Cosmin-Răzvan Mihăilă


Date de contact:
crmihaila@gmail.com

Experiență relevantă:
aprilie 2016-prezent: președinte, Curtea de Apel Galați
ianuarie 2016-prezent: purtător de cuvânt, Curtea de Apel Galați
august 2014-prezent: membru în colegiul de conducere, Curtea de Apel Galați
septembrie 2013-prezent: judecător, Curtea de Apel Galați, Secția contencios administrativ și fiscal
iunie 2012-septembrie 2013: judecător și purtător de cuvânt, Tribunalul Galați
februarie 2010-mai 2012: judecător, Judecătoria Galați, Secția civilă
august 2008-februarie 2020: judecător stagiar, Judecătoria Galați
octombrie 2006-august 2008: auditor de justiție, Institutul Național al Magistraturii
februarie 2006-octombrie 2006: avocat stagiar, Baroul Galați

Activitate academică:
2017-prezent: lector universitar, Universitatea Dunărea de Jos Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice – Departamentul Ştiinţe Juridice, Disciplina: Drept civil

Educație și formare:
2012-2016: Studii doctorale, Universitatea București, Facultatea de drept, Școala doctorală. Teză de doctorat: „Drepturile creditorului asupra patrimoniului debitorului”. Domeniu de doctorat: drept civil. Calificare: doctor în drept.
2006-2008: 
Cursuri de formare profesională ca magistrat, Institutul Naţional al Magistraturii, Calificare: judecător
2005-2007: 
Studii de masterat, Universitatea Danubius Galaţi, Facultatea de drept, specializarea Drept comunitar. Calificare: absolvent master drept comunitar
2001-2005: 
Studii universitare, Universitatea Al. I .Cuza Iaşi, Facultatea de drept. Calificare: licenţiat ştiinţe juridice
1997-2001: 
Studii liceale, Colegiul Vasile Alecsandri Galaţi, profil matematică – informatică. Calificare: atestat de programator, recunoscut de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei

Varia:
2017 – prezent – membru în Asociaţia Europeană a Judecătorilor Administrativi (AEAJ), Trier, Germania
Limbi cunoscute: Engleza, germana, Italiana, Franceza

Publicații:
„Mijloacele de protecţie a drepturilor creditorului. Acţiunea oblică. Acţiunea pauliană. Măsuri conservatorii”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2017
– „Consideraţii asupra măsurătorilor efectuate cu aparatul radar în cazul contravenţiilor rutiere legate de depăşirea vitezei regulamentare”, articol publicat în revista Dreptul nr. 1/2009
– articolul de mai sus a fost prezentat şi în cadrul Conferinţei Internaţionale “Exploration, Education and Progress in the Third Millennium”, organizată de Universitatea Dunărea de Jos Galaţi în luna aprilie 2009
„Despre posibilitatea instanţei de contencios administrativ de a pronunţa o hotărâre care să ţină loc de act administrativ”, articol publicat în revista Dreptul nr. 3/2010
„Discuţie privind ieşirea unui bun pe calea rezoluţiunii din patrimoniul dobânditorului său atunci când asupra acestui patrimoniu s-a înfiinţat sechestrul asigurător”, articol publicat în revista Dreptul nr. 1/2012
„Natura juridică şi efectele acţiunii pauliene în Codul civil actual şi în cel anterior”, articol publicat în revista Dreptul nr. 1/2014
„Domeniul de aplicare a acţiunii oblice şi a acţiunii pauliene în Codul civil actual şi în cel anterior”, articol publicat în revista Dreptul nr. 4/2015
Jurisprudență de drept civil prezentată și publicată în cadrul volumului Conferinţei Internaţionale “Exploration, Education and Progress in the Third Millennium”, ed. a 10-a, organizată de Universitatea Dunărea de Jos Galaţi în luna mai 2018
„Jurisprudență de drept civil 2016-2017 cu comentariu”, articol publicat în Analele Universității Dunărea de Jos Galați. Științe juridice. Fasciculul XXV, nr. 1/2018.