Cristian Bitea

Cristian Bitea

Informații personale
Data și locul nașterii: 06.07.1979, Oradea

Informații de contact
Tel. 0726.679.579
e-mail: contact@bitea.ro

Activitate profesională
– august 2017–prezent: inspector guvernamental, Secretariatul General al Guvernului (SGG)
– martie 2017–iulie 2017: secretar de stat, președinte al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP)
– octombrie 2014–martie 2017: subsecretar de stat, vicepreședinte al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (ANFP)
– august–octombrie 2014: inspector guvernamental, Secretariatul General al Guvernului(SGG)
– mai 2012–august 2014: subprefect, Instituția Prefectului Județului Bihor
– august 2011–mai 2012 – inspector guvernamental, Secretariatul General al Guvernului (SGG)
– octombrie 2009–august 2011 – subprefect, Instituția Prefectului Județului Bihor
– mai–octombrie 2009: secretar general, Institutul Naţional de Administraţie (INA); membru în Comisia de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici (ANFP); Preşedintele Comisiei de evaluare a participanţilor la programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice din categoria înalţilor funcţionari publici (INA)
– noiembrie 2008–mai 2009: subprefect, Instituția Prefectului Județului Ialomița
– iulie 2007–noiembrie 2008 – consilier – Direcţia Control Instituţii Publice, Departamentul de Control al Guvernului (DCG)
– august 2005–iulie 2007: director general adjunct / subsecretar de stat – Institutul Naţional de Administraţie (INA); preşedintele Comisiei Naţionale pentru Managerii Publici
– martie–august 2005: consilier cabinet demnitar – ministrul administraţiei şi internelor – M.A.I.
– 2003–2005: consilier – Direcţia Metodologie, Autoritatea Naţională de Control (ANC),
– 2002–2003: expert debutant, Direcţiei Buget – Finanţe şi Resurse Umane și expert asistent, Direcţia Gestionarea Procedurilor Administrative – Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP)

Educație
– 2018-2019: curs postuniversitar „Audit intern și guvernanță” – Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative – SNSPA
– 2003-2004: curs posuniversitar de specializare în „Științe polițienești” – Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
– 2002-2004: master „Studii administrative europene”, Departamentul de Ştiinţe Administrative, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative – SNSPA ;
– 1998-2002: licenţiat în ştiinţe administrative, Facultatea de Administraţie Publică, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative – SNSPA ;

Altele
– Membru al Institutului de Științe Administrative “Paul Negulescu” – Sibiu