Crina Isabelle Trifu


Informații de contact
E-mail: crina.trifu@yahoo.com
Tel.: (+40) 0761103536

Experiență profesională
1 octombrie 2020 – prezent: Expert jurist (Legal advisor)
06/01/2020 – 20/01/2020; 10/09/2018 – 21/09/2018: Stagiu de practică în timpul anilor de studiu, Cabinet Individual de Avocat „Flavia Teodosiu”
20/04/2019 – 17/05/2019: Stagiu de practică în timpul anilor de studiu, Curtea de Conturi
07/01/2019 – 15/01/2019: Stagiu de practică în timpul anilor de studiu, Tribunalul București
27/08/2018 – 07/09/2018: Stagiu de practică în timpul anilor de studiu, SCP Lospa și asociații

Educație și formare
Ianuarie 2022: Expert achiziții publice – program de perfecționare, Certificat de absolvire ANC, Harrison Consulting S.R.L.
2019 – 2020: Master Științe Penale, Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu”
2015 – 2019: Licența în Drept, Specializarea: Drept European și Internațional, Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu”
2011 – 2015: Liceul Teoretic „Ion Barbu”, Profil: Real, Specializare: Matematică Informatică intensiv Informatică

Limbi străine: engleză(B2), franceză(A2)

Competențe și abilități sociale
• Abilități excelente de comunicare dobândite prin activitățile desfășurate în cadrul facultății și reliefate de caracterul sociabil
• Dornică de a învăța repede și ușor lucruri noi
• Spirit de echipă
• Spirit creativ
• Capacitate de adaptare

Competențe și aptitudini organizatorice
• Spirit organizatoric foarte bun

Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului
• ECDL
• Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)