Claudia-Elena MardareCu pregătire iniţială în domeniul medical, este absolventă a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, promoţia 1998.

Devine avocat în Baroul Bucureşti în 1999, profesând fără întrerupere până în prezent.  Activează în forma de organizare a Cabinetului Individual de Avocat „ Mardare Claudia-Elena”. Activitatea sa profesională se desfăşoară preponderent în domeniul dreptului penal şi civil, fiind activitate de bară, care implică de la consultanţă, redactare şi activitate de instanţă, susţinerea cauzelor în toate stadiile procesuale ordinare şi extraordinare.

A participat la numeroase cursuri, conferinţe, seminarii pentru o pregătire profesională continuă, prin care a căutat să ţină pasul cu permanentele schimbări legislative din domeniile de interes profesional.

A avut şi implicare de natură organizatorică, electivă a  profesiei, în cadrul Baroului Bucureşti, fiind Preşedinte al mai multor Comisii de alegeri.