Constantin-Vica

Constantin VicăConstantin Vică este lector universitar la Facultatea de Filosofie și cercetător în cadrul Centrului de cercetare în etică aplicată, Universitatea din București. Este specializat în etica noilor tehnologii, cu precădere etica informației, computerelor și internetului (sau etică digitală). A fost implicat în diverse proiecte de cercetare privind evoluția normelor, intuițiile morale sau analiza de rețea a coautoratului științific. A fost expert în proiectul TAEJ și a participat la elaborarea „Ghidului de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass-media”.