Claudia Cristina Ciuciuc


Informații personale
locul nașterii: Bucuresti
data nașterii: 18 mai 1981

Informații de contact
claupufu@yahoo.com
0769054722

Educație și formare
29 august-02 septembrie 2018: Certificat de absolvire specializare in achizitii publice, cu competenta de „Expert achizitii publice”
2017-2018: Programul postuniversitar Managementul Achizitiilor, SNSPA, Facultatea de Administratie Publica;
2004-2005: Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților
2005-2007: Master Managementul serviciilor sociale şi de sănătate,Universitatea din Pitești;
2003-2005: Master Institutii de drept privat roman si strain, Universitatea din Sibiu, Facultatea de Drept „Simion Barnutiu”
1999-2003 : Licență Universitatea Romano-Germana din Sibiu , Facultatea de Drept si Institutii Europene , Specializarea Drept;

Experiență relevantă
01.2004 – 31.05.2005: Avocat stagiar, inscris pe Tabloul avocatilor stagiari din Baroul Arges in urma promovarii examenelor de primire in profesie, conform Deciziei nr. 106/17.12.2003;
06.2005 – pana in prezent: Avocat definitiv, inscris pe Tabloul avocatilor din Baroul Arges in urma promovarii examenelor de definitivat, conform Deciziei nr. 67/08.06.2005;
Iunie 2006 – prezent: Avocat titular al cabinetului individual de avocatura : „Claudia Ciuciuc-cabinet de avocat”

Varia
2020-prezent : formator in Achizitii Publice la Centrul Teritorial Craiova INPPA
mai 2007-mai 2011: asistent universitar titular al Universitatii din Piteşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Catedra de Sociologie şi Asistenţă Socială;
octombrie 2003-aprilie 2007: preparator universitar la Universitatea din Piteşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Catedra de Sociologie şi Asistenţă Socială.
Limbi cunoscute: limba română (limba maternă), engleză (utilizator independent), franceză (utilizator independent).

Publicații
– Claudia Ciuciuc, « L’ inspection sociale –un pas décisif pour le renforcement des services sociaux », SWEC 2008, ISBN 978-973-690-838-5, Editura Universitatii din Pitesti;
– Claudia Ciuciuc, „Social Work in European Context, Psycho-sociological research of professional competence”, 2008, ISBN 978-973-690-838-5, Editura Universitatii din Pitesti, pp. 500-506;
– Ciuciuc Claudia, „Implicatiile hotararii CEDO in Cauza Ignaccolo-Zenide impotriva Romaniei in legislatia romaneasca privitoare la protectia copilului, Colocviul Internaţional de Ştiinţe Sociale ACUM 2008”, ISSN 1844-5667, Editura Universităţii Transilvania din Braşov;
– Ciuciuc Claudia, „Sistemul Punitiv in Dreptul Penal Romanesc – Aspecte sociologice” , in „Sociologie Juridica a Delincventei. Volum aniversar Dan Banciu”, Editura Universitatii din Pitesti, 2006, ISBN (10) : 973-690-623-7;
– Ciuciuc Claudia, „Armonizarea legislatiei interne cu cea europeana privitor la asistenta sociala”, lucrare sustinuta in cadrul Simpozionului International „Asistenta Sociala in Perspectiva Integrarii Europene : Identitate si Procesualitate”, Univeristatea de Vest Timisoara,12-13 mai 2006, publicata de catre Editura Universitatii de Vest , Timisoara;
– Ciuciuc Claudia, „Decretul Prezidential privind Gratierea Individuala” – in Caietul Stiintific nr. 8/2006 al I.S.A. „Paul Negulescu” Sibiu, ISSN : 1582-9448;
– Ciuciuc Claudia, „Educatia permanenta”, în Buletin Ştiinţific, Seria: Ştiinţe Socio-Umane, Anul8, nr. 2/2005, ISSN :1453-5491, Editura Universitarii din Piteşti;
– Ciuciuc Claudia, „Dreptul copilului la ocrotire in mediul familial. Neindeplinirea indatoririlor parintesti”, în Buletin Ştiinţific, Seria: Ştiinţe Socio-Umane, Anul8, nr. 2/2005, ISSN :1453-5491, Editura Universitarii din Piteşti.