Cristian Ionescu


Cristian Ionescu

Activitate ştiinţifică şi publicistică: este profesor universitar doctor la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti şi conducător de doctorat în cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii din Craiova.

Este specialist în drept constituţional, drept constituţional comparat şi drept parlamentar, fiind cunoscut prin cele peste 40 de cărţi, cursuri universitare şi tratate.

A publicat peste 150 de studii şi articole în domeniul dreptului public şi, în special, în domeniul dreptului constituţional şi instituţiilor politice. Autor al Tratatului de Drept constituţional contemporan şi al unor cursuri de Drept constituţional şi instituţii politice, apărute în mai multe ediţii şi a 44 lucrări ştiinţifice în domeniul dreptului constituţional şi al istoriei constituţionale a României, precum şi a unor lucrări apărute sub egida Camerei Deputaţilor privind Parlamentul României şi istoria parlamentară în România până în 1918.

Pentru activitatea sa ştiinţifică a primit premiul „Tudor Radu Popescu”, acordat de Academia Oamenilor de Ştiinţă din România în anul 2008. A îndeplinit funcţii publice, precum cele de secretar general al Camerei Deputaţilor (2001-2003), director general al Departamentului pentru informare parlamentară al Camerei Deputaţilor (1996-2001) şi şef al Departamentului legislativ al Camerei Deputaţilor (2006-2009).