Cătălina Goanță


Catalina Goanta

e-mail: catalina.goanta@maastrichtuniversity.nl

Cătălina a absolvit cursurile Facultăţii de Drept (Universitatea București) în 2008, după care a studiat Drept european comparat și politici publice la Universitatea Maastricht (Facultatea de Drept și United Nations University-MERIT Maastricht School of Governance). În 2011 a început cercetarea doctorală în domeniul convergenţei legale în protecţia consumatorilor la nivel european. Cătălina a susţinut părţi din cercetarea sa în conferinţe găzduite, printre altele, de European University Institute în Florenţa, University of Chicago School of Law în Chicago și East China University of Political Science and Law în Shanghai (susţinerea dizertaţiei doctorale – 4 octombrie 2016, Maastricht).

Publicaţii
European Commission, DG JUST research tender – ’The Sharing Economy’, national report for Romania (2016, forthcoming).
C. Goanta & M. Kawakami, Even lawyers are consumers: perceiving business attitudes in online contracts, in: M.B.M. Loos & I. Samoy (Eds.), Information and notification duties (pp. 155-180). Cambridge: Intersentia, 2015.
J. M. Smits, W. Bull, C. Goanta, M. Kawakami (eds.), European Private Law 2014- 2016, Ars Aequi.
W. Bull, J. Ge, C. Goanta, M. Kawakami, J. M. Smits, ‘Who Does What in Consumer Law? A Search for Criteria for Centralised Lawmaking’, MEPLI Working Paper 2014/12.
European Commission, DG Internal Market and Services research tender – ‘Inventory of Legal Form and Shareholding Requirements in the EU Services Sector and their Economic Assessment’, national report for Romania (2013).
C. Goanta, ‘Information Duties in the Internet Era: Case Note on Content Services Ltd v. Bundesarbeitskammer’, 2 European Review of Private Law 643-659 (2013).
C. Cauffman, & C. Goanta, ‘Injunctions at the Request of Third Parties’ (Ordine la cererea unor terți în dreptul UE al concurenței), 3 Revista Română de Drept European, 66-94 (2011).

Premii didactice
Faculty of Law (Maastricht University) Education Prize, December 2013.
Wynard Wijnen Education Prize (Maastricht University), January 2015.
Innovation Challenge Public Prize (SURF Netherlands), September 2015.
Nominalizare pentru Wharton Re-Imagine Education Prize (Wharton Business School), December 2015.
Nominalizare for Wynard Wijnen Education Prize (Maastricht University), January 2016.