Email: cristian.dutescu@dutescu.com

Activitate profesională:
Partener fondator si avocat coordonator al Societatii Civile de Avocati “Dutescu si Asociatii”, Bucuresti (2006 – prezent)
Membru al corpului de arbitrii de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturi de Autor (iulie 2013 – prezent)
Președinte al Organizației Profesioniștilor Pieței de Capital, Bucureşti (2012 – prezent)
Consultant juridic pentru revista pietei de capital „Investitii&Profit” (2005)
Avocat titular în cadrul Cabinetului individual de avocatura „Cristian Dutescu” (1998-2006)
Avocat colaborator în cadrul Cabinetul individual de avocatura „Florin Barbulescu”, Bucuresti (1995 – 1997)
Avocat definitiv, membru al Baroului Bucuresti (1995)

Studii:
Doctor in drept, tema aleasă pentru lucrarea de doctorat “Contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni”
Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti (1995). Lucrare de diplomă – Bursa de valori
Curs de specializare in domeniul pieţei de capital Fundaţia Europeană Drăgan-Curs de pieţe de capital (1995)

Activitate didactică:
Lector la Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de Drept, curs “Pieţe de capital”, anul IV
Lector al cursurilor de formare profesionala organizate de Asociatia Brokerilor
Colaborator al Catedrei de Drept Privat a Facultăţii de Drept din Universitatea Bucureşti, la disciplina Drept civil-Drepturi reale si Obligaţii (2009-2010)
Preparator universitar la Catedra de Drept Civil a Facultăţii Româno-Americane (1996)

Publicaţii:
Legea privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Comentariu pe articole, Ed.C.H.Beck (2019), Colectia Comentarii
“Dreptul pieţei de capital”, Ed.C.H.Beck (2013) ,Colectia Cursuri Universitare
„Contractul de vanzare-cumparare de actiuni”, Ed.C.H.Beck (2012) ,Colectia Praxis
“Drepturile acţionarilor”, Ediţia III revizuită, Ed.C.H.Beck (2010) ,Colecţia Praxis
“Legea Pieţei de Capital-cometarii pe articole”(LPC), Ed.C.H.Beck (2009), Colecţia Comentarii
“Manipularea pieţei de capital”, Ed.C.H.Beck (2008), Colecţia Praxis
“Drepturile acţionarilor, Ediţia II revizuită, Ed.C.H.Beck (2007), Colecţia Praxis
“Drepturile acţionarilor”, Ediţia I, Ed.Lumina Lex (2006)

Autor a peste 30 de articole de specialitate în domeniul dreptului comercial şi al pieţei de capital, publicate în revistele
“Dreptul”
„Investiţii şi Profit”-revista pieţei de capital, publicaţie lunară (2005-2008)
“Revista de Drept Comercial”
“Editura Horeca”
Premii și distincții:

Premiul „I.L.Georgescu” al Uniunii Juriștilor din România pentru lucrarea Drepturile acționarilor, ediția a 2-a, 2007;
Diploma de onoare „Constantin Anachițoaie” din partea Uniunii Juriștilor din România, Societății Academice „Titu Maiorescu” și a revistelor „Dreptul” și „Palatul de Justiție” pentru lucrarea Legea privind piața de capital, comentariu pe articole, 2009.
Experienţa profesională:

Ca partener coordonator al SCA « Duţescu şi Asociaţii » supervizează activitatea întregii societăţi.
Coordonează în mod direct departamentele de litigii şi consultanţă în domeniile : piaţă de capital, drept societar şi corporatist, drept comercial, construcţii

Are o bogată experienţă în:
Consultanţă juridică în probleme privind piaţa de capital, respectiv apǎrarea drepturilor acţionarilor, minoritari şi majoritari, oferte publice, listari, delistari;
Asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor, în faţa tuturor autorităţilor şi instituţiilor statului în diferite litigii cu privire la operaţiuni de listare, delistare, oferte publice;
Asistenţă şi reprezentare la negocieri, la adunari generale ale actionarilor;
Consultanţă juridică cu privire la regulamentele bursiere şi ale CNVM;
Consultanţă juridică privind regulamentele şi procedurile interne ale societăţilor de brokeraj (societaţi de servicii de investitii financiare – SSIF);
Consultanță juridică privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor și a organismelor de plasament colectiv, inclusiv privind elaborarea prospectelor de emisiune;
Asistenţă şi consultanţă juridică la negocierea unor contracte de brokeraj, de mandat, de administrare fonduri, etc.
Elaborarea unor proiecte de modificare a unor legi şi regulamente în domeniul pieţii de capital;
Consultanţă referitoare la operaţiunile de registru, compensare-decontare desfăşurate pe piaţa de capital;
Asistarea şi reprezentarea clienţilor persoane fizice şi juridice române şi străine în litigii civile şi comerciale, în faţa instanţelor de judecată, precum şi în cadrul negocierilor directe sau a concilierilor

Limbi de lucru:
Română, Engleză