Ciprian Coadă

Informaţii personale
locul nașterii: Constanţa
data nașterii 9 decembrie 1975

Informații de contact
ciprian.coada@just.ro

Experienţa profesională
1 august 1999-1 aprilie 2002: judecător, Judecătoria sectorului 4, Bucureşti
1 aprilie 2002-1 noiembrie 2004: judecător, Judecătoria Constanţa
1 noiembrie 2004-1 ianuarie 2012: judecător, Tribunalul Constanţa, secţia penală
1 ianuarie 2012-1 septembrie 2012: judecător, Curtea de Apel Craiova, secţia penală
1 septembrie 2012-1 mai 2013: judecător, Tribunalul Constanţa, secţia penală
1 mai 2013-prezent: judecător, Curtea de Apel de Constanţa, secţia penală

Funcţii ocupate
1 mai 2002-1 noiembrie 2002: vicepreşedinte cu delegaţie, Judecătoria Constanţa
1 septembrie 2006-1 ianuarie 2007: vicepreşedinte cu delegaţie, Tribunalul Constanţa
1 ianuarie 2007-1 ianuarie 2010: vicepreşedinte, Tribunalul Constanţa
Purtător de cuvânt în materie penală Judecătoria Constanţa, Tribunalul Constanţa şi Curtea de Apel Constanţa; conducător al Biroului de informare şi relaţii publice din cadrul Curţii de Apel Constanţa; judecător delegat cu analiza practicii neunitare în secţia penală a Curţii de Apel Constanţa.
Membru în Colegiul de Conducere al Judecătoriei Constanţa şi Tribunalului Constanţa în perioada 2004-2012

Educaţie şi formare
1990-1994: liceul de Artă Constanţa (specializarea muzică – pian; profil uman – limbi străine)
1994-1998: facultatea de Drept din cadrul Universităţii Ovidius Constanţa
1998-1999: Institutul Naţional al Magistraturii
1 ianuarie-25 iunie 2000: Şcoala Naţională de Magistratură din Franţa – Departamentul Internaţional

Participări la diferite seminarii, simpozioane şi conferinţe
28 ianuarie-1 februarie 2002: Metodologii utilizate în procesul educaţional al magistraţilor şi grefierilor
2 martie 2002: Introducerea probaţiunii în Bucureşti
22-24 aprilie 2002: Managementul instanţelor judecătoreşti şi tehnici de redactare a hotărârilor judecătoreşti, Bârlad
23-25 septembrie 2002: Justiţia pentru minori, de la teorie la practică, Constanţa
21 noiembrie 2003: Îmbunătăţirea modului de implementare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, Constanţa
23-27 iunie 2004: Relaţia dintre organul de executare într-un stat de drept cu celelalte organe ale statului, în vederea îndeplinirii şi finalizării actului de justiţie, Mamaia
16 iulie 2004: Justiţia restaurativă, un posibil răspuns la infracţionalitatea juvenilă, Bucureşti
7-8 septembrie 2004: Codul deontologic al magistraţilor – aspecte teoretice şi practice, Mamaia
13-14 iunie 2005: Cooperarea internaţională în lupta împotriva criminalităţii organizate, Bucureşti
octombrie 2006: Medierea în România – Dezvoltarea medierii – Contribuţia societăţii civile la reforma sistemului judiciar din România, Constanţa
12-13 octombrie 2006: Aplicarea unitară a criteriilor şi standardelor relevante în procesul de evaluare a activităţii profesionale a magistraţilor, Bucureşti
30 noiembrie 2006: Cadrul juridic internaţional şi comunitar în domeniul cooperării judiciare în materie penală, Bucureşti
20 martie 2007: Rolul Asociaţiilor profesionale ale judecătorilor în spaţiul european şi naţional, Oradea
13-15 martie 2007: Rolul judecătorilor şi procurorilor în protecţia promovarea drepturilor copilului, Mamaia
mai 2007: Formarea purtătorului de cuvânt magistrat în relaţia cu mass-media, Eforie Sud
4-8 iunie 2007: Management judiciar, Bârlad
5-7 septembrie 2007: Relaţii publice şi comunicare, Bucureşti
28-29 septembrie 2007: Procurori, democraţie şi statul de drept, Bucureşti
17-18 octombrie 2007: Consolidarea cadrului instituţional şi legislativ în domeniul cooperării judiciare internaţionale, Eforie Nord
27 noiembrie 2007: Religiile monoteiste şi rolul lor în societatea democratică
18 septembrie 2008: Îmbunătăţirea luptei împotriva corupţiei, Constanţa
6-7 octombrie 2008: Dezbatere regională – Introducere în Dreptul Uniunii Europene
2-4 noiembrie 2008: Politici publice în justiţie, Târgu Mureş
27-28 februarie 2009: Justiţia şi serviciile secrete, Bucureşti
23 septembrie 2009: Continuarea dezvoltării sistemului de probaţiune în România, Constanţa
3-4 noiembrie 2009: Locul şi rolul justiţiei în statul de drept, Bucureşti
11 decembrie 2009: Unificarea jurisprudenţei instanţelor şi parchetelor din România, Bucureşti
17-18 octombrie 2011: Rolul nou al judecătorului naţional în aplicarea dispoziţiilor referitoare la mandatul european de arestare, Bucureşti
21 iunie 2012: Noi perspective de colaborare, în contextul adoptării Ghidului privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media, Craiova
29 iunie 2012: Noul Cod de procedură civilă, Orşova
10 aprilie 2013: Protecţia documentelor clasificate în procedura judiciară, Bucureşti
24-25 octombrie 2013: Cooperare judiciară internaţională în materie penală, Constanţa
25-27 iunie 2014: Justiţie şi criminalitate informatică, Târgu Jiu
30 iunie – 2 iulie 2014: Curtea de Apel Constanţa la 100 de ani de la înfiinţare.Provocări şi perspective determinate de reforma managementului judiciar şi intrarea în vigoare a noilor coduri, Constanţa
31 octombrie 2014: Probleme de practică neunitară în materie penală şi civilă, Constanţa
17-18 noiembrie 2014: Asistenţa pentru consolidarea capacităţii sistemului judiciar din România de a face faţă noilor provocări legislative şi instituţionale – seminar CEDO, Bucureşti
4-05 decembrie 2014: Noul Cod de procedură penală, Constanţa
Participare în cadrul programului de schimb al autorităţilor judiciare organizat de EJTN, în perioada 14.09. – 23.09.2015 în cadrul Curţii de Apel din Sundsvall – Regatul Suediei;
Participare la seminarul “Language training on the vocabulary of Human Rights European Law – organizat în perioada 16-20 mai 2016 de către EJTN şi Institutul Naţional de Justiţie din Bulgaria (Golden Sands).

Aptitudini şi competenţe personale
Activitate publicistică în Revista Dreptul, Revista Forumul Judecătorilor din România şi Revista Universul Juridic (14 articole)
Limbi străine cunoscute – engleza (foarte bine), franceza (bine)
Utilizarea calculatorului
Abilităţi organizatorice
Posesor al permisului de conducere categoria B