Cosmin Costas

Cosmin Costaș

Informații personale
data şi locul naşterii: 2 septembrie 1980, Arad

Informații de contact
+ 40 742 410246
ccostas@law.ubbcluj.ro, cosmin.costas@costas-negru.ro
web: www.cosmincostas.ro

Experiență profesională
– februarie 2007: asistent universitar, Facultatea de Drept, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Catedra de Drept Public, Disciplinele „Dreptul Finanţelor Publice” şi „Contencios Fiscal”
– februarie 2007: avocat definitiv, Baroul Arad
– februarie 2005-februarie 2007: preparator universitar, Facultatea de Drept, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Catedra de Drept Public, Disciplina „Dreptul Finanţelor Publice”
– februarie 2005-februarie 2007: avocat stagiar colaborator, Baroul Arad
– octombrie 2003-februarie 2005: angajat cu contract pentru suplinirea unor posturi didactice (drept administrativ, dreptul finanţelor publice, drept penal), Facultatea  de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

Educație și formare
– absolvent al Faculté Internationale de Droit Comparé, Strasbourg (Franţa), promoţia Louis-Edmond Pettiti (2005), Diplome supérieure en droit comparé
– master în specializarea „Instituţii şi Reglementări Comunitare”, Facultatea de Drept, Universitatea  „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca (2004)
– absolvent al Facultăţii de Drept, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca (2003)
– absolvent al Colegiului Naţional „Moise Nicoară” Arad, profil matematică-fizică-bilingv-engleză (1999)

Aptitudini și competențe profesionale
Limbi străine cunoscute: 
– engleză – excelent la nivel scris/citit/vorbit (deţinător al unui Cambridge Certificate in Advanced English, eliberat de Universitatea din Cambridge, Marea Britanie, 1998)
– franceză – bine la nivel scris/citit/vorbit
– italiană – bine la nivel citit/vorbit

Participări interne şi internaţionale/ Performanţe
– reprezentantul Facultăţii de Drept, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca şi al României în cadrul proiectului de compatibilizare a învăţământului juridic superior din Europa, „Tuning Legal Structures in Europe” (2005-2007)
– participant la Concursul Internaţional de Drepturile Omului „René Cassin”, Strasbourg (2002), în calitate de consilier
– menţiune (locul IV), Olimpiada Naţională de Istorie, Cluj-Napoca (1999)
– campion naţional de Dezbateri Academice în cadrul programului organizat de Asociaţia Română de Dezbateri, Oratorie şi Retorică (ARDOR), Vatra Dornei (1998)
– participant la programul American-European Exchange Programme, West Chester, SUA (iunie – august 1997)

Activitate științifică
A. Doctorat/cercetare
– doctorand în drept, Facultatea de Drept, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
– bursă de cercetare, Scuola Europea di Alti Studi Tributari, Alma Mater Studiorum – Universita di Bologna (Italia): octombrie-noiembrie 2006, ianuarie-februarie 2007
B. Publicaţii: 20 lucrări publicate individual sau în coautorat şi peste 125 de articole publicate în revistele de specialitate din România şi din străinătate
C. Alte activităţi
– formator, Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – Centrul Teritoral Cluj-Napoca (2010)
– formator, Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – Centrul Teritorial Cluj (2009-2010)
– junior expert al proiectului „Strategia naţională de cercetare-dezvoltare-inovare 2007-2013” (2006-2007)
– junior expert al proiectului „Strategia naţională de cercetare-dezvoltare-inovare 2007-2013” (2006-2007)
– secretarul Departamentului de Drept Public, Facultatea de Drept, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

Lucrări publicate
A. Publicate în România
1. Cosmin Flavius Costaş, Consideraţii asupra limitării exerciţiului unor libertăţi publice ale funcţionarilor publici, în „Pandectele Române” nr.3/2004, p.205-220;
2. Cosmin Flavius Costaş, Garanţiile privind inviolabilitatea domiciliului în cadrul noii proceduri fiscale române, „Revista Română de Drept al Afacerilor” nr.9-10/2004, p.8-18;
3. Cosmin Flavius Costaş, Principalele modificări aduse Codului fiscal în cursul anului 2004, „Revista Română de Drept al Afacerilor” nr.1/2005, p.9-35;
4. Cosmin Flavius Costaş, Noi modificări ale Codului fiscal. Analiza haosului fiscal, “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr.3/2005, p.14-36;
5. Cosmin Flavius Costaş, Alin Văsonan, “Taxa de glisare” instituită în învăţământul superior de stat din România, “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr.3/2005, p.93-104;
6. Cosmin Flavius Costaş, Procedura modificării şi completării Codului fiscal şi a Codului de procedură fiscală, “Dreptul” nr.11/2005, p.72-87;
7. Cosmin Flavius Costaş, Repere ale fiscalităţii locale, “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr.2/2006, p.7-40;
8. Cosmin Flavius Costaş, Este în vigoare art.201 alin.1 lit.h Cod fiscal?, “Curierul fiscal” nr.4/2005, p.40;
9. Cosmin Flavius Costaş, Impozitarea veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobândă în legislaţia comunitară, în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr.3/2006, p.7-14;
10. Cosmin Flavius Costaş, Noile reguli privind taxa pe valoarea adăugată introduse în Codul fiscal (I), în “Curierul fiscal” nr.8/2006, p.26-33;
11. Cosmin Flavius Costaş, Noile reguli privind taxa pe valoarea adăugată introduse în Codul fiscal (II), în “Curierul fiscal” nr.9/2006, p.6-10;
12. Cosmin Flavius Costaş, Codul fiscal 2007 – modificări survenite în sfera impozitării veniturilor persoanelor fizice şi a microîntreprinderilor, în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr.4/2006, p.11-24.
13. Cosmin Flavius Costaş, Impozitele şi taxele locale în anul 2007, în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr.5/2006, p.84-95;
14. Cosmin Flavius Costaş, Modificări de ultimă oră aduse Codului fiscal în vigoare de la 1 ianuarie 2007 prin O.U.G. nr.110/2006, în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr.6/2006, p.13-17;
15. Cosmin Flavius Costaş, Reflecţii privind suveranitatea fiscală a statelor membre ale Uniunii Europene, în “Studia Universitatis Babeş-Bolyai” nr.2/2006, p. 45-66;
16. Cosmin Flavius Costaş, Importanţa jurisprudenţei Curţii de Justiţie Europene în materie fiscală, în “Revista Română de Fiscalitate” nr.1/2007, p.43-49;
17. Cosmin Flavius Costaş, Instanţa judecătorească – perceptor fiscal?, în “Dreptul” nr.2/2007, p.80-91;
18. Cosmin Flavius Costaş, Cotele legale de impunere a dividendelor în România (2004-2007), în “Curierul fiscal” nr.2/2007, p.17-18;
19. Cosmin Flavius Costaş, Taxa de primă înmatriculare. Reglementare legală şi remedii juridice, în “Curierul fiscal” nr. 3/2007, p.9-12;
20. Cosmin Flavius Costaş, Ioana Dănăilă, Regimul taxei pe valoarea adăugată pentru agenţii de turism, în “Curierul fiscal” nr. 5/2007, p. 11-14;
21. Cosmin Flavius Costaş, Comisia fiscală centrală, în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 4/2007, p. 51-59;
22. Cosmin Flavius Costaş, Contribuţii obligatorii şi taxe profesionale datorate de avocaţi în România, în “Revista Română de Fiscalitate” nr. 9/2007, p. 31-33;
23. Cosmin Flavius Costaş, Modalitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale, în “Revista Română de Fiscalitate” nr. 10/2007, p. 24-26;
24. Cosmin Flavius Costaş, Incompatibilitatea taxei de primă înmatriculare cu dreptul comunitar, în “Curierul fiscal” nr. 1/2008, p. 26-27;
25. Cosmin Flavius Costaş, Nelegalitatea, neconstituţionalitatea şi neconvenţionalitatea unor prevederi privind exercitarea activităţilor de consultanţă fiscală, în “Curierul fiscal” nr. 1/2008, p. 33-34;
26. Cosmin Flavius Costaş, Law and Space: Juridical Organisation and Central Places in Banat, Western Romania, în „Romanian Review of Regional Studies” nr. 2/2008, p. 63-76;
27. Cosmin Flavius Costaş, Imposibilitatea aplicării retroactive a dispoziţiilor noii reglementări privind taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, în “Curierul fiscal” nr. 4/2008, p. 13-14;
28. Cosmin Flavius Costaş, Regimul fiscal al societăţilor civile profesionale cu răspundere limitată (S.P.R.L.) – forme de organizare ale practicienilor în insolvenţă, în “Revista Română de Fiscalitate” nr. 4/2008, p. 21-24;
29. Cosmin Flavius Costaş, Probleme juridice în legătură cu certificatul de atestare fiscală, în “Curierul fiscal” nr. 5/2008, p. 8-9;
30. Cosmin Flavius Costaş, Taxa de poluare pentru autovehicule. Reglementare şi efecte juridice, în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 5/2008, p. 13-33;
31. Cosmin Flavius Costaş, Măsuri adoptate de statele părţi la Convenţia europeană a drepturilor omului pentru a preveni sau sancţiona depăşirea termenului rezonabil, în “Pandectele Române” nr. 6/2008, p. 30-48;
32. Cosmin Flavius Costaş, Efectele juridice ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 privind taxa de poluare pentru autovehicule, în “Curierul fiscal” nr. 7/2008, p. 15-16;
33. Cosmin Flavius Costaş, Principiul securităţii juridice, în “Revista Română de Fiscalitate” nr. 7/2008, p. 42-44;
34. Cosmin Flavius Costaş, Executarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate de instanţele de contencios fiscal, în “Curierul fiscal” nr. 8/2008, p. 45-49;
35. Cosmin Flavius Costaş, Sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată, în “Revista Română de Fiscalitate” nr. 9/2008, p. 3-8;
36. Cosmin Flavius Costaş, Reflecţii privind persoanele care pot săvârşi contravenţia prevăzută de art. 220 alin. (1) lit. c) Cod procedură fiscală, în “Curierul fiscal” nr. 11/2008, p. 44-46;
37. Cosmin Flavius Costaş, Dobânda cuvenită contribuabililor pentru sumele de restituit de la bugetul de stat, în “Curierul fiscal” nr. 2/2009, p. 42-44;
38. Cosmin Flavius Costaş, Regimul juridic al ecotaxei, în „Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 4/2009, p. 25-42;
39. Cosmin Flavius Costaş, Recunoaşterea pierderilor fiscale în spaţiul european, în lumina jurisprudenţei Curţii de Justiţie Europene, în „Curierul fiscal” nr. 4/2009, p. 6-11;
40. Cosmin Flavius Costaş, Categorii de justiţiabili şi categorii de termene rezonabile, în „Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 5/2009, p. 15-19;
41. Cosmin Flavius Costaş, Dreptul la judecarea cauzelor într-un termen rezonabil în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, în „Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 9/2009, p. 17-39;
42. Cosmin Flavius Costaş, Cauza Tatu la Curtea de Justiţie Europeană. A doua acţiune preliminară formulată de o instanţă din România, în „Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 9/2009, p. 79-86;
43. Cosmin Flavius Costaş, Dreptul la un proces echitabil în procesul insolvenţei reglementat de Legea insolvenţei nr. 85/2006, în „Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 10/2009, p. 13-26;
44. Cosmin Flavius Costaş, Incompatibilitatea taxei de poluare prevăzute de O.U.G. nr. 50/2008 cu dreptul comunitar, în „Curierul fiscal” nr. 11/2009, p. 36-40;
45. Cosmin Flavius Costaş, Noi reguli privind taxa pe valoarea adăugată datorată de persoanele fizice în cazul efectuării de tranzacţii imobiliare, în „Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 1/2010, p. 31-52;
46. Cosmin Flavius Costaş, Freedom to Provide Services and Special Local Taxes in Romania, în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai – Iurisprudentia” nr. 2/2010 (format electronic, http://studia.law.ubbcluj.ro/articole.php?an=2010);
47.  Cosmin Flavius Costaş, Noul regim juridic al obligaţiilor fiscale accesorii, în „Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 6/2010, p. 31-36;
48. Cosmin Flavius Costaş, Impozitarea veniturilor din investiţii, în „Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 7/2010, p. 37-51.
49. Cosmin Flavius Costaş, Regimul fiscal al sportivilor profesionişti în România, în „Curierul fiscal” nr. 8/2010, p. 29-34;
50. Cosmin Flavius Costaş, Principii de drept incidente în contenciosul fiscal, în „Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 8/2010, p. 13-40;
51. Cosmin Flavius Costaş, Sergiu Gherdan, Aprecieri critice asupra recursului în interesul legii aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitor la unele aspecte vizând aplicarea Ordonanţei de urgenţă nr. 50/2008 privind taxa de poluare, în „Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 7/2011, p. 23-76;
52. Cosmin Flavius Costaş, Studiu privind taxele speciale instituite pentru activităţile de ridicare şi blocare a autovehiculelor parcate pe domeniul public, în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Iurisprudentia” nr. 1/2012, format electronic, accesibil la adresa http://studia.law.ubbcluj.ro/articol.php?articolId=488;
53. Cosmin Flavius Costaş, Dreptul la un remediu efectiv, în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Iurisprudentia” nr. 2/2012, format electronic, accesibil la adresa http://studia.law.ubbcluj.ro/articol.php?articolId=501;
54. Cosmin Flavius Costaş, Povestire cu final aşteptat: o nouă reglementare a taxei percepute cu ocazia primei înmatriculări a vehiculelor, cu aceleaşi vicii, în „Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 3/2012, p. 113-122;
55. Cosmin Flavius Costaş, Contestaţia privind tergiversarea procesului, în „Pandectele Române” nr. 9/2012, p. 25-39;
56. Cosmin Flavius Costaş, Cauze fiscale româneşti pendinte pe rolul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, în „Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 9/2012, p. 99-107.

B. Publicate în străinătate
1. Cosmin Flavius Costaş, Car Registration Tax – the First Romanian ECJ Case?, în “European Taxation”, International Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam, nr.3/2007, p.151-152;
2. Cosmin Flavius Costaş, Podatki od nieruchomości w Rumunii (Real Estate Taxes in Romania), în lucrarea Mariusz Poplawski (coordonator), Podatki i opłaty lokalne w praktyce, Ed. Tax Press, Varşovia, 2008, ISBN 978-83-915002-8-6, p. 205-210;
3. Cosmin Flavius Costaş, Il ruolo e gli effetti della prassi amministrativa nazionale in Romania ed il suo impatto sull’applicazione del diritto comunitario, în „Studi Tributari Europei” nr. 1/2011;

II. NOTE ŞI OBSERVAŢII
1. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia  Curţii de Justiţie Europene  din  11 martie  2004 în  afacerea  C – 9/02, Hughes de Lasteyrie du Saillant c. Ministrul Economiei, Finanţelor şi Industriei, “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr.1/2005, p.108-120;
2. Cosmin Flavius Costaş, Insuficienţa perioadei de vacatio legis pentru introducerea unei noi cote de impunere a veniturilor persoanelor fiziceNotă la Decizia Tribunalului Constituţional Polonez din 15 februarie 2005, în “Pandectele Române” nr.6/2005, p.145-150;
3. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia nr.613/2002 a Consiliului de Stat al Greciei, “Studia Universitatis Babeş-Bolyai” nr.1/2006, p.202-208;
4. Cosmin Flavius Costaş, Inaplicabilitatea regulilor procedurii fiscale pentru veniturile nefiscale ale unei componente a sistemului bugetar, Notă la Sentinţa nr.1552 din 6 martie 2006 a Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti, în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr.3/2006, p.97-104.
5. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 5 octombrie 2006 în afacerile Nadasdi şi Nemeth, în “Curierul fiscal” nr.10/2006, p.29-34;
6. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 13 decembrie 2005 în afacerea Marks & Spencer, în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr.5/2006, p.150-156;
7. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 6 noiembrie 2003 în afacerea Gambelli,  în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr.5/2006, p.156-164;
8. Cosmin Flavius Costaş, Taxele speciale – o enigmă pentru autorităţile publice şi instanţele judecătoreşti, Notă la Hotărârea Curţii de Apel Constanţa (secţia comercială, maritimă şi fluvială, contencios administrativ şi fiscal) nr. 98/C din 5 mai 2006, în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr.6/2006, p.87-123;
9. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 18 ianuarie 2007 în afacerea Brzeziñski, “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr.1/2007, p.131-143;
10. Cosmin Flavius Costaş, Fiscalitatea locală – între nelegalitatea taxelor speciale şi insuficienţa resurselorNotă la Hotărârea Tribunalului Alba (secţia comercială şi de contencios administrativ) nr. 1281/CA din 22 noiembrie 2006, în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 2/2007, p. 114-123;
11. Cosmin Flavius Costaş, Fiscalitatea locală şi dreptul comunitarNotă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 9 septembrie 2004 în afacerea Carbonati Apuani, în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 2/2007, p. 141-152;
12. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 21 aprilie 2005 în afacerea Hundt-Eßwein, în “Revista Română de Fiscalitate” nr. 2/2007, p. 27-30;
13. Cosmin Flavius Costaş, Efectele practicilor abuzive în materie de TVA în dreptul comunitarNotă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 21 februarie 2006 în afacerea Halifax şi alţii, în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 3/2007, p. 120 – 133;
14. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 29 martie 2007 în afacerea Aktiebolagett NN, în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 4/2007, p. 139-153;
15. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia Curţii de Apel Timişoara, secţia comercială şi de contencios administrativ nr. 506/R din 30 august 2006, în “Pandectele române” nr. 4/2007, p. 168-183;
16. Cosmin Flavius Costaş, Jurisprudenţa Curţii de Justiţie Europene privind deducerea plăţii TVA în amonteNotă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 12 ianuarie 2006 în afacerea Optigen şi alţii, în “Revista Română de Fiscalitate” nr. 4/2007, p. 41-44;
17. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 26 iunie 2007 în afacerea Ordre des barreaux, în revista “Caiete de drept penal” nr. 4/2007, p. 125-149;
18. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 14 iunie 2007 în afacerea Horizon College, în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 5/2007, p. 146-158;
19. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 26 iunie 2007 în afacerea Hutchinson şi alţii, în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 6/2007, p. 134-148;
20. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Sentinţa civilă nr. 1469 din 23 mai 2007 a Tribunalului Arad, secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal, în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 7/2007, p. 101-111;
21. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 29 martie 2007 în afacerea Rewe Zentralfinanz, în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 7/2007, p. 147-155;
22. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 25 octombrie 2007 în afacerea CoGeP, în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 8/2007, p. 137-144;
23. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Sentinţa civilă nr. 2563 din 7 noiembrie 2007 a Tribunalului Arad, secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal, în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 1/2008, p. 89-100;
24. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia civilă nr. 5982 din 21 septembrie 2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia civilă şi de proprietate intelectuală, în “Pandectele române” nr. 1/2008, p. 122-145;
25. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 12 februarie 2008 în afacerea Willy Kempter, în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 2/2008, p. 142-151;
26. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 3 aprilie 2008 în afacerea Philippe Derouin, în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 3/2008, p. 138-146;
27. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia civilă nr. 188 din 20 februarie 2008 a Curţii de Apel Timişoara, secţia de contencios administrativ şi fiscal, în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 4/2008, p. 93-128;
28. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Sentinţa civilă nr. 10 din 6 mai 2008 a Tribunalului Arad, secţia de contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale, în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 5/2008, p. 107-118;
29. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia civilă nr. 212 din 24 ianuarie 2008 a Curţii de Apel Cluj, secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal, în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 5/2008, p. 119-138;
30. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 17 iulie 2008 în afacerea Comisia c. Italia, în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 6/2008, p. 118-129;
31. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia civilă nr. 1145 din 14 mai 2008 a Curţii de Apel Cluj, secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal, în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 7/2008, p. 69-87;
32. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia civilă nr. 82/CA din 28 februarie 2008 a Curţii de Apel Oradea, secţia comercială şi de contencios administrativ, în „Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 8/2008, p. 89-100;
33. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia civilă nr. 2150 din 13 octombrie 2008 a Curţii de Apel Cluj, secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal, în „Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 1/2009, p. 87-93;
34. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Sentinţa civilă nr. 2320 din 5 decembrie 2008 a Tribunalului Cluj, secţia contencios administrativ şi fiscal, în „Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 2/2009, p. 125-133;
35. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia civilă nr. 2381 din 29 octombrie 2008 a Curţii de Apel Cluj, secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal, în „Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 2/2009, p. 134-141;
36. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 18 decembrie 2008 în afacerea Sopropé – Organizações de Calçado Lda c. Fazenda Pública, în „Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 2/2009, p. 142-151;
37. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia civilă nr. 1049 din 19 martie 2009 a Curţii de Apel Cluj, secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal, în „Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 5/2009, p. 75-89;
38. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia civilă nr. 799 din 23 martie 2009 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal, în „Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 6/2009, p. 65-76;
39. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 17 noiembrie 2009 în afacerea Presidente del Conseglio dei Ministri c. Regione Sardegna, în „Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 10/2009, p. 114-130;
40. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia civilă nr. 2536 din 19 octombrie 2009 a Curţii de Apel Cluj, secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal, în „Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 1/2010, p. 89-104;
41. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia civilă nr. 1039 din 1 iunie 2010 a Curţii de Apel Alba-Iulia, secţia de contencios administrativ şi fiscal, în „Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 6/2010, p. 83-89;
42. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Sentinţa civilă nr. 269 din 24 iunie 2010 a Curţii de Apel Cluj, secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal, în „Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 6/2010, p. 90-99;
43. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 3 iunie 2010 în afacerea Ladbrokes Betting and Gaming Ltd., Ladbrokes International Ltd. c. Stichting de Nationale Sporttotalisator, în „Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 6/2010, p. 100-114;
44. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia civilă nr. 255/R din 30 septembrie 2010 a Tribunalului Arad, secţia comercială, în „Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 8/2010, p. 107-113;
45. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia nr. 3114 din 14 iunie 2010 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia contencios administrativ şi fiscal, în „Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 8/2010, p. 130-146;
46. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia nr. 1107 din 28 octombrie 2010 a Curţii de Apel Timişoara, secţia contencios administrativ şi fiscal, în „Pandectele române” nr. 1/2011, p. 211-216;
47. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia nr. 1127 din 2 noiembrie 2010 a Curţii de Apel Timişoara, secţia contencios administrativ şi fiscal, în „Revistă Română de Drept al Afacerilor” nr. 1/2011, p. 121-126;
48. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Sentinţa nr. 6910 din 21 mai 2010 a Judecătoriei Cluj-Napoca, secţia civilă, în „Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 1/2011, p. 139-147;
49. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia civilă nr. 519 din 5 aprilie 2011 a Curţii de Apel Timişoara, secţia contencios administrativ şi fiscal, în „Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 3/2011, p. 115-122;
50. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia civilă nr. 792 din 26 octombrie 2010 a Tribunalului Bacău, secţia comercială şi de contencios administrativ, în „Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 3/2011, p. 123-129;
51. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia civilă nr. 1223 din 18 noiembrie 2010 a Curţii de Apel Timişoara, secţia contencios administrativ şi fiscal, în „Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 5/2011, p. 95-108;
52. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 7 aprilie 2011 în afacerea Ioan Tatu c. Statul Român prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sibiu, Administraţia Finanţelor Publice Sibiu, Administraţia Fondului pentru Mediu, Ministerul Mediului, în „Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 5/2011, p. 115-139;
53. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia civilă nr. 3525 din 2 iulie 2010 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia contencios administrativ şi fiscal, în „Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 6/2011, p. 99-117;
54. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia civilă nr. 334/R din 30 mai 2011 a Tribunalului Comercial Cluj, în „Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 7/2011, p. 103-119;
55. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia civilă nr. 1133 din 29 iunie 2011 a Curţii de Apel Timişoara, secţia contencios administrativ şi fiscal, în „Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 8/2011, p.81-90;
56. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia civilă nr. 10040 din 10 iunie 2011 a Judecătoriei Cluj-Napoca, secţia civilă, în „Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 8/2011, p. 91-96;
57. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia nr. 2319/R-CONT din 21 octombrie 2011 a Curţii de Apel Piteşti, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, în „Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 9/2011, p. 93-102;
58. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia nr. 372/R din 29 septembrie 2011 a Tribunalului Arad, secţia comercială, în „Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 10/2011, p. 65-67;
59. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia civilă nr. 1310 din 28 septembrie 2011 a Curţii de Apel Timişoara, secţia contencios administrativ şi fiscal, în „Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 10/2011, p. 68-90;
60. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Hotărârea din 25 octombrie 2011 a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (Marea Cameră) în afacerea C-109/10 P, Solvay SA c. Comisia Europeană, în „Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 10/2011, p. 125-138;
61. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia comercială nr. 343/R din 22 septembrie 2011 a Tribunalului Arad, secţia comercială, în „Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 1/2012, p. 81-85;
62. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia civilă nr. 427 din 22 februarie 2012 a Curţii de Apel Timişoara, secţia contencios administrativ şi fiscal, în „Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 6/2012, p. 81-90;
63. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Decizia nr. 920/R/CA din 18 iunie 2012 a Tribunalului Bihor, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, în „Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 6/2012, p. 91-96;
64. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Sentinţa administrativă nr. 4405/CAF din 2 mai 2012 a Tribunalului Alba, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, în „Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 7/2012, p. 161-168;
65. Cosmin Flavius Costaş, Notă la Încheierea din 26 iunie 2012 a Curţii de Apel Oradea, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, în „Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 8/2012, p. 95-103.

III. REZUMATE ŞI COMENTARII JURISPRUDENŢĂcolaborator permanent al rubricii de jurisprudenţă fiscală europeană, revista “Curierul fiscal” (ianuarie 2007 – decembrie 2012)

IV. LUCRĂRI  PUBLICATE
1. Mircea Ştefan Minea, Lucian Teodor Chiriac, Cosmin Flavius Costaş, Dreptul finanţelor publice, Ed. “Accent”, Cluj-Napoca, 2005, 502 p.;
2. Mircea Ştefan Minea, Cosmin Flavius Costaş, Fiscalitatea în Europa la începutul mileniului III, Ed. “Rosetti/Wolters-Kluwer”, Bucureşti, 2006, 552 p.;
3. Mircea Ştefan Minea, Cosmin Flavius Costaş, Diana Maria Ionescu, Legea evaziunii fiscale. Comentarii şi explicaţii, Ed. “C.H.Beck”, Bucureşti, 2006, 232 p.;
4. Mircea Ştefan Minea, Cosmin Flavius Costaş, Dreptul finanţelor publice, vol.I – Drept financiar, Ed. “Sfera juridică”, Cluj-Napoca, 2006, 303 p.;
5. Mircea Ştefan Minea, Cosmin Flavius Costaş, Dreptul finanţelor publice, vol.II – Drept fiscal, Ed. “Sfera juridică”, Cluj-Napoca, 2006, 353 p;
6. Şerban Paul Agachi, Mircea Dan Bocşan, Cosmin Flavius Costaş, Simion Simon, Ana Maria Cormoş, Ionel Haiduc, Daniel David, Camelia Moraru, Livia Popescu, Aurora Bencic, Romana Emilia Cramarenco, Gabriela-Iudita Crişan, Nicolae Marina, Carmen Loredana Pop, Augusta Sabău, Robert Balazsi, Zsolt Szentgyorgy, Liviu Călin Bolunduţ, Răzvan Florian, Cătălin-Ionel Popescu,  Sistemul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare în contextul integrării în Aria Europeană a Cercetării, Ed. “Academiei Române”, Bucureşti, 2006, 684 p.;
7. Cosmin Flavius Costaş, Dreptul finanţelor publice. Caiet de seminarii, Ed. “Sfera juridică”, Cluj-Napoca, 2007, 137 p.;
8. Sergiu Deleanu, Gyula Fábián, Cosmin Flavius Costaş, Bogdan Ioniţă, Curtea de Justiţie Europeană – Hotărâri comentate, Ed. “Wolters Kluwer”, Bucureşti, 2007, 501p.;
9. Cosmin Flavius Costaş, Dreptul finanţelor publice. Caiet de seminarii, ediţia a II-a, Ed. “Sfera juridică”, Cluj-Napoca, 2008, 140 p.;
10. Mircea Ştefan Minea, Cosmin Flavius Costaş, Dreptul finanţelor publice, vol. I – Drept financiar, Ed. “Wolters Kluwer”, Bucureşti, 2008, 335 p.;
11. Mircea Ştefan Minea, Cosmin Flavius Costaş, Dreptul finanţelor publice, vol. II – Drept fiscal, Ed. “Wolters Kluwer”, Bucureşti, 2008, 484 p.;
12. Radu Bufan, Mircea Ştefan Minea (coordonatori), Codul fiscal comentat, Ed. „Wolters Kluwer”, Bucureşti, 2008, 1398 p.;
13. Cosmin Flavius Costaş, Legislaţie comunitară fiscală, Ed. „Hamangiu”, Bucureşti, 2008, 767 p.;
14. Cosmin Flavius Costaş, Dreptul finanţelor publice. Caiet de seminarii, ediţia a III-a, Ed. „Sfera juridică”, Cluj-Napoca, 2011, 147 p;
15. Mircea Ştefan Minea, Cosmin Flavius Costaş, Dreptul finanţelor publice, vol. I – Drept financiar, Ed. „Universul juridic”, Bucureşti, 2011, 372 p;
16. Mircea Ştefan Minea, Cosmin Flavius Costaş, Dreptul finanţelor publice, vol. II – Drept fiscal, Ed. „Universul juridic”, Bucureşti, 2011, 624 p;
17. Cosmin Flavius Costaş, Gestionarea domeniului public. Jurisprudenţa relevantă a C.J.U.E. şi a instanţelor naţionale, Ed. „Hamangiu”, Bucureşti, 2012, 256 p.

V. COMUNICĂRI  PREZENTATE  LA  CONFERINŢE  INTERNE  ŞI  INTERNAŢIONALE
1. Cosmin Flavius Costaş, Reglementări din Codul fiscal român incompatibile cu dreptul comunitar, comunicare susţinută la sesiunea ştiinţifică internaţională a Universităţii “Mihail Kogălniceanu” din Iaşi, ediţia a XV-a, “Integrarea europeană – o provocare pentru cercetarea ştiinţifică”, Iaşi, 26 mai 2007;
2. Cosmin Flavius Costaş, Cultural Freedom of Minorities, comunicare susţinută la Universitatea de Vară “Europe Between the Liberty of Culture and the Culture of Liberties”, Facultatea de Drept “Simion Bărnuţiu”, Universitatea “Lucian Blaga”, Sibiu, 8-17 iulie 2007, publicată în volumul Bianca Selejan-Guţan, Daiana Maura Vesmaş (editori), „Europe Between the Freedom of Culture and the Culture of Freedoms”, Ed. Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, 2008, ISBN 978-973-739-631-0, p. 136-168;
3. Cosmin Flavius Costaş, Regimul juridic al finanţelor publice locale în România, comunicare susţinută la sesiunea ştiinţifică internaţională a Institutului de Ştiinţe Administrative din Republica Moldova, “Administraţia publică şi buna guvernare”, Chişinău, 27 octombrie 2007 – publicată în volumul “Administraţia publică şi buna guvernare” (Caietul ştiinţific 2/2007), Chişinău, Institutul de Ştiinţe Administrative din Republica Moldova, 2008, ISBN 978-9975-9674-4-0, p. 260-276;
4. Cosmin Flavius Costaş, Romanian Tax Provisions Incompatible with the Right to a Fair Trial, comunicare susţinută la conferinţa „International Conference of Doctoral Students and Young Scholars” organizată de Facultatea de Drept, Universitatea Masaryk din Brno (Republica Cehă), 13-14 mai 2008 – publicată în volumul „Cofola 2008 Conference: Key Points and Ideas”, Brno, Masarykova Univerzita, 2008, ISBN 978-80-210-4630-6, p. 432-437;
5. Cosmin Flavius Costaş, Remedii efective pentru prevenirea şi/sau sancţionarea depăşirii duratei rezonabile a procedurii, comunicare susţinută la Conferinţa Bienală a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, 23-25 octombrie 2008 – publicată în volumul Wolters Kluwer (editor), „Conferinţa Internaţională Bienală Timişoara 23-25 octombrie 2008”, Bucureşti, Ed. Wolters Kluwer, ISSN 2067-3841, p. 53-80.