Informații personale
Data nașterii: 3 august 1975

Informații de contact
+40 745 395 145

Experientă profesională
2013-prezent: Conferenţiar universitar, Facultatea de Drept a Universităţii de Vest din Timişoara
2003-2013: Lector universitar, Facultatea de Drept a Universităţii de Vest din Timişoara
2001-2002: Asistent universitar suplinitor, Facultatea de Drept a Universităţii de Vest din Timişoara
2000-2001: Preparator universitar, Facultatea de Drept a Universităţii de Vest din Timişoara
1999-2000: Preparator universitar suplinitor, Facultatea de Drept a Universităţii de Vest din Timişoara
1999: Profesor suplinitor, Grupul Şcolar Economic şi de Drept Administrativ din Timişoara

Educație și formare
2004: Doctor în drept cu distincţia Magna Cum Laude, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept
2000: Diplomă în studii juridice aprofundate Facultatea de Drept, în Specializarea Drept comercial şi fiscal al afacerilor
1995-1999: Diplomă de licenţă Facultatea de Drept a Universităţii de Vest din Timişoara
1994-1998: Diplomă de licenţă Facultatea de Litere, Filozofie si Istorie – Sectia Istorie

Funcţii manageriale
În cadrul sistemului de învăţământ superior
2011-prezent: Director al Departamentului de Drept Public a Facultăţii de Drept a Universităţii de Vest din Timişoara (funcţie echivalentă cu cea de şef de catedră, al cărei loc a fost luat de funcţia de director de departament urmare a intrării în vigoare a Legii cu nr. 1/2011 a educaţiei naţionale);
2010-2011: Prodecan al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii de Vest din Timişoara;
2008-2010: Director al Departamentului de Administraţie Publică şi Calitate din cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii de Vest din Timişoara.

În cadrul Baroului Timiş
2015-prezent: Membru al Consiliului Baroului Timiş;
2011-2015: Prodecan al Baroului Timiş, membru în Consiliul Baroului Timiş.

Apartenenţa la societăţi ştiinţifice sau organizaţii profesionale
2015-prezent: Membru al Societăţii Academice de Ştiinţe Administrative din România (S.A.Ş.A.);
2012-prezent: Membru al Asociaţiei Profesionale a Specialiştilor în Administraţie Publică (APSAP);
2002-prezent: Avocat definitiv, membru al Baroului Timiş;
2000-2002: Avocat stagiar, membru al Baroului Timiş;
1999-prezent: Membru al Institutului de Ştiinţe Administrative al României „Paul Negulescu”.

Participări la proiecte şi sesiuni ştiinţifice
2014: Participant la sesiunea ştiinţifică organizată de Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, sub titlul Façonner des règles constitutionnelles pour l’équilibre budgétaire;
2013: Participant la sesiunea ştiinţifică organizată de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Centrul de Drept Public şi Ştiinţe Administrative (C.D.P.S.A.), sub titlul „Administraţia publică între misiuni şi constrângeri bugetare. Dimensiuni juridice şi manageriale”, cu lucrarea „Câteva consideraţii privitoare la regimul juridic al actelor administrative adoptate sau, după caz, emise de autorităţile publice alese în unităţile administrativ-teritoriale ajunse în stare de criză financiară sau de insolvenţă”;
2013: Participant la Conferinţa „Asigurarea internă a calităţii în universităţile din România”, organizată de Guvernul României şi de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Catedra de Politici în Ştiinţe şi Inovare UNESCO, în cadrul Proiectului cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, în perioada 2007-2013;
2013: Participant la Conferinţa Internaţională a Analelor Universităţii Bucureşti – Seria Ştiinţe Administrative – (AUB-SAS), cu titlul „Administraţia publică – tendinţe actuale”, cu lucrarea în coautorat (alături de d-na. dr. Violeta Stratan) intitulată „Serviciul public – o noţiune cu geometrie variabilă. O analiză holistică a dezbaterilor din dreptul penal şi din dreptul administrativ”;
2013: Participant la Congresul Educaţiei, organizat de Ministerul Educaţiei, la Bucureşti, eveniment la care am avut calitatea de speaker, în secţiunea „Dreptul la educaţie, Constituţia şi educaţia”;
2013: Participant la sesiunea ştiinţifică organizată de Institutul de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”, sub titlul „Revizuirea Constituţiei – realităţi, oportunităţi, perspective juridică-economice”, cu lucrarea „Revizuirea Constituţiei şi transformarea dreptului administrativ naţional sub impactul dreptului european. Instituţiile administrative ale României între un eveniment mult discutat şi un viitor incert”;
2011: Participant la proiectul POSDRU/86/1.2/S/61959, „Comunitate universitară pentru managementul calităţii în învăţământul superior”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013;
2009: Participant la sesiunea ştiinţifică a Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”, cu lucrarea „Contractualizarea funcţiei publice între supleţe şi compromis politic”;
2008: Participant la Sesiunea Ştiinţifică a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca – Facultatea de Drept, Institutul de Drept Comparat, Departamentul de Drept Administrativ, Asociaţia Henri Capitant Cluj-Napoca, cu lucrarea „Libertatea de exprimare a funcţionarilor publici şi limitele acesteia”;
2005: Participant la lucrările Seminarului cu tema „Jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului”, organizat de Curtea Constituţională a României şi Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Drept cu sprijinul Ministerului Regal al Afacerilor Externe al Norvegiei;
2001: Participant, în cadrul unui program TEMPUS desfăşurat sub egida Şcolii Naţionale de Ştiinţe Politice şi Administrative, al unui curs de formare profesională, intitulat „Administraţia publică şi aquis-ul comunitar” – Program de formare a formatorilor, a doua ediţie;
2000: Diplomă în studii juridice aprofundate, la Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Drept, în Specializarea Drept comercial şi fiscal al afacerilor;
2000: Participant, în cadrul unui program TEMPUS desfăşurat sub egida Şcolii Naţionale de Ştiinţe Politice şi Administrative, al unui curs de formare profesională, intitulat „Administraţia publică şi aquis-ul comunitar” – Program de formare a formatorilor, prima ediţie.

Varia
Limbi străine: franceză, engleză