Costel Gîlcă

Experiență profesională

 • prezent: SCPA Gîlcă & Vasiliu – managing partner
 • 2007: Curtea de Justiție a Comunității Europene, cabinet judecător Toader – secretar juridic
 • 2005-2007: Universitatea Ecologică, Facultatea de Drept, catedra de dreptul muncii – cadru didactic asociat
 • 2003-2007: Societatea Română de Radiodifuziune – șef serviciu juridic
 • 2000-2003: Universitatea București – consilier juridic
 • 2002: Agenția Națională a Funcționarilor Publici – consilier juridic

Educație și formare

 • 2004-2005: Universitatea București, Facultatea de Drept – doctorand dreptul muncii
 • 2002-2002: DEA Droit Social, Strasbourg, Franța – bursă Erasmus
 • 2001-2003: Universitatea București / Florida International University – master în relații industriale și de muncă
 • 2000-2001: Universitatea București, Facultatea de Drept – studii postuniversitare de drept privat
 • 1996-2000: Universitatea București, Facultatea de Drept – licență în drept
 • 1991-1996: Seminarul Teologic Liceal „Sf. Nicolae” Râmnicu Vâlcea – diplomă bacalaureat

Activitate publicistică

Cărți

 • 2012: „Noi teorii în dreptul muncii”, Editura Rosetti
 • 2009: „Codul european al muncii și securității sociale”, Editura Wolters Kluwer
 • 2009: „Dreptul Muncii – Practica Curții de Justiție a Comunităților Europene”, Editura Wolters Kluwer
 • 2009: „Jurisprudența Curții de Justiție Europene în materia dreptului muncii”, Editura Wolters Kluwer
 • 2009: „Practica relevantă a CJCE de la integrarea României”, Editura Monitorul Oficial
 • 2008: „Codul securității sociale”, Editura Wolters Kluver
 • 2008: „Codul muncii adnotat”, Editura C.H. Beck
 • 2008: „Procedurile instanțelor europene”, Editura Lumina Lex
 • 2008: „Pensii și alte drepturi de asigurări sociale – culegere de practică judiciară”, Editura C.H. Beck
 • 2006: „Jurisprudența Curții de Justiție a Comunităților Europene – Drept social. Vol. I, Principii. Libera circulație a lucrătorilor”, Editura Hamangiu
 • 2005: „Reorganizarea întreprinderilor – Analiza dispozițiilor noului Cod al muncii în raport cu legislația și jurisprudența europeană”, Editura Rosetti
 • 2005: „Îndrumar de drept românesc și european”, Editura Rosetti
 • 2003: „Sistemul public de pensii”, Editura Rosetti

Reviste

 • „Contribuția de asigurări sociale de la 1 ianuarie 2008”, Revista de dreptul muncii și dreptul securității sociale, nr. 1/2008
 • „Conceptul de securitate socială”, Revista de dreptul muncii și dreptul securității sociale, nr. 1/2008
 • „Reglementarea plății primei de vacanță pentru bugetari prin O.U.G. nr. 146/2007”, Revista de dreptul muncii și dreptul securității sociale, nr. 1/2008
 • „Apariția și dezvoltarea sistemului de securitate socială român”, Revista Română de Dreptul Muncii, nr. 1/2006
 • „Politica socială în Tratatul de Aderare a României”, Revista Română de Dreptul Muncii, nr. 4/2005
 • „Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 65/2005 – notă critică”, Revista Română de Dreptul Muncii, nr. 3/2005
 • „Insolvabilitatea angajatorului”, Pandectele Române, nr. 3/2005
 • „Jurisprudența Curții de Justiție a Comunității Europene – Directiva privind transferul întreprinderilor (3)”, Revista Română de Dreptul Muncii, nr. 3/2005
 • „Jurisprudența Curții de Justiție a Comunității Europene – Directiva privind transferul întreprinderilor (2)”, Revista Română de Dreptul Muncii, nr. 2/2005
 • „Jurisprudența Curții de Justiție a Comunității Europene – Directiva privind transferul întreprinderilor (1)”, Revista Română de Dreptul Muncii, nr. 1/2005
 • „Sancțiunea neprezentării salariatului la convocare în vederea sancționării”, Dreptul, nr. 7/2005
 • „Hărțuirea morală la locul de muncă”, Revista Română de Dreptul Muncii, nr. 2/2005
 • „Politica socială în Constituția Europeană”, Revista Română de Dreptul Muncii, nr. 2/2004
 • „Demnitatea în muncă”, Revista Română de Dreptul Muncii, nr. 2/2004
 • „Jurisprudența Curții de Justiție a Comunității Europene – Directiva privind insolvabilitatea angajatorului”, Revista Română de Dreptul Muncii, nr. 3/2004
 • „Jurisprudența Curții de Justiție a Comunității Europene – Directiva privind concedierile colective (2)”, Revista Română de Dreptul Muncii, nr. 3/2004
 • „Jurisprudența Curții de Justiție a Comunității Europene – Directiva privind concedierile colective (1)”, Revista Română de Dreptul Muncii, nr. 2/2004
 • „Protecția salariaților în cazul transferului de întreprindere”, Pandectele Române, nr. 2/2004
 • „Transferul întreprinderii”, Revista Română de Dreptul Muncii, nr. 4/2003
 • „Plata contribuției de asigurări sociale în cazul doctoranzilor la forma cu frecvență”, Revista Română de Dreptul Muncii, nr. 3/2003
 • „Sistemul de prepensionări – studiu comparat”, Revista Română de Dreptul Muncii, nr. 2/2002
 • „Contribuția de asigurări sociale în cazul cumulului de funcții”, Dreptul, nr. 5/2001
 • „Scurta analiză a modificărilor Codului muncii (I) – Încheierea contractului individual de muncă”, Revista de Drept Social nr. 3/2011
 • „Scurtă analiză a modificărilor Codului muncii (II) – Executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă”, Revista de Drept Social, nr. 4/2011
 • „Contractul individual de muncă nu este un contract intuitu personae (I)”, Revista de Drept Social, nr. 6/2011
 • „Contractul individual de muncă nu este un contract intuitu personae (II)”, Revista de Drept Social, nr. 7/2011
 • „Originea contractului individual de muncă se regăsește în regulamentele breslelor și nu în Codul civil (I)”, Revista de Drept Social nr. 8/2011
 • „Codul civil nu a reglementat niciodată contractul de muncă (II)”, Revista de Drept Social nr. 9/2011
 • „Noi teorii în dreptul muncii (I)”, Revista de Drept Social, nr. 10/2011
 • „Noi teorii în dreptul muncii (II)”, Revista de Drept Social, nr. 1/2012
 • „Relația juridică dintre preoții ortodocși și Biserica Ortodoxă Română”, Revista de Drept Social, nr. 2/2012
 • „Angajatori pierd procesele pe propriile greșeli. Top 10 greșeli la emiterea deciziei de sancționare disciplinară”, Revista de Drept Social, nr. 3/2012
 • „Implicațiile hotărârii Frimu asupra proceselor privind recalcularea pensiilor militarilor”, Revista de Drept Social, nr. 4/2012
 • „Un secol de relații juridice de muncă: 1790-1900 (I)”, Revista de Drept Social, nr. 5/2012
 • „Critica hotărârii CEDO în cauza Constantin Abăluță și alții c. României”, Revista de Drept Social, nr. 6/2012
 • „Un secol de relații juridice de muncă: 1790-1900 (II)”, Revista de Drept Social, nr. 7/2012
 • „Sancțiunea neinvitarii tuturor organizatiilor reprezentative la negocierea si semnarea contractului colectiv de muncă sau a actului adițional la acesta”, Revista Română de Dreptul Muncii, nr. 4/2009
 • „Participarea sindicatelor nesemnatare ale contractului colectiv de muncă inițial la negocierea și semnarea ulterioară a actelor adiționale ale contractului colectiv de muncă”, Revista Română de Dreptul Muncii, nr. 3/2009
 • „Libera circulație a lucrătorilor în Uniunea Europeană”, Revista Română de Dreptul Muncii, nr. 5/2008
 • „Abuzul de drept în relațiile de muncă”, Revista Română de Dreptul Muncii, nr. 4/2006
 • „Jurisprudență franceză”, Revista Română de Dreptul Muncii, nr. 4/2006
 • „Viața publică și viața privată a salariatului”, Revista Română de Dreptul Muncii, nr. 3/2006
 • „Structura multipilon a sistemului de securitate socială”, Revista Română de Dreptul Muncii, nr. 2/2006
 • „Dreptul social european – elemente de actualitate”, coautor, Revista Română de Dreptul Muncii, nr. 2/2006
 • „Încălcarea principiului nediscriminării, prevăzut de codul muncii, prin dispozițiile Codului fiscal”, Revista Română de Dreptul Muncii, nr. 4/2005
 • „Ordonanța de urgență nr. 63 din 29 iunie 2005 pentru reglementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în anul 2005 (legislație comentată)”, Revista Română de Dreptul Muncii, nr. 3/2005
 • „In memoriam! Prof. univ. dr. Constantin Tufan (1952-2005)”, Revista Română de Dreptul Muncii, nr. 3/2005
 • „Tratatul de aderare a româniei la uniunea europeană – scurte considerații privind politica socială”, Revista Română de Dreptul Muncii, nr. 2/2005
 • „Transferul întreprinderii”, Revista Română de Dreptul Muncii, nr. 4/2003
 • „Protecția salariatului în cazul insolvabilității angajatorului”, Pandectele Române, nr. 4/2005
 • „Directiva privind menținerea drepturilor muncitorilor în caz de transfer de întreprindere: cazul particular al redresării judiciare”, Pandectele Române, nr. 3/2004
 • „Documente privind existenta relațiilor de muncă în Țările Române în secolul al XIX-lea”, Curierul Judiciar, nr. 2/2012

Online

Conferințe și seminarii

 • Conferința „L’autonomie de l’Eglise dans la jurisprudence récente de la Cour Européenne des Droits de l’Homme” – Consiliul Europei, Strasbourg, 7 iunie 2012
 • Seminarul „Relația juridică a clerului cu Biserica Ortodoxă Română”, lector – București, 9 mai 2012
 • Conferința „Modificările Codului muncii – implicații practice” – lector – București, 22-23 noiembrie 2011
 • Seminarul „Modificările Codului muncii și Codul de dialog social” – lector – Constanța, 25 iunie 2011
 • Conferința „Modificările Codului muncii și Codul de dialog social” – moderator – București, 14-15 iunie 2011
 • Seminarul „Reorganizarea întreprinderilor” – lector – București, 4 aprilie 2011
 • Seminarul „Modificări esențiale în legislația muncii” – lector – București, 2 februarie 2011

Stagii de pregătire

 • Stagiu de cercetare în domeniul dreptului muncii, facilitat de Accademia di Romania – Roma (Italia), 1-31 iulie 2005
 • „The European Directive relating the discrimination at work”, organizat de European Working group of Labour Law în colaborare cu University of Hanover – Hanovra (Germania), 24 martie 2003
 • „Noua legislație cu privire la cumulul de funcții” – Conferința Națională a Consilierilor Juridici ai Universităților Acreditate din România – Universitatea București, 2002
 • „Evoluția legislativă în domeniul dreptului muncii după 1989” – Academia Națională de Management, București, 2002

Competenţe lingvistice

 • Franceză: citit, scris, vorbit – avansat
 • Engleză: citit, scris, vorbit – avansat
 • Italiană: citit, vorbit – mediu
 • Spaniolă: citit, vorbit – mediu