Codrin Macovei

Informații de contact
e-mail: codrinmacovei@yahoo.com

Experienţă relevantă
2000 – prezent: avocat, Baroul Iaşi, Uniunea Națională a Barourilor din România;
2001 – prezent: cadru didactic, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Drept, Bdul. Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, România;
2009 – prezent: notar public, Camera Notarilor Publici Iași, Uniunea Națională a Notarilor Publici din România.

Educație și formare
2005: Doctor, domeniul Drept Internaţional Privat, îndrumător ştiinţific M.V. Jakotă, subiect: Unificarea Reglementării Contractelor în Dreptul European – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Drept;
2000 – 2001: Studii aprofundate, specializarea „Probleme speciale de drept public şi privat” – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Drept;
1996 – 2000: Licență, Științe juridice – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Drept.

Publicații
Ultima apariție: Dreptul contractelor de asigurare, Ed. Universul Juridic, București, 2020.