Cristian Dima


Experiență profesională
2011-2022: consilier juridic, Director, Direcția Juridică și Resurse Umane Agenția Națională Anti-Doping
2006-2011: consilier juridic, Inspectoratul de Stat în Construcții Ilfov
2006: consilier juridic, coordonator Birou Juridic şi Comunicare din cadrul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
2004-2006: expert Drepturile Omului – Proprietate, Muncă și Protecție Socială, Avocatul Poporului
2000-2004: consilier juridic, Direcţia Generală Legislaţie, Monitorizare şi Control, Direcţia Legislaţie şi Contencios, Agenția Națională a Funcționarilor Publici
2000: avocat în Baroul București (în prezent suspendat)

Educație și formare
2013-2014: Agenția Națională a Funcționarilor Publici – Management superior în administrația publică, programul de formare pentru ocuparea unei funcții din categoria Înalților Funcționari Publici
2000-2001: Facultatea de Drept a Universității din București – Studii postuniversitare
1996-2000: Facultatea de Științe Politice a Universității din București
1994-2000: Facultatea de Drept a Universității Româno-Americane
1990-1994: Liceul Teoretic Matei Basarab