Cristian Colceriu


Informaţii de contact
elitmediacentru@yahoo.com
centruldebiografii@yahoo.com

Educaţie şi formare
Dublu licenţiat cu specializări în filosofie, istorie şi drept
1. Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Istorie-Filosofie, specializarea filosofie-istorie; şef de promoţie (1993) (inclusiv specializări în sociologie și psihologie)
2. Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Drept (2006)
Studii Doctorale
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Istorie-Filosofie, domeniul istoria filosofiei și logică juridică (1997-2001)
Academia Română – SCOSAAR – Școala de Studii Avansate a Academiei Române-IGB- (2009- 2014)

Experiență profesională
1. Experienţă pe plan didactic – universitar: Preparator universitar, apoi asistent și lector la catedra de Istoria filosofiei şi logică a Universităţii „Babeş-Bolyai”, activitate didactică desfăşurată în cadrul seminariilor de Metodologie şi argumentare filosofică, Istoria filosofiei moderne şi contemporane şi Teoria sistemelor logice; Facultatea de Ştiinţe Politice, Jurnalistică şi Administraţie publică a Universităţii „Babeş-Bolyai” la disciplina Istoria ideilor şi doctrinelor politice; lector, autor şi titular al cursului de Teoria şi practica audio – vizualului la Facultatea de Filosofie, Sociologie şi Jurnalistică a Universităţii „Avram Iancu”; conf.dr. asoc. la Facultatea de Drept Cluj a Universităţii „D. Cantemir”, activitate didactică la disciplinele TGD – Teoria Generală a Statului și Dreptului, ISDR – Istoria statului și dreptului românesc; Studii de documentare juridică la univerități din Marea Britanie, Suedia, Belgia.
2. Experienţă editorială și publicistică: Activitate jurnalistică și colaborări desfăşurate în mass-media la: Radio Cluj, Mesagerul transilvan, Adevărul de Cluj, Gazeta de Cluj, Unitatea Națională, Adevărul de Cluj, Făclia, Revistele Tribuna, Orașul, etc – autor de editoriale, articole, studii cu caracter ştiinţific, juridic, socio-politic, cultural etc; reporter la Redacţia de Ştiri a Televiziunii Napoca Cable Network (NCN Cluj-Napoca), Redactor şi redactor șef Redacţia Ştiinţă–Cultură–Învăţământ a Televiziunii NCN, Realizator şi producător de televiziune – documentare – Casa de producţie Alphabet şi director coordonator Centrul de Biografii; inițiator și unic autor al proiectului cu caracter enciclopedic Elitele României – (format și conținut multidisciplinar); cercetări specializate în cultura elitei – deschideri conceptuale fondatoare.

Domenii de cercetare ştiinţifică (extras)
1. Articole, studii şi lucrări susţinute şi publicate în domeniile Teoria generală a dreptului, Istoria statului și dreptului, Drept constituțional, Drept civil, Istoria dreptului clujean, Filosofia dreptului, Drepturile omului, Drepturile copilului, Elitologie (Constantele ştiinţei juridice – de la doctrină la jurisprudenţă, în „Tribuna – Revistă de Cultură”, Serie Nouă, Anul XII, nr. 261, 16-23 iulie, 2013, p. 17-21; Science of law – The models durable prestige, în volumul In Honorem – Studii în onoarea profesorului Gheorghe Boboş (editori: C. Buzdugan, M. Radu, C.Ş. Jucan), Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p. 22-33, ISBN 978-606-673-008-2); Recenzie la Alma-Mater-Napocensis – Idealul Universităţii Clujene. Universitate Societate Modernizare, autor Vasile Puşcaş; Reflective patterns of Cluj Law School, în revista „Curentul Juridic”, Anul XVII, Nr. 4 (59), 2014; Școala clujeană de drept. Paradigme ale gândirii juridice clujene în perioada intebelică, în „Revista română de drept privat” nr. 1/2016, p. 34-66; Precursori, mentori, discipoli afirmați în elita juridică din a doua jumătate a secolului al XX-lea, în „Revista română de drept privat” nr. 2/2016, p. 31-72, coautor C. Buzdugan; Repere ale gândirii juridice clujene din a doua jumătate a secolului XX, în revista „Fiat Justitia”, 2017; Avocatul copilului între deziderate și eficiență, în RNSJ etc.
2. Cărți și monografii publicate – volume de autor: Personalităţi clujene contemporane – Oameni, biografii, confesiuni, Editura LIMES, Cluj-Napoca (Vol. I, 2005)-ISBN 973-726-100-X.
Elite clujene contemporane – Cluj Contemporary Elites, lucrare bilingvă română-engleză, Academia Română – Centrul de Studii Transilvane, Editura Clear Vision, Cluj-Napoca (2009), 1086 p. ISBN 978-973-88970-1-4.
Elite clujene contemporane – Cluj Contemporary Elites lucrare bilingvă română-engleză, Academia Română – Centrul de Studii Transilvane, (Vol II, 2014) 1276 p. Editura Risoprint, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-53-1193-3, coordonator al monografiei L. Turdean, Din experiența celui mai longeviv manager din România, Editura Poliam, Cluj-Napoca, 2015, (ISBN 978-973-87940-4-7), Teoria generală a statului și dreptului. Sinteze și teste (în lucru), Istoria Elitei Clujene –Profiluri-Repere-Tropisme (lucrare în 3 vol., finalizat pentru editură)

Referințe, recenzii și citări în lucrări și teze de doctorat
Referinţe în: publicaţiile membrilor Catedrei de Filosofie Sistematică ale Universității „Babeș-Bolyai”, 2001-2006: Vasile Frăteanu – Drumul spre metafizică, în P. C. C, p. 73-81, 2005; în volumul Speranţa raţiunii, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2010, p. 270-281, ISBN 973-7677331, 978-9737677334 C. T. Dârţu – Personalităţi române şi faptele lor, p. 48-49; Iaşi, 2006; Crișan Mircioiu, Oameni, fapte, idei în „Adevărul de Cluj”; Horia Muntenuș, Despre valorile clujene, în revista „Orașul”, nr. 2/ 2006; Vianu Mureșan, Fruntea cetãții clujene, în revista „Tribuna”, nr. 165/ 2009; Mircea Popa, Elite clujene contemporane, vol. II, în „Făclia” din 7 ianuarie 2015; Iulian Boldea (coordonator), Mircea Muthu – Orizontul sintezei, Târgu-Mureş, Editura „Arhipelag XXI”, 2014; Dumitru Vlăduţ – Un critic în orizontul sintezei, în Revista „Arca”, nr. 1-12/215; Ștefania Kory Calomfirescu, prof. univ. dr., vicepreședinte al Filialei CRIFST – Cluj-Napoca, Noțiunea de elită în concepția profesorului Pompiliu Manea. Citat în teze de doctorat: Doctorand Gabriela Rostaş – De la Don Quijote la Roşia Montană – personalitatea şi creaţia pictorului Ioan Sbârciu.

Activități extracurriculare
Membru în bordul Revistei de Economie și Administrație Sanitară; colaborator Comitetul Român pentru Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii – Academia Română.

Varia
Diplome de la onoare primite de la studenți
Permis de conducere auto categoria B