Psihologi, Speakeri invitați


Cătălin Luca

Dr. Cătălin LUCA este psiholog clinician principal cu competențe în expertiza psihologică, este cadru didactic asociat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și formator avizat de Colegiul Psihologilor din România în expertiza psihologică a copilului și familiei aflate în divorț și expertiza psihologică a victimelor minore și majore. Are specializări postdoctorale în managementul cercetării avansate (2011) și expertiza medico-legală psihiatrică (2013).

Este autor și coautor a mai multor lucrări, articole și cercetări dintre care cu relevanță pentru domeniu sunt: „Interesul superior al copilului. Expertiza psihologică în caz de separarea/divorțul părinților” (Editura Hamangiu, 2016); „Expertiza psihologică a copilului abuzat/neglijat” (Editura Hamangiu, 2014);
„Ghid de audiere a copilului în proceduri judiciare” (Editura Hamangiu, 2009); „Analiză privind sistemul de justiție pentru copii din România” (Alternative Sociale, 2010); „Remigrația copiilor români” (Alternative Sociale, 2012). Informații suplimentare privind experiența și activitatea sa profesională pot fi obținute accesînd pagina de web www.catalinluca.ro