Avocați, Societăți


Cristian Militaru

Cristian Militaru

Asociat senior în practica de litigii a NNDKP, Cristian MILITARU a avut o experienţă semnificativă în legătură cu numeroase aspecte legate de soluţionarea disputelor. Reprezenta clienţii (societăţi locale şi internaţionale) în faţa instanţelor, în legătură cu aspecte de drept civil, dreptul falimentului, drept comercial, dreptul muncii şi drept administrativ. De asemenea, Cristian a avut o experienţă solidă în domeniul dreptului sănătăţii şi al securităţii în muncă, în special în domeniul construcţiilor, incluzând cauze ce au ca obiect accidente de muncă. Cristian MILITARU a fost absolvent Facultăţii de Drept a Universităţii “Nicolae Titulescu” şi este doctor in drept, în materia Dreptului Uniunii Europene, titlu obținut la aceeasi facultate. S-a alăturat echipei NNDKP în 2005 și a fost membru al Baroului Tulcea.