Claudiu Drăgușin


Informaţii personale
naţionalitate: română
data naşterii: 20 noiembrie 1978

Informaţii de contact
e-mail: claudiu.dragusin@gmail.com

Experienţă
februarie 2013-prezent: judecător, Judecătoria Sectorului 4 din București, grad de tribunal
iulie 2011-2013: judecător stagiar – Judecătoria Sectorului 2 din București
septembrie 2009-iunie 2011: auditor de justiţie în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii
martie-septembrie 2009: consilier în cadrul Direcţiei juridice a Secretariatului General al Guvernului
septembrie 2008-septembrie 2009: consilier relaţii III în cadrul Direcţiei Agentului Guvernamental CEDO din Ministerul Afacerilor Externe
2006-septembrie 2008: consilier în cadrul Direcţiei juridice a Secretariatului General al Guvernului
2003-2006: expert în cadrul Direcţiei juridice a Secretariatului General al Guvernului
2003: avocat stagiar, în prezent suspendat pentru incompatibilitate

Studii
2013-2014: master Dreptul Afacerilor, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti
1998-2002: student, Facultatea de Drept din cadrul Universităţii ”Nicolae Titulescu” din Bucureşti
1998-2003: student, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Academiei Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport

Varia
– activitate publicistică Revista Dreptul, Revista Română de Executare Silită, JURIDICE.ro, monografii, culegere de jurisprudenţă etc.
– activitate ştiinţifică în domeniul dreptului refugiaţilor, proiect coordonat de JRS România (Asociaţia Serviciul iezuiţilor pentru Refugiaţi din România): Programul General „Solidaritate a şi gestionarea fluxurilor migratorii”; Fondul European de Returnare – Programul anual 2013; Proiect cooperarea în domeniul combaterii imigraţiei ilegale şi returnării 2014-2015
– activitate didactică la Institutul Naţional al Magistraturii, seminar octombrie 2014, Cluj; seminar octombrie 2015, Bucureşti: Norwegian Financial Mechanism 2009-2014 RO 24, Programme Area 31 Pre-defined Project No. 2 „Strengthening the capacity of the Romanian judicial system to face new legislative and institutionnal challenges” CEDO – aspecte de drept procesual civil şi drept civil;
– activitate didactic în domeniul dreptului refugiaţilor, organizat prin UNCHR România, UNHCR Moldova, JRS România (Asociaţia Serviciul iezuiţilor pentru Refugiaţi din România) etc.;
– membru al colegiului de redacţie al Revistei Institutului Naţional al Magistraturii ”Themis” (2009-prezent);
– câştigător al Concursului de referate privind jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului pentru auditorii de justiţie ai Institutului Naţional al Magistraturii – ediţia 2010 – premiu pentru cea mai bună lucrare;
– participant la Competiţia Internaţională THEMIS, organizată de Reţeaua Europeană de Formare Judiciară (REFJ/EJTN) desfăşurată în perioada 12-16 octombrie 2010 la Roma (Italia) – categoria ”Cooperare internaţională în materie civilă şi Interpretarea şi aplicarea Convenţiei europene a drepturilor omului” – premiu pentru cea mai bună lucrare scrisă: ”Evidence and proofs from the perspective of European Court of Humman Rights” (coautor), sub coordonarea doamnei profesor dr. Roxana Rizoiu