Informații de contact
catalin.somode@yahoo.com

Educație
Licențiat în Inginerie Civilă – Căi Ferate Drumuri și Poduri
Licențiat în Științe Economice
Masterat în Managementul Investițiilor Doctorand în Inginerie Civilă – Căi Ferate Drumuri și Poduri

Acreditări
CAD – Adjudecător pe Lista Națională a Președintelui ARIC
Manager de Proiect

Formare
Modul 3 FIDIC – Comisia de Adjudecare a Disputelor
Modul 2 FIDIC – Managementul Disputelor și Revendicărilor Modul 1 FIDIC – Utilizarea Condițiilor de Contract FIDIC
Modul FIDIC – Revendicări și Dispute la FIDIC 1999 – Cartea Galbenă Modul FIDIC – FIDIC în Public
Managementul Riscurilor Contractuale Curs Achiziții Publice – Implementarea Legislației OUG 34/2006

Membru Asociații Profesionale
Membru al Asociației Române a Inginerilor Consultanți(ARIC) Membru al DRBF
Expertiză tehnică Infrastructură Mare, Căi Ferate, Poduri, Drumuri

Poziția actuală
Director General Adjunct la Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București

Poziții anterioare
2017-2018: Director General Regional la Direcția Regională de Drumuri și Poduri București
2017: Director al Direcției Autostrăzi şi Drumuri Expres la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere
2017: Consilier Personal al Ministrului Transporturilor
2016-2017: Contracts Manager la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere
2015-2016: Contracts Manager la Techno Engineering & Associates
2014-2016: Sef Adjunct de Proiect la LGB Transark
2013-2014: Coordonator de Proiecte la Consitrans
2012-2013: Contracts Manager la Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din 2011-2012: Șef Serviciu la Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România
2008-2011: Contracts Manager la Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România

Experiență în Revendicări Dispute și Arbitraje
Experiență în Soluționarea Disputelor (DRE)
Contracte încheiate sub condiții FIDIC 1987, Revizuit 1992 1. Contract 4R5A, Reabilitare DN1C, Livada – Dej, km 38+000 – km 61+528 și DN17, Dej – Cluj Limita jud./Bistrița Năsăud, km0+000 – km6+500; 2. Contract 4R6A, Reabilitare DN17, Cluj Limita/Bistrița Năsăud –
Bistrița, km 6+500 – 58+900
Experiență în Dispute înaintate la Comisia de Adjudecare a Disputelor: Contracte încheiate sub condiții FIDIC 1999 – Cartea Galbenă
1. Reabilitare DN 79 Arad – Oradea 2. Construcția Autostrăzii Lugoj – Deva (Lot 2 și Lot 3)
3. Construcția Autostrăzii Sebeș – Turda (Lot 1 – 4)
Experiență în Revendicări Dispute și Arbitraje
Contracte încheiate sub condiții FIDIC 1987, Revizuit 1992 1. Contract 4R2, Reabilitare DN 66 Baru Mare – Hațeg
Experiență în Dispute proiecte Calea Ferată 2. Realizarea detaliilor de execuție, as-built, asistență tehnică pentru proiectul “Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov-Simeria, Secțiunea Coșlariu – Simeria, Lot Vințu de Jos – Simeria”.

Competențe Personale
Competențe de comunicare
– Spiritul de echipă;
– Capacitatea de adaptare la medii multiculturale, obținută prin experiența de muncă cu parteneri din Austria, Marea Britanie, Germania, Franța, Spania, Japonia, Italia, Grecia;
– O bună capacitate de negociator;
– Bune abilități de comunicare.
– Speaker în cadrul conferințelor naționale de profil.

Competențe organizaționale/manageriale
– Experiență bună în coordonarea persoanelor, dobândită și prin calitatea de Director al Direcției Dezvoltare Autostrăzi și Drumuri Expres cât și prin calitatea de Director General Regional;
– Experiență bună în managementul de proiect;
– Capacitatea de a lua decizii.

Informații Suplimentare
Martie 2015: Prezența la “FIDIC/ARIC/EFCA Regional Infrastructure Conference” – IMPLEMENTAREA CONDIȚIILOR DE CONTRACT FIDIC ÎNTR-UN DOMENIU REGLEMENTAT CU PRECĂDERE DE DREPTUL PUBLIC – București
Octombrie 2016: Conferința Noi perspective în Legislația Construcțiilor – ASOCIAȚIA ROMÂNĂ ÎN DREPTUL CONSTRUCȚIILOR Decembrie 2016: ”Probleme practice în aplicarea contractelor FIDIC”– ASOCIAȚIA ROMÂNĂ ÎN DREPTUL CONSTRUCȚIILOR Martie 2017: Prezența la “FIDIC/ARIC/EFCA Regional Infrastructure Conference” – Belgrad

Varia
Limbi străine: Engleză, Germană