12;
▪ „Anarhismul, între gîndirea comună şi filosofia politică”, cuvînt-înainte in George Crowder, Anarhismul, Antet, Bucureşti, 1997, pp. 4-10;
▪ „Studiu introductiv”, in Raymond Aron, Istoria şi dialectica violenţei, Babel, Bucureşti, 1995, pp. 9- 25;

Reviews and comments
▪ f.t. (Ion Iliescu în dialog cu Vladimir Tismãneanu, Marele şoc din finalul unui secol scurt, Editura enciclopedicã, Bucureşti, 2004), in Studia politica, Universitatea din Bucureşti/Editura Humanitas, vol. IV, nr. 3/2004, pp. 768-769.
▪ f.t. (Constantin M. Popa, Adrian Marino. Monografie, antologie comentată, receptare critică, Editura Aula, Braşov, 2001), in Studia politica, Universitatea din Bucureşti/Editura Meridiane, vol. II, nr. 3/2002, pp. 913-914;
▪ f.t. (Ioan Bolovan, Transilvania între Revoluţia de la 1848 şi Unirea din 1918. Contribuţii demografice, Fundaţia Culturală Română – Centrul de Studii transilvane, Cluj-Napoca, 2000), in Studia politica, Universitatea din Bucureşti/Editura Meridiane, vol. II, nr. 2/2002, pp. 625-626;
▪ f.t. (Alexandra Bardan, Marketing politic în România înainte şi după 1989, Editura Tritonic, Bucureşti, 2001), in Studia politica, Universitatea din Bucureşti/Editura Meridiane, vol. II, nr. 2/2002, pp. 591-592;
▪ f.t. (Andra Aldea et alii, Sondajele de opinie –mod de utilizare. Alegerile 2000. Prezentare şi analiză, Editura Paideia, Bucureşti, 2001), in Studia politica, Universitatea din Bucureşti/Editura Meridiane, vol. II, nr. 2/2002, pp. 589-591;
▪ f.t. (Gheorghe Crişan, Piramida puterii. Oameni politici şi de stat din România 23 august 1944-22 decembrie 1989, Ewditura Pro Historia, Bucureşti, 2001), in Studia politica, Universitatea din Bucureşti/Editura Meridiane, vol. II, nr. 1/2002, pp. 310-311;
▪ f.t. (Aristotel, Politica, Editura Paideia, Bucureşti, 2001 & Aristotel, Politica, Editura IRI, Bucureşti, 2001), in Studia politica, Universitatea din Bucureşti/Editura Meridiane, vol. II, nr. 1/2002, pp. 299- 301;
▪ f.t. (Mihai Şora în dialog cu Sorin Antohi, Mai avem un viitor?, Polirom, Iaşi, 2001), in Studia Politica, Universitatea din Bucureşti/Editura Meridiane, vol. I, nr. 4/2001, pp. 1271-1273;
▪ f.t. (Brînduşa Palade, Amurgul Leviathanului, Editura Trei, Bucureşti, 2000), in Studia Politica, Universitatea din Bucureşti/Editura Meridiane, vol. I, nr. 3/2001, pp. 954-956;
▪ f.t. (Sorin Alexandrescu, Identitate în ruptură, Univers, 2000) in Studia Politica, Universitatea din Bucureşti /Editura Meridiane, vol. I, nr. 3/2001, pp. 931-933;
▪ f.t. (C. Rădulescu-Motru, Biobibliografie, volum întocmit de Marin Diaconu, Academia Română – Editura Institutului de Teorie Socială, Bucureşti, 2000), in Studia Politica, Universitatea din Bucureşti/Editura Meridiane, vol. I, nr. 2/2001, pp. 626-628;
▪ f.t. (Emilian M. Dobrescu, Românografia. Bilanţ şi perspective, Editura Compania, Bucureşti, 2000), in Studia Politica, Universitatea din Bucureşti/Editura Meridiane, vol. I, nr. 2/2001, pp. 622-624;
▪ f.t. (Pascal Clément, Les partis politiques minoritaires aux Etats-Unis, Le Palatine, Paris, 2000), in Studia Politica, Universitatea din Bucureşti/Editura Meridiane, vol. I, nr. 2/2001, pp. 596-597;
▪ f.t. (Pierre Bourdieu, Contre-feux 2, Editions Raisons d’Agir, Paris, 2001), in Studia Politica, Universitatea din Bucureşti/Editura Meridiane, vol. I, nr. 2/2001, pp. 590-594;
▪ f.t. (Laurenţiu Ştefan-Scalat (coord.), Dicţionar de scrieri politice fundamentale, Humanitas, Bucureşti, 2000), in Studia Politica, Universitatea din Bucureşti/Editura Meridiane, vol. I, nr. 2/2001, pp. 587-590;
▪ f.t. (Jean-Paul Clément, Aux sources du libéralisme français, LGDJ, Paris, 2000 & Daunou, Essai sur les garanties individuelles, Editions Bélin, Paris, 2000), in Studia Politica, Universitatea din Bucureşti/Editura Meridiane, vol. I, nr. 2/2001, pp. 585-587;
▪ f.t. (Mihaela Miroiu, Societatea retro, Editura Trei, Bucureşti, 1999), in Studia Politica, Universitatea din Bucureşti/Editura Meridiane, vol. I, nr. 1/2001, pp. 294-297;
▪ f.t. (Ion Ilincioiu (ed.), Doctrina liberală în România, Academia română, Institutul de Teorie Socială, Bucureşti, 1999), in Studia Politica, Universitatea din Bucureşti/Editura Meridiane, vol. I, nr. 1/2001, pp. 292-294;
▪ f.t. (Stan Stoica, Mic dicţionar al partidelor politice din România (1989-2000), Editura Meronia, Bucureşti, 2000), in Studia Politica, Universitatea din Bucureşti/Editura Meridiane, vol. I, nr. 1/2001, pp. 289-290;
▪ f.t. (Anneli Ute Gabanyi, Revoluţia neterminată, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1999), in Studia Politica, Universitatea din Bucureşti/Editura Meridiane, vol. I, nr. 1/2001, pp. 288- 289;
▪ „Cinci întrebãri despre ştiinţa politicã românească” (Daniel Barbu, Şapte teme de politică românească, Bucureşti, Antet, 1997), in Polis, no. 4/1997, pp. 182-186;
▪ „Delirul liberal românesc. Mic dicţionar” (Radu Câmpeanu, Cu gândul la ţară, CBC, Bucureşti, 1995; Mircea Ionescu-Quintus, Liberal din tată-n fiu, Vitruviu, Bucureşti, 1996; Dan A.
Lăzărescu, Introducere în istoria liberalismului european şi în istoria Partidului Naţional Liberal din România, Viitorul românesc, Bucureşti, 1996), in Polis, no. 3/1997, pp. 155-158;
▪ „Despre programul partidului comunist” (Virgil Ierunca, Fenomenul Piteşti, Humanitas, Bucureşti, 1990), in Echinox, an XXIX, no. 1-2-3/1997, p. 20;
▪ „Isaiah Berlin, Benjamin Constant şi filosofia politică în România” (Isaiah Berlin, Patru eseuri despre libertate, Humanitas, Bucureşti, 1996), in Polis, no. 1/1996, pp. 183-191;
▪ „Pentru o critică liberală a d-lui Adrian Marino” (Adrian Marino, Politică şi cultură. Pentru o nouă cultură română, Polirom, Iaşi, 1995), in Sfera politicii, an V, no. 42/1996, pp. 56-58;
▪ „Intuiţii politice” (Stelian Tãnase, Ora oficială de iarnă, Institutul European, Iaşi, 1995), in Sfera politicii, an V, no. 40/1996, pp. 61-63;
▪ „Descoperirea libertãţii” (Liviu Antonesei, Jurnal din anii ciumei, Polirom, Iaşi, 1995), in Sfera politicii, an V, no. 34/1996, pp. 58-60;
▪ „Între Platon şi zaiul la români. Chestiuni de metodă” (Andrei Cornea, Platon. Filosofie şi cenzură, Humanitas, Bucureşti, 1995; Andrei Cornea, Maşina de fabricat fantasme, Clavis, Bucureşti, 1995), in Cartea, an II, no. 6/1996, pp. 24-25;
▪ „Utopia, între modele europene şi experienţe româneşti” (Sorin Antohi, Civitas imaginalis, Litera, Bucureşti, 1994), in Sfera politicii, an IV, no. 33/1995, pp. 56-68;
▪ „Erorile raţiunii radicale” (Michael Oakeshott, Raţionalismul în politică, All, Bucureşti, 1995), in Cartea, an I, no. 5/1995, pp. 11-12;
▪ „Eşecul socialismului funcţional” (Sven Otto Littorin, Creşterea şi declinul statului bunăstării generale, Staff, Bucureşti, 1995), in Sfera politicii, an IV, no. 28/1995, pp. 62-63;
▪ „A fi român şi european” (Adrian Marino, Pentru Europa, Polirom, Iaşi, 1995), in Sfera politicii, an IV, no. 28/1995, pp. 60-61;
▪ „Dicţionar liberal” (Mihai Zamfir, Experienţa libertăţii, Albatros, Bucureşti, 1994), in Sfera politicii, an IV, no. 24/1995, pp. 26-27;
▪ „O schiţă a teoriei democratice” (K.R. Popper, La leçon de ce siècle, Anatolia Editions, Paris, 1993), in Polis, no. 3/1994, pp. 202-207;
▪ „Între pragmatism şi liberalism” (Andrei Marga, Explorări în actualitate, Apostrof, Cluj, 1992), in Sfera politicii, an III, no. 22/1994, p. 27;
▪ „Ce este comunismul românesc?” (Vladimir Tismăneanu, Arheologia terorii, Eminescu, Bucureşti, 1992), in Litere, Arte & Idei, no. 39-124/1993, pp. 1-2.