Informații personale
Data şi locul naşterii: 2 septembrie 1980, Arad

Informații de contact
Tel.: 0733.410246, 0742.410246
E-mail: cosmin.costas@costas-negru.rocosmin.costas@law.ubbcluj.r
Web: www.costas-negru.ro

Experiență profesională
– Ianuarie 2018 – prezent: Conferențiar universitar, Facultatea de Drept, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca;
– Mai 2013 – prezent: Avocat și asociat coordonator al Societății Civile de Avocați – COSTAȘ, NEGRU & ASOCIAȚII;
– Februarie 2015 – Ianuarie 2018: Lector universitar, Facultatea de Drept, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca,
– Februarie 2005 – Aprilie 2013: Avocat – COSTAȘ COSMIN FLAVIUS – CABINET DE AVOCAT,
– Februarie 2005 – Ianuarie 2015: Asistent universitar Facultatea de Drept, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

Educație și formare
– doctorat în Drept – Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Drept(2014)
– absolvent al Faculté Internationale de Droit Comparé, Strasbourg (Franţa), promoţia Louis-Edmond Pettiti (2005), Diplome supérieure en droit comparé
– master în specializarea „Instituţii şi Reglementări Comunitare”, Facultatea de Drept, Universitatea  „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca (2004)
– absolvent al Facultăţii de Drept, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca (2003)
– absolvent al Colegiului Naţional „Moise Nicoară” Arad, profil matematică-fizică-bilingv-engleză (1999)

Aptitudini și competențe profesionale
Limbi străine cunoscute: 
– engleză – excelent la nivel scris/citit/vorbit (deţinător al unui Cambridge Certificate in Advanced English, eliberat de Universitatea din Cambridge, Marea Britanie, 1998)
– franceză – bine la nivel scris/citit/vorbit

Afilieri
Membru: International Fiscal Association – Filiala România; Asociația Română de Drept și Afaceri Europene;
Center for Information and Research Organization in Public Finances and Tax Law of Central and Eastern European Countries (Bialystok, Polonia)

Participări interne şi internaţionale/ Performanţe
– reprezentantul Facultăţii de Drept, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca şi al României în cadrul proiectului de compatibilizare a învăţământului juridic superior din Europa, „Tuning Legal Structures in Europe” (2005-2007)
– participant la Concursul Internaţional de Drepturile Omului „René Cassin”, Strasbourg (2002), în calitate de consilier
– menţiune (locul IV), Olimpiada Naţională de Istorie, Cluj-Napoca (1999)
– campion naţional de Dezbateri Academice în cadrul programului organizat de Asociaţia Română de Dezbateri, Oratorie şi Retorică (ARDOR), Vatra Dornei (1998)
– participant la programul American-European Exchange Programme, West Chester, SUA (iunie – august 1997)

Activitate științifică
A. Cercetare
– bursă de cercetare, Scuola Europea di Alti Studi Tributari, Alma Mater Studiorum – Universita di Bologna (Italia): octombrie-noiembrie 2006, ianuarie-februarie 2007
B. Publicaţii: 46 lucrări publicate individual sau în coautorat şi peste 178 de articole publicate în revistele de specialitate din România şi din străinătate.
C. Alte activităţi
– formator, Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – Centrul Teritoral Cluj-Napoca (2010)
– formator, Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – Centrul Teritorial Cluj (2009-2010)
– junior expert al proiectului „Strategia naţională de cercetare-dezvoltare-inovare 2007-2013” (2006-2007)
– junior expert al proiectului „Strategia naţională de cercetare-dezvoltare-inovare 2007-2013” (2006-2007)
– secretarul Departamentului de Drept Public, Facultatea de Drept, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Coordonare reviste
În prezent, sunt editor al revistei Cluj Tax Forum Journal și membru al colegiului de redacție al revistei Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Iurisprudentia. În trecut am ocupat poziția de editor al revistei Tax Magazine și pe cea de membru al colegiului de redacție al Revistei Române de Drept al Afacerilor.

Seminare
În cursul anului 2017 am participat în calitate de formator la seminare de formare profesională organizate de Institutul Național al Magistraturii și respectiv de Institutul Notarial Român. Colaborez în mod frecvent cu Uniunea Națională a Barourilor din România și Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, în contextul organizării
unor conferințe sau seminare de formare și pregătire profesională. În prezent sunt formator al INPPA – Centrul Teritorial Cluj-Napoca.

Mobilități de predare
În cadrul programului Erasmus Teaching Mobility, am valorificat burse de cercetare la Facultatea de Drept a Universității din Leon, Spania – mai 2018, octombrie 2019.

Distincții
Premiul Anual pentru Excelenţă în Cercetarea Ştiinţifică acordat de Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, România (2016).

Lucrări publicate

I. Cărţi şi capitole în cărţi publicate (inclusiv ca urmare a participării la conferințe naționale și internaționale): 46 de cărți, capitole din cărți sau studii publicate în volume colective, în calitate de unic autor sau în coautorat, în România, Italia, Polonia, Cehia și Republica Moldova
– M. Șt. Minea, L.T. Chiriac, C.F. Costaș, Dreptul finanţelor publice, Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2005, p. 502
– M. Șt. Minea, C.F. Costaș, Fiscalitatea în România la începutul mileniului III, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2006, p. 552
– M. Șt. Minea, C.F. Costaș, M.D. Ionescu, Legea evaziunii fiscale. Comentarii şi explicaţii, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2006, p. 232
– Ș. Agachi, M.D. Bob, C.F. Costaș, S. Şimon, A.M. Cormoş, I.C. Popescu, I. Haiduc, D.O. David, C. Moraru, L. Popescu, A. Bencic, R.E. Cramarenco, G.I. Crişan, N. Marina, C.L. Pop, A. Sabău, R.S. Balazsi, Z. Szentgyorgy, L.C. Bolunduţ, R. Florian, C. Rusu, Sistemul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare în contextul integrării în Aria Europeană a Cercetării, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2006, p. 684
– M. Șt. Minea, C.F. Costaș, Dreptul finanţelor publice. Drept financiar, Ed. Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2006, p. 303
– M. Șt. Minea, C.F. Costaș, Dreptul finanţelor publice. Drept fiscal, Ed. Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2006, p. 353
– D. Deleanu, G. Fabian, C.F. Costaș, B. Ioniţă, Curtea de Justiţie Europeană. Hotărâri comentate, Ed. Wolters Kluwer (fosta Editură Rosetti), Bucureşti, 2007, p. 501
– C.F. Costaș, Dreptul finanţelor publice. Caiet de seminarii, Ed. Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2007, p. 137
– M. Șt. Minea, C.F. Costaș, Dreptul finanţelor publice. Drept financiar, Ed. Wolters Kluwer (fosta Editură Rosetti), Bucureşti, 2008, p. 335
– M. Șt. Minea, C.F. Costaș, Dreptul finanţelor publice. Drept fiscal, Ed. Wolters Kluwer (fosta Editură Rosetti), Bucureşti, 2008, p. 484
– C.F. Costaș, Legislaţie comunitară fiscală, Ed. Hamagiu, Bucureşti, 2008, p. 767
– C.F. Costaș, Cultural Freedom of Minorities, p. 136 – 168, studiu publicat în lucrarea B. Selejan-Guțan, D.M. Vesmaș (ed.), Europe Between the Freedom of Culture and the Culture of Freedom, Ed. Universităţii Lucian Blaga, Sibiu, 2008, p. 258
– C.F. Costaș, Dreptul finanţelor publice. Caiet de seminarii, ed. a II-a, Ed. Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2008, p. 140
– Bufan, M.Șt. Minea (coord.), Codul fiscal comentat, Ed. Wolters Kluwer (fosta Editură Rosetti), Bucureşti, 2008, p. 1398
– C.F. Costaș, Podatki od nieruchomosci w Rumunii (Real Estate Taxes in Romania), p. 205-210, studiu publicat în lucrarea M. Poplawski (ed.), Podatki i oplaty lokalne w praktyce, Ed. Tax Press, Varşovia, 2008, p. 212
– C.F. Costaș, Romanian Tax Provisions Incompatible with the Right to a Fair Trial, p. 432-437, studiu publicat în lucrarea D. Radovan, J. Neckar, M. Orgonik, D. Sehnalek, J. Tauchen, J. Valdhans, Cofola 2008 Conference: Key Points and Ideas, Ed. Masarykova Univerzita, Brno, 2008, p. 1387
– C.F. Costaș, Regimul juridic al finanțelor publice locale în România, p. 260-276, studiu publicat în lucrarea Administraţia publică şi buna guvernare, Caietul ştiinţific nr. 2/2007, Institutul de Ştiinţe Administrative din Republica Moldova, Chişinău, 2008
– C.F. Costaș, Remedii efective pentru prevenirea şi/sau sancţionarea depăşirii duratei rezonabile a procedurii, p. 53-80, studiu publicat în volumul Conferinţei Internaţionale Bienale Timişoara, 23 – 25 octombrie 2008, Ed. Wolters Kluwer (fosta Editură Rosetti), Bucureşti, 2010
– M. Șt. Minea, C.F. Costaș, Dreptul finanţelor publice. Drept fiscal, ed. a II-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 624
– M. Șt. Minea, C.F. Costaș, Dreptul finanţelor publice. Drept financiar, ed. a II-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 372
– C.F. Costaș, Dreptul finanţelor publice. Caiet de seminarii, ed. a III-a, Ed. Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2011, p. 147
– C.F. Costaș, Gestionarea domeniului public. Jurisprudenţa relevantă a CJUE şi a instanţelor naţionale, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012, p. 256
– M. Șt. Minea, C.F. Costaș, Dreptul finanţelor publice. Drept fiscal, ed. a III-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013, p. 481
– M. Șt. Minea, C.F. Costaș, Dreptul finanţelor publice. Drept financiar, ed. a III-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013, p. 356
– C.F. Costaș, A.I. Maxim, T.D. Vidrean-Căpuşan, Dreptul finanţelor publice. Caiet de seminarii, Ed. Hamangiu – Sfera Juridică, ed. a IV-a, Bucureşti, 2013, p. 117
– C.F. Costaș, T.D. Vidrean-Căpuşan, B. Ioniţă, Dreptul finanţelor publice. Caiet de seminarii, Ed. Hamangiu – Sfera Juridică, Bucureşti, ed. a V-a, București, 2014, p. 180
– C.F. Costaș, Dreptul la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014, p. 517
– C.F. Costaș, T.D. Vidrean-Căpușan, A.M. Zah, Drept fiscal. Caiet de seminar, Ed. Solomon, București, 2015, p. 234
– C.F. Costaș, M.Șt. Minea, Drept financiar, Ed. Universul Juridic, București, 2015, p. 385
– C.F. Costaș, M.Șt. Minea, Drept fiscal, Ed. Universul Juridic, București, 2015, p. 505
– C.F. Costaș, L.M. Harosa, J.M. Moulin, F. Roşioru, C.S. Rusu, International & Comparative Business Law, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2015, p. 322
– C.F. Costaș, Drept financiar, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016, p. 395
– C.F. Costaș, Drept fiscal, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016, p. 561
– C.F. Costaș (coord.), L. Dobrinescu, A. Iancu, V. Marinescu, M.Șt. Minea, H. Sasu, V. Terzea, A. Văsonan, T.D. Vidrean-Căpuşan, Codul de procedură fiscală. Comentariu pe articole, Ed. Solomon, Bucureşti, 2016, p. 799
– C.F. Costaș, raportul naţional privind România, p. 329-340, în lucrarea A. Di Pietro, M.A. Collado, P. Essers, A. Menendez, T. Tassani (ed.), La fiscalitá ambientale in Europa e per l’Europa, Cacucci Editore, Bari, 2016, p. 579
– C.F. Costaș, Of VAT and Other Demons. The Romanian Experience, p. 99-111, în lucrarea P. Smoleń (ed.), Selected issues in taxation and tax authorities in Central Europe, Ed. Wydawnictwo KUL, Lublin, 2016, p. 366
– C.F. Costaș, raportul național privind România, p. 5-17, în lucrarea A. Di Pietro, M. Caianiello, Investigations and Sanctions for VAT Frauds: Fundamental Principles and Comparison Across EU Member States, Ed. Cacucci, Bari, 2017, p. 215
– C.F. Costaș, Taxation of Agriculture in Romania, p. 265-270, în lucrarea M. Burzec, P. Smoleń (ed.), Essential problems with taxation of agriculture, Ed. Wydawnictwo KUL, Lublin, 2017, p. 422
– C.F. Costaș, A.M. Zah, S.I. Puț, Drept fiscal. Caiet de seminar, ed. a III-a, Ed. Solomon, București, 2017, p. 190
– C.F. Costaș, Speeding differently. Outcome of the European CCCTB, p. 437-442, în lucrarea M. Tofan, A. Roman, I. Bilan (ed.), EUFIRE 2017. The proceedings of the International Conference on European Financial Regulation, Ed. Universității Alexandru Ioan Cuza Iași, Iași, 2017, p. 525
– C.F. Costaș, S.I. Puț, A.M. Gherman, A.M. Mureșan, Drept fiscal și financiar. Caiet de seminar, Ed. Hamangiu, București, 2018, p. 260
– C.F. Costaș, Towards a Magna Charta of Taxpayers’ Rights in the Times of the Hunger Games?, p. 427-433, în lucrarea M. Tofan, I. Bilan, A.M. Bercu (ed.), EUFIRE 2018, Ed. Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași, 2018, p. 433
– C.F. Costaș, Drept financiar, ed. a II-a, Ed. Universul Juridic, București, 2019, p. 431
– C.F. Costaș, Drept fiscal, ed. a II-a, Ed. Universul Juridic, București, 2019, p. 589
– C.F. Costaș, S.I. Puț, A.M. Mureșan, A. Tomuța, Drept fiscal și financiar. Caiet de seminar, ed. a II-a, Ed. Hamangiu, București, 2020, p. 261
– C.F. Costaș, Drept financiar, ed. a III-a, Ed. Universul Juridic, București, 2021, p. 476

II. Articole: 178 articole, dintre care 169 publicate în reviste indexate BDI și 9 publicate în alte reviste, individual sau în coautorat, în România, Italia și Olanda; 4 traduceri publicate în reviste indexate BDI

II.1. Articole publicate în reviste indexate BDI
– C.F. Costaș, Consideraţii asupra limitării exerciţiului unor libertăţi publice ale funcţionarilor publici, HeinOnline, home.heinonline.org, Pandectele Române nr. 3/2004, p. 205-220
– C.F. Costaș, Garanţiile privind inviolabilitatea domiciliului în cadrul noii proceduri fiscale române, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 9 – 10/2004, p. 8-18
– C.F. Costaș, Principalele modificări aduse Codului fiscal în cursul anului 2004, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 1/2005, p. 9-35
– C.F. Costaș, Noi modificări ale Codului fiscal. Analiza haosului fiscal, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 3/2005, p. 14-36
– C.F. Costaș, A. Văsonan, Taxa de glisare instituită în învăţământul superior de stat din România, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 3/2005, p. 93-104
– C.F. Costaș, Procedura modificării şi completării Codului fiscal şi a Codului de procedură fiscală, EBSCO, www.ebscohost.com, Dreptul nr. 11/2005, p. 72-87
– C.F. Costaș, Notă la Decizia Curţii de Justiţie Europene din 11 martie 2004 în afacerea C – 9/02, Hughes de Lasteyrie du Saillant c. Ministrul Economiei, Finanţelor şi Industriei, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 1/2005, p. 108-120
– C.F. Costaș, Insuficienţa perioadei de vacatio legis pentru introducerea unei noi cote de impunere a veniturilor persoanelor fizice, Notă la Decizia Tribunalului Constituţional Polonez din 15 februarie 2005, HeinOnline, home.heinonline.org, Pandectele Romane nr. 6/2005, p. 145-150
– C.F. Costaș, Este în vigoare art. 201 alin. 1 lit. h Cod fiscal?, EBSCO, www.ebscohost.com, Curierul fiscal nr. 4/2005, p. 40
– C.F. Costaș, Repere ale fiscalităţii locale, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 2/2006, p. 7-40
– C.F. Costaș, Impozitarea veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobândă în legislaţia comunitară, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 3/2006, p. 7-14
– C.F. Costaș, Codul fiscal 2007 – modificări survenite în sfera impozitării veniturilor persoanelor fizice şi a microîntreprinderilor, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 4/2006, p. 11-24
– C.F. Costaș, Impozitele şi taxele locale în anul 2007, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 5/2006, p. 84-95
– C.F. Costaș, Modificări de ultimă ora aduse Codului fiscal în vigoare de la 1 ianuarie 2007 prin O.U.G. nr. 110/2006, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2006, p. 13-17
– C.F. Costaș, Reflecţii privind suveranitatea fiscală a statelor membre ale Uniunii Europene, EBSCO, www.ebscohost.com, Studia Universitatis Babes-Bolyai. Iurisprudentia nr. 2/2006, p. 45-66
– C.F. Costaș, Inaplicabilitatea regulilor procedurii fiscale pentru veniturile nefiscale ale unei componente a sistemului bugetar, Notă la Sentinţa nr. 1552 din 6 martie 2006 a Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 3/2006, p. 97-104
– C.F. Costaș, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 13 decembrie 2005 în afacerea Marks & Spencer, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 5/2006, p. 150-156
– C.F. Costaș, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 6 noiembrie 2003 în afacerea Gambelli, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 5/2006, p. 156-164
– C.F. Costaș, Taxele speciale – o enigmă pentru autorităţile publice şi instanţele judecătoreşti, Notă la Hotărârea Curţii de Apel Constanţa (secţia comercială, maritimă şi fluvială, contencios administrativ şi fiscal) nr. 98/C din 5 mai 2006, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2006, p. 87-123
– C.F. Costaș, Notă la Decizia nr. 613/2002 a Consiliului de Stat al Greciei, EBSCO, www.ebscohost.com, Studia Universitatis Babes-Bolyai. Iurisprudentia nr. 1/2006, p. 202-208
– C.F. Costaș, Noile reguli privind taxa pe valoarea adăugată introduse în Codul fiscal (I), EBSCO, www.ebscohost.com, Curierul fiscal nr. 8/2006, p. 26-33
– C.F. Costaș, Noile reguli privind taxa pe valoarea adăugată introduse în Codul fiscal (II), EBSCO, www.ebscohost.com, Curierul fiscal nr. 9/2006, p. 6-10
– C.F. Costaș, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 5 octombrie 2006 în afacerile Nadasdi şi Nemeth, EBSCO, www.ebscohost.com, Curierul fiscal nr. 11/2006, p. 29-34
– C.F. Costaș, Taxa de primă înmatriculare. Reglementare legală şi remedii juridice, EBSCO, www.ebscohost.com, Curierul fiscal nr. 3/2007, p. 9-12
– C.F. Costaș, I. Dănăilă, Regimul taxei pe valoarea adăugată pentru agenţii de turism, EBSCO, www.ebscohost.com, Curierul fiscal nr. 5/2007, p. 11-14
– C.F. Costaș, Instanţa judecătorească – perceptor fiscal?, EBSCO, www.ebscohost.com, Dreptul nr. 2/2007, p. 80-91
– C.F. Costaș, Car Registration Tax – the first Romanian ECJ Case?, International Bureau of Fiscal Documentation, www.ibfd.org, în revista European Taxation nr. 3/2007, p. 151-152
– C.F. Costaș, Comisia fiscală centrală, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 4/2007, p. 51-59
– C.F. Costaș, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 18 ianuarie 2007 in afacerea Brzezinski, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 1/2007, P. 131-143
– C.F. Costaș, Fiscalitatea locală – între nelegalitatea taxelor speciale şi insuficienţa resurselor, Notă la Hotărârea Tribunalului Alba (secţia comercială şi de contencios administrativ) nr. 1281/CA din 22 noiembrie 2006, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 2/2007, p. 114-123
– C.F. Costaș, Fiscalitatea locala şi dreptul comunitar, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 9 septembrie 2004 în afacerea Carbonati Apuani, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 2/2007, p. 141-152
– C.F. Costaș, Efectele practicilor abuzive în materie de TVA în dreptul comunitar, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 21 februarie 2006 în afacerea Halifax şi alţii, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 3/2007, p. 120-133
– C.F. Costaș, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 29 martie 2007 în afacerea Aktiebolagett NN, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 4/2007, p. 139-153
– C.F. Costaș, Notă la Decizia Curţii de Apel Timişoara (secţia comercială şi de contencios administrativ) nr. 506/R din 30 august 2006, HeinOnline, home.heinonline.org, Pandectele Române nr. 4/2007, p. 168-183
– C.F. Costaș, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 14 iunie 2007 în afacerea Horizon College, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 5/2007, p. 146-158
– C.F. Costaș, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 26 iunie 2007 în afacerea Hutchinson şi alţii, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2007, p. 134-148
– C.F. Costaș, Notă la Sentinţa Civilă nr. 1469 din 23 mai 2007 a Tribunalului Arad (secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal), HeinOnline , home.heinonline.org , Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 7/2007, p. 101-111
– C.F. Costaș, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 29 martie 2007 în afacerea Rewe Zentralfinanz, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 7/2007, p. 147-155
– C.F. Costaș, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 25 octombrie 2007 în afacerea CoGeP, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 8/2007, p. 137-144
– C.F. Costaș, Cotele legale de impunere a dividendelor în România (2004-2007), EBSCO, www.ebscohost.com, Curierul fiscal nr. 2/2007, p. 17-18
– C.F. Costaș, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 26 iunie 2007 în afacerea Ordre des barreaux, HeinOnline, home.heinonline.org, Caiete de Drept Penal nr. 4/2007, p. 127-149
– C.F. Costaș, Taxa de poluare pentru autovehicule. Reglementare şi efecte juridice, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 5/2008, p. 13-33
– C.F. Costaș, Măsuri adoptate de statele părţi la Convenţia europeană a drepturilor omului pentru a preveni sau sancţiona depăşirea termenului rezonabil, HeinOnline, home.heinonline.org, Pandectele Romane nr. 6/2008, p. 30-48
– C.F. Costaș, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 12 februarie 2008 în afacerea Willy Kempter, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 2/2008, p. 142-151
– C.F. Costaș, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 3 aprilie 2008 în afacerea Philippe Derouin, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 3/2008, p. 138-146
– C.F. Costaș, Notă la Decizia civilă nr. 188 din 20 februarie 2008 a Curţii de Apel Timisoara (secţia de contencios administrativ şi fiscal), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 4/2008, p. 93-128
– C.F. Costaș, Notă la Sentinţa civilă nr. 10 din 6 mai 2008 a Tribunalului Arad (secţia contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 5/2008, p. 107-118
– C.F. Costaș, Notă la Decizia civilă nr. 212 din 24 ianuarie 2008 a Curţii de Apel Cluj (secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 5/2008, p. 119-138
– C.F. Costaș, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 17 iulie 2008 în afacerea Comisia c. Italia, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2008, p. 118-129
– C.F. Costaș, Notă la Decizia civilă nr. 1145 din 14 mai 2008 a Curţii de Apel Cluj (secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 7/2008, p. 69-87
– C.F. Costaș, Notă la Decizia civilă nr. 82/CA din 28 februarie 2008 a Curţii de Apel Oradea (secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 8/2008, p. 89-100
– C.F. Costaș, Notă la Sentinţa civilă nr. 2563 din 7 noiembrie 2007 a Tribunalului Arad (secţia comercială, de contencios administrativ si fiscal), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 1/2008, p. 89-100
– C.F. Costaș, Notă la Decizia civilă nr. 5982 din 21 septembrie 2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (secţia civilă şi de proprietate intelectuală), HeinOnline, home.heinonline.org, Pandectele Române nr. 1/2008, p. 122-145
– C.F. Costaș, Incompatibilitatea taxei de primă înmatriculare cu dreptul comunitar, EBSCO, www.ebscohost.com, Curierul fiscal nr. 1/2008, p. 26-27
– C.F. Costaș, Nelegalitatea, neconstituţionalitatea şi neconvenţionalitatea unor prevederi privind exercitarea activităţilor de consultanţă fiscală, EBSCO, www.ebscohost.com, Curierul fiscal nr. 1/2008, p. 33-34
– C.F. Costaș, Imposibilitatea aplicării retroactive a dispoziţiilor noii reglementări privind taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, EBSCO, www.ebscohost.com, Curierul fiscal nr. 4/2008, p. 13-14
– C.F. Costaș, Probleme juridice în legătură cu certificatul de atestare fiscală, EBSCO, www.ebscohost.com, Curierul fiscal nr. 5/2008, p. 8-9
– C.F. Costaș, Efectele juridice ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 privind taxa de poluare pentru autovehicule, EBSCO, www.ebscohost.com, Curierul fiscal nr. 7/2008, p. 15-16
– C.F. Costaș, Executarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate de instanţele de contencios fiscal, EBSCO, www.ebscohost.com, Curierul fiscal nr. 8/2008, p. 45-49
– C.F. Costaș, Reflecţii privind persoanele care pot săvârşi contravenţia prevăzută de art. 220 alin. 1 lit. c) Cod procedură fiscală, EBSCO, www.ebscohost.com, Curierul fiscal nr. 11/2008, p. 44-46
– R. Rusu, C.F. Costaș, Law and Space: Juridical Organisation and Central Places in Banat, Western Romania, DOAJ, www.doaj.org, Romanian Review of Regional Studies, 2008, p. 63-76
– C.F. Costaș, Regimul juridic al ecotaxei, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 4/2009, p. 25-42
– C.F. Costaș, Categorii de justiţiabili şi categorii de termene rezonabile, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 5/2009, p. 15-19
–C.F. Costaș, Dreptul la judecarea cauzelor într-un termen rezonabil în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 9/2009, p. 17-39
– C.F. Costaș, Cauza Tatu la Curtea de Justiţie Europeană. A doua acţiune preliminară formulată de o instanţă din România, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 9/2009, p. 79-86
– C.F. Costaș, Dreptul la un proces echitabil în procesul insolvenţei reglementat de Legea insolvenţei nr. 85/2006, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 10/2009, p. 13-26
– C.F. Costaș, Notă la Decizia civilă nr. 2150 din 13 octombrie 2008 a Curţii de Apel Cluj (secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 1/2009, p. 87-93
– C.F. Costaș, Notă la Sentinţa civilă nr. 2320 din 5 decembrie 2008 a Tribunalului Cluj (secţia contencios administrativ şi fiscal), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 2/2009, p. 125-133
– C.F. Costaș, Notă la Decizia civilă nr. 2381 din 29 octombrie 2008 a Curţii de Apel Cluj (secţia contencios administrativ şi fiscal), HeinOnline, home.heinonline.or , Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 2/2009, p. 134-141
– C.F. Costaș, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 18 decembrie 2008 în afacerea Sopropé – Organizaçoes de Calcado Lda c. Fazenda Publica, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 2/2009, p. 142-151
– C.F. Costaș, Notă la Decizia civilă nr. 1049 din 19 martie 2009 a Curţii de Apel Cluj (secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 5/2009, p. 75-89
– C.F. Costaș, Notă la Decizia civilă nr. 79 din 23 martie 2009 a Curţii de Apel Bucureşti (secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2009, p. 65-76
– C.F. Costaș, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 17 noiembrie 2009 în afacerea Presidente del Conseglio dei Ministri c. Regione Sardegna, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 10/2009, p. 114-130
– C.F. Costaș, Incompatibilitatea taxei de poluare prevăzute de O.U.G. nr. 50/2008 cu dreptul comunitar, EBSCO, www.ebscohost.com, Curierul fiscal nr. 11/2009, p. 36-40
– C.F. Costaș, Dobânda cuvenită contribuabililor pentru sumele de restituit de la bugetul de stat, EBSCO, www.ebscohost.com, Curierul fiscal nr. 2/2009, p. 42-44
– C.F. Costaș, Recunoaşterea pierderilor fiscale în spaţiul european, în lumina jurisprudenţei Curţii de Justiţie Europene, EBSCO, www.ebscohost.com, Curierul fiscal nr. 4/2009, p. 6-11
– C.F. Costaș, Noi reguli privind taxa pe valoarea adăugată datorată de persoanele fizice în cazul efectuării de tranzacţii imobiliare, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 1/2010, p. 31-52
– C.F. Costaș, Freedom to Provide Services and Special Local Taxes in Romania, EBSCO, www.ebscohost.com, Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Iurisprudentia nr. 2/2010, p. 20-30
– C.F. Costaș, Noul regim juridic al obligaţiilor fiscale accesorii, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2010, p. 31-36
– C.F. Costaș, Impozitarea veniturilor din investiţii, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 7/2010, p. 37-51
– C.F. Costaș, Principii de drept incidente în contenciosul fiscal, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 8/2010, p. 13-40
– C.F. Costaș, Notă de Decizia civilă nr. 2536 din 19 octombrie 2009 a Curţii de Apel Cluj (secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 1/2010, p. 89-104
– C.F. Costaș, Notă la Decizia civilă nr. 3114 din 14 iunie 2010 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (secţia contencios administrativ şi fiscal), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 8/2010, p. 130-146
– C.F. Costaș, Notă la Sentinţa civilă nr. 269 din 24 iunie 2010 a Curţii de Apel Cluj (secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2010, P. 90-99
– C.F. Costaș, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 3 iunie 2010 în afacerea Ladbrokes Betting and Gaming Ltd., Ladbrokes International Ltd. c. Stichting de Nationale Sporttotalisator, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2010, p. 100-114
– C.F. Costaș, Notă la Decizia civilă nr. 255/R din 30 septembrie 2010 a Tribunalului Arad (secţia comercială), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 8/2010, p. 107-113
– F. Costaș, Notă la Decizia civilă nr. 1039 din 1 iunie 2010 a Curţii de Apel Alba Iulia (secţia contencios administrativ şi fiscal), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2010, p. 83-89
– C.F. Costaș, Regimul fiscal al sportivilor profesionişti în România, EBSCO, www.ebscohost.com, Curierul fiscal nr. 8/2010, p. 29-34;
– C.F. Costaș, Sergiu Gherdan, Aprecieri critice asupra recursului în interesul legii aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitor la unele aspecte vizând aplicarea Ordonanţei de urgenţă nr. 50/2008 privind taxa de poluare, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 7/2011, p. 23-76
– C.F. Costaș, Notă la Decizia civilă nr. 1133 din 29 iunie 2011 a Curţii de Apel Timişoara (secţia contencios administrativ şi fiscal), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 8/2011, p. 81-90
– C.F. Costaș, Notă la Decizia Civilă nr. 10040 din 10 iunie 2011 a Judecătoriei Cluj-Napoca (secţia civilă), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 8/2011, p. 91-96
– C.F. Costaș, Notă la Decizia nr. 2319/R-CONT din 21 octombrie 2011 a Curţii de Apel Pitesti (secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 9/2011, p. 93-102
– C.F. Costaș, Notă la Decizia nr. 372/R din 29 septembrie 2011 a Tribunalului Arad (secţia comercială), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 10/2011, p. 65-67
– C.F. Costaș, Notă la Decizia Civilă nr. 1310 din 28 septembrie 2011 a Curţii de Apel Timişoara (secţia contencios administrativ şi fiscal), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 10/2011, p. 68-90
– C.F. Costaș, Notă la Hotărârea din 25 octombrie 2011 a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (Marea Camera) în afacerea C-109/10 P, Solvay SA c. Comisia Europeana, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 10/2011, p. 125-138
– C.F. Costaș, Notă la Decizia nr. 1107 din 28 octombrie 2010 a Curţii de Apel Timişoara (secţia contencios administrativ şi fiscal), HeinOnline, home.heinonline.org, Pandectele Române nr. 1/2011, p. 211-216
– C.F. Costaș, Notă la Decizia civilă nr. 1127 din 2 noiembrie 2010 a Curţii de Apel Timişoara (secţia contencios administrativ şi fiscal), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 1/2011, p. 121-126
– C.F. Costaș, Notă la Sentinţa civilă nr. 6910 din 21 mai 2010 a Judecătoriei Cluj-Napoca (secţia civilă), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 10/2011, p. 139-147
– C.F. Costaș, Notă la Decizia civilă nr. 519 din 5 aprilie 2011 a Curţii de Apel Timişoara (secţia contencios administrativ şi fiscal), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 3/2011, p. 115-122
– C.F. Costaș, Notă la Decizia civilă nr. 792 din 26 octombrie 2010 a Tribunalului Bacău (secţia comercială şi de contencios administrativ), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 3/2011, p. 123-129
– C.F. Costaș, Notă la Decizia civilă nr. 1223 din 18 noiembrie 2010 a Curţii de Apel Timişoara (secţia contencios administrativ şi fiscal), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 5/2011, p. 95-108
– C.F. Costaș, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din 7 aprilie 2011 în afacerea Ioan Tatu c. Statul Român prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sibiu, Administraţia Finanţelor Publice Sibiu, Administraţia Fondului pentru Mediu, Ministerul Mediului, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 5/2011, p. 115-139
– C.F. Costaș, Notă la Decizia civilă nr. 3525 din 2 iulie 2010 a Înaltei Curti de Casaţie şi Justiţie (secţia contencios administrativ şi fiscal), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2011, p. 99-117
– C.F. Costaș, Notă la Decizia civilă nr. 334/R din 30 mai 2011 a Tribunalului Comercial Cluj, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 7/2011, p. 103-119
– C.F. Costaș, Cauze fiscale româneşti pendinte pe rolul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 9/2012, p. 99-107
– C.F. Costaș, Povestire cu final aşteptat: o nouă reglementare a taxei percepute cu ocazia primei înmatriculări a vehiculelor, cu aceleaşi vicii, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 3/2012, p. 113-122
– C.F. Costaș, Studiu privind taxele speciale instituite pentru activităţile de ridicare şi blocare a autovehiculelor parcate pe domeniul public, EBSCO, www.ebscohost.com, Studia Universitatis Babes-Bolyai. Iurisprudentia nr. 1/2012, p. 11-31
– C.F. Costaș, Dreptul la un remediu efectiv, EBSCO, www.ebscohost.com, Studia Universitatis Babes-Bolyai. Iurisprudentia nr. 2/2012, p. 16-45
– C.F. Costaș, Contestaţia privind tergiversarea procesului, HeinOnline, home.heinonline.org, Pandectele Romane nr. 9/2012, p. 25-39
– C.F. Costaș, Notă la Decizia civilă nr. 343/R din 22 septembrie 2011 a Tribunalului Arad (secţia comercială), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 1/2012, p. 81-85
– C.F. Costaș, Notă la Decizia civilă nr. 427 din 22 februarie 2012 a Curţii de Apel Timişoara (secţia contencios administrativ şi fiscal), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2012, p. 81-90
– C.F. Costaș, Notă la Decizia nr. 920/R/CA din 18 iunie 2012 a Tribunalului Bihor (secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fisca), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2012, p. 91-96
– C.F. Costaș, Notă la Sentinţa administrativă nr. 4405/CAF din 2 mai 2012 a Tribunalului Alba (secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 7/2012, p. 161-168
– C.F. Costaș, Notă la Încheierea Curţii de Apel Oradea (secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal) din 26 iunie 2012, HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 8/2012, p. 95-106
– C.F. Costaș, Termen optim si previzibil pentru justiţiabil sau volum optim de activitate pentru magistrat?, HeinOnline, home.heinonline.org, Pandectele Române nr. 11/2013, p. 70-86
– C.F. Costaș, Regulamentul (CE) nr. 261/2004. Zbor anulat. Compensaţie. Circumstanţe excepţionale. Obligaţiile transportatorului aerian, Central and Eastern European Online Library, www.ceeol.com, Curierul Judiciar nr. 10/2014, p. 598-599
– C.F. Costaș, Reaua-credinţă a fiscului sub lupa Marii Camere a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 1/2014, p. 25-27
– C.F. Costaș, Epopeea impozitului pe mijloacele de transport. Despre fisc, Curtea de Conturi şi securitatea juridică în materie fiscală, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 2/2014, p. 14-21
– C.F. Costaș, T. Vidrean-Căpuşan, Observaţii privind aplicarea art. 128 alin. (7) Cod fiscal, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 3/2014, p. 5-8
– C.F. Costaș, Termenul de prescripţie a contribuţiilor de asigurări sociale, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 1/2015, p. 34-42
– C.F. Costaș, Procesele-verbale antifraudă fiscală – acte administrative fiscale, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 2/2015, p. 76-80
– C.F. Costaș, T. Vidrean-Căpuşan, Deductibilitatea TVA în cazul cheltuielilor legate de autovehicule, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 3/2015, p. 108-119
– C.F. Costaș, Notă la Decizia civilă nr. 146 din 9 februarie 2015 a Curţii de Apel Cluj, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 3/2015, p. 134-135
– C.F. Costaș, Notă la Decizia civilă nr. 8398 din 11 noiembrie 2014 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 3/2015, p. 149-154
– C.F. Costaș, Taxa pentru emisii poluante. Incompatibilitatea repetată a reglementării naţionale cu art. 110 TFUE, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 4/2015, p. 203-206
– C.F. Costaș, Notă la Decizia Curţii Constituţionale nr. 66 din 26 februarie 2015, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 5/2015, p. 261-269
– C.F. Costaș, Despre procedurile fiscale ilicite create de autorităţile locale, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 6/2015, p. 298-306
– C.F. Costaș, False prejudicii fiscale în dosarele penale. Cazul dividendelor nedistribuite şi neplătite, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 7/2015, p. 337-340
– C.F. Costaș, T. Vidrean-Căpuşan, TVA imobiliar reinterpretat. Dezlegarea litigiilor naţionale în lumina hotărârii CJUE în afacerea Salomie şi Oltean, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 7/2015, p. 346-360
– C.F. Costaș, Servicii de consultanţă nonfictive pe bază de abonament. Destructurarea unui mit naţional, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 8/2015, p. 445-458
– C.F. Costaș, Proceduri penale şi fiscale paralele. Interdicţia continuării procedurii fiscale după achitarea în procedura penală, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 9/2015, p. 499-506
– C.F. Costaș, Detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale. Evoluţii recente, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 9/2015, p. 507-514
– C.F. Costaș, T. Vidrean-Căpuşan, Bumerangul practicilor abuzive ale fiscului în materie de TVA, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 10/2015, p. 548-552
– C.F. Costaș, An Account of Romania’s Green Taxes, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 11/2015, p. 592-601
– C.F. Costaș, Ecotaxa. Tehnologia oxo-biodegradabilă. Nelegalitatea impunerii, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 11/2015, p. 632-644
– C.F. Costaș, T. Vidrean-Căpuşan, Tratamentul fiscal al veniturilor obţinute din vânzarea fotografiilor prin intermediul unor site-uri de specialitate localizate în Statele Unite ale Americii, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 12/2015, p. 661-664
– C.F. Costaș, Identitatea chestiunii litigioase în procesul fiscal român, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 12/2015, p. 680-687
– C.F. Costaș, L. Sabou, Cursul de schimb valutar, pe masa Curţii Constituţionale, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 12/2015, p. 686-694
– C.F. Costaș, Noul regim al contribuţiilor sociale obligatorii (I), HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 1/2016, p. 46-53
– C.F. Costaș, Arhitectura juridică a unui nou proces fiscal, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 2/2016, p. 65-78
– C.F. Costaș, Noul regim al contribuţiilor sociale obligatorii (II), HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 3/2016, p. 175-185
– C.F. Costaș, Scurte consideraţii privind dreptul de a nu plăti cele mai mari impozite posibil. Studiu de caz în materia taxei pe valoarea adăugată, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 5/2016, p. 293-297
– C.F. Costaș, Fabuloasa poveste a taxelor auto. Episoadele Budişan şi Câmpean, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 6/2016, p. 354-365
– C.F. Costaș, Kill Bill. Să fie asta soluţia în cazul anulării abuzive a codului de TVA?, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 6/2016, p. 366-372
– C.F. Costaș, Impozitarea veniturilor obţinute din închirierea locuinţelor pe platforma Airbnb, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 7/2016, p. 438-442
– C.F. Costaș, Cotele de impunere ale TVA în România, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 7/2016, p. 443-448
–C.F. Costaș, Natura juridică a proceselor-verbale antifraudă, revisited, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 8/2016, p. 526-529
– C.F. Costaș, Principalele reguli privind impozitarea veniturilor din salarii, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 9/2016, p. 570-579
– C.F. Costaș, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în procedura Barlis 06, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 9/2016, p. 610-618
– C.F. Costaș, Sfârşitul eşalonării ilicite a plăţilor reprezentând restituirea timbrului de mediu, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 11/2016, p. 703-714
– C.F. Costaș, Taxa pe valoarea adăugată, un Road to Perdition al dreptului fiscal: de la Halifax la Signum Alfa Sped, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 12/2016, p. 770-801
– C.F. Costaș, Impozitarea dividendelor plătite în avans, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 1/2017, p. 9-11
– C.F. Costaș, Scurte reflecții privind abuzul de putere în materie de TVA, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 1/2017, p. 12-22
– D. Nițu, C.F. Costaș, Timpul care nu mai are infinită răbdare sau vremea reformei Legii evaziunii fiscale, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 4/2017, p. 220-235
– C.F. Costaș, Modificări recente aduse Codului fiscal prin O.G. nr. 25/2017, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 8/2017, p. 456-459
– C.F. Costaș, Afacerea Posnania. Pledoarie pentru o interpretare corectă a regulilor TVA în cazul activităților neadiacente activității economice principale, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 8/2017, p. 508-518
– C.F. Costaș, Scurtă privire asupra impozitării aleatorii a veniturilor din premii și jocuri de noroc, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 9/2017, p. 531-540
– C.F. Costaș, Ecuația fiscală post-Paper Consult, HeinOnline, home.heinonline.org, Tax Magazine nr. 10/2017, p. 587-605
– C.F. Costaș, Regimul fiscal al împrumuturilor acordate între societăți, HeinOnline, home.heinonline.org, Cluj Tax Forum Journal nr. 1/2018, p. 75-86
– C.F. Costaș, Questions Concerning Investigative Powers and Sanctions in Cases of VAT Frauds. A Comparative Analysis, HeinOnline, home.heinonline.org, Cluj Tax Forum Journal nr. 2/2018, p. 5-24
– C.F. Costaș, Contribuțiile sociale obligatorii aplicabile cu începere de la 1 ianuarie 2018 în România, HeinOnline, home.heinonline.org, Cluj Tax Forum Journal nr. 3/2018, p. 23-27
– C.F. Costaș, O nouă perspectivă asupra conceptelor de “evaziune fiscală” și “fraudă fiscală”, HeinOnline, home.heinonline.org, Cluj Tax Forum Journal nr. 4/2018, p. 24-33
– C.F. Costaș, Access to File: Right(s) of the Defence or Defence of the Right(s)?, HeinOnline, home.heinonline.org, Cluj Tax Forum Journal nr. 5/2018, p. 17-23
– C.F. Costaș, Prejudiciul sau eterna necunoscută a galaxiilor fiscale, penale și de insolvență, HeinOnline, home.heinonline.org, Cluj Tax Forum Journal nr. 2/2019, p. 95-114
– L.M. Moldovan, C.F. Costaș, Lipsa formulării contestației ca excepție relativă în contenciosul fiscal și posibilitatea invocării unor motive noi în fața instanței, raportat la cele susținute prin contestație – se aplică în materie fiscală art. 8 alin. (1) teza finală din Legea nr. 554/2004, introdusă prin Legea nr. 212/2018?, HeinOnline, home.heinonline.org, Cluj Tax Forum Journal nr. 4/2019, p. 7-24
– C.F. Costaș, Războiul Curților. Despre posibila neconstituționalitate a restrângerii posibilității de revizuire a hotărârilor judecătorești pronunțate cu încălcarea dreptului european, HeinOnline, home.heinonline.org, Cluj Tax Forum Journal nr. 5/2019, p. 47-54
– C.F. Costaș, Probe sau indicii cu relevanță fiscală? Discuții pe marginea unei posibile întrebări preliminare în materie fiscală, HeinOnline, home.heinonline.org, Cluj Tax Forum Journal nr. 1/2020, p. 13-23
– C.F. Costaș, Infamul articol 11 din Codul fiscal. Inedite evoluții recente, HeinOnline, home.heinonline.org, Cluj Tax Forum Journal nr. 3/2020, p. 12-15
– C.F. Costaș, Despre o clarificare necesară a serviciilor prestate în cadrul activității profesionale obișnuite, ca urmare a hotărârii Curții de Justiție în cauza C-716/18, Bufan, HeinOnline, home.heinonline.org, Cluj Tax Forum Journal nr. 4/2020, p. 52-64

II.2. Traduceri
– Ch. E. McLure Jr., Abordări legislative, juridice, de soft-law și cooperative cu privire la armonizarea impozitelor pe profit în Statele Unite și în Uniunea Europeană (I), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 4/2017, p. 15-35
– Ch. E. McLure Jr., Abordări legislative, juridice, de soft-law și cooperative cu privire la armonizarea impozitelor pe profit în Statele Unite și în Uniunea Europeană (II), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 5/2017, p. 15-32
– Ch. E. McLure Jr., Abordări legislative, juridice, de soft-law și cooperative cu privire la armonizarea impozitelor pe profit în Statele Unite și în Uniunea Europeană (III), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2017, p. 15-29
– Ch. E. McLure Jr., Abordări legislative, juridice, de soft-law și cooperative cu privire la armonizarea impozitelor pe profit în Statele Unite și în Uniunea Europeană (IV), HeinOnline, home.heinonline.org, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 7/2017, p. 13-26

II.3. Alte articole publicate în reviste
– C.F. Costaș, Il ruolo e gli effetti della prassi amministrative nazionale in Romania ed il suo impatto sull applicazione del diritto comunitario, Studi Tributari Europei nr. 1/2011, p. 38-56
– C.F. Costaș, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 21 aprilie 2005 în afacerea Hundt-Eßwein, Revista Română de Fiscalitate, nr. 2/2007, p. 27-30
– C.F. Costaș, Modalitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale, Revista Română de Fiscalitate nr. 10/2007, p. 24-26
– C.F. Costaș, Regimul fiscal al contribuţiilor sociale obligatorii şi taxelor profesionale datorate de avocaţi în România, Revista Română de Fiscalitate, Timisoara nr. 9/2007, p. 31-33
– C.F. Costaș, Jurisprudenţa Curţii de Justiţie Europene privind deducerea plăţii TVA în amonte, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 12 ianuarie 2006 în afacerea Optigen şi alţii, Revista Română de Fiscalitate nr. 4/2007, p. 41-44
– C.F. Costaș, Importanţa jurisprudenţei Curţii de Justiţie Europene în materie fiscală, Revista Română de Fiscalitate nr. 1/2007, p. 43-49
– C.F. Costaș, Regimul fiscal al societăţilor civile profesionale cu răspundere limitată (S.P.R.L.) – forme de organizare ale practicienilor în insolvenţă, Revista Romana de Fiscalitate nr. 4/2008, p. 21-24
– C.F. Costaș, Principiul securităţii juridice, Revista Română de Fiscalitate nr. 7/2008, p. 42-44
– C.F. Costaș, Sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată, Revista Română de Fiscalitate nr. 9/2008, p. 3-8


:: Cosmin-Flavius Costaș este membru JURIDICE.ro [click aici pentru detalii]
:: Mențiuni în articole JURIDICE.ro [click aici pentru toate articolele]
:: Speaker la dezbaterile Societății de Științe Juridice [click aici pentru lista participărilor]
:: Participări la conferințele Societății de Științe Juridice [click aici pentru lista participărilor]
:: Participări la evenimente [click aici pentru evenimente]
:: Autor de carte juridică [click aici pentru detalii]


Ultima actualizare a acestei pagini: 1 august 2022