Corina Georgiana Cioroiu


Corina-Cioroiu

Experiență profesională
2018–prezent: Practician în insolvență, Insolpedia I.P.U.R.L., Constanța
2015-2017: Practician în insolvență stagiar, Fair & Full Insolvency Consulting I.P.U.R.L., Constanța
2014-2015: Economist în comerț și marketing, G.T.F. Vision Resort S.R.L., Constanța

Educație și formare
2016–prezent: Student doctorand în materia dreptului comercial, Universitatea „Nicolae Titulescu”, București
Tema tezei de doctorat: „Modalități de salvare a debitorilor aflați în dificultate financiară ori insolvență
2018-2019: Program de formare psihopedagogică – Nivelul I (inițial – pentru învățământul gimnazial) și Nivelul II (de aprofundare – pentru învățământul preuniversitar liceal, postliceal și universitar), Universitatea „Dunărea de Jos” – Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic, Galați
2017-2018: Certificat de absolvire cu onoruri a cursului de înaltă pregătire profesională „Procedurile insolvenței în jurisdicțiile din Europa de Est și în România”, INSOL Europe, București
Tema lucrării: „The European Union Directive Proposal on restructuring and second chance: an analysis of the most relevant concepts
2011–2013: Diploma de master, Management, gestiune si drept, Université d’Auvergne Clermont-Ferrand 1, Clermont-Ferrand, Franţa
2011-2013: Diploma de master, Administrarea afacerilor în intreprinderile mici și mijlocii, Universitatea „Ovidius”, Constanța
2008–2012: Diploma de licență, Facultatea de Drept și Știinte Administrative, specializarea Drept, Universitatea „Ovidius”, Constanța
Tema lucrării de licență: „Atragerea răspunderii administratorului pentru intrarea societății în insolvență
2008–2011: Diplomă de licență, Facultatea de Stiinte Economice, specializarea Finanțe și Bănci, Universitatea „Ovidius”, Constanța
Tema lucrării de licență: „Analiza rentabilității unei societăți încadrată în categoria IMM-urilor

Publicaţii
Articol științific „Blokchain-based solutions for financially distressed and insolvent companies”, publicat în revista Challenges of the Knowledge Society 2019 (cks.univnt.ro)
Articol științific „The European Union Directive Proposal on restructuring and second chance: an analysis of the most relevant concepts”, publicat pe www.insol-europe.org/education/education-
publications
Articol științific „The European Union Directive Proposal on restructuring and second chance: a check of compliance by Romanian law”, publicat în revista Challenges of the Knowledge Society 2018 (cks.univnt.ro)
Articol științific „The preventive composition – a rehabilitation proceeding”, publicat în revista Challenges of the Knowledge Society 2017 (cks.univnt.ro)

Conferinţe
2017: Conferința națională „Reformele noului Regulament european privind procedurile de insolvență”, organizat de INSOL Europe, Universitatea „Nicolae Titulescu” (București) și Universitatea Româno-Americană (București)
2016: Conferința internațională organizată de INSOL Europe, Cluj-Napoca. Teme de interes: „Investiții în intreprinderi aflate în dificultate”; „Insolvența persoanei fizice”.
2012: Scoala de Vara, organizata de Universitatea Națională Maritimă „Odessa”, în colaborare cu Universitatea „Ovidius”. Tema de interes: „Dezvoltarea sistemului european de protecție a mediului inconjurator si de
transport multimodal pentru țările din Inițiativa Central-Europeană a Dunarii de Jos”.

Seminarii
2016: Participare la seminarul centralizat de pregătire a practicienilor în insolvență stagiari, organizat de Institutul Național de Pregătire a Practicienilor în Insolvență

Certificări
2006-2007: Activitate de voluntariat desfășurată la centrul de plasament „Micul Rotterdam”, Constanța

Varia
Limbi stăine: engleza, franceza, spaniola
Permis de conducere auto categoria B