Informaţii de contact
mobil: 0741 100 999
e-mail: av.carmen.tufariu@tbb-lawoffice.ro
web: http:// tbb-lawoffice.ro

Experienţă profesională relevantă
Avocat Carmen Tufariu, partener coordonator al Societăţii Civile de Avocaţi „Tufariu Blidariu Bedrosian”, a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Tibiscus din Timișoara şi a dobândit calitatea de avocat în anul 2001, exercitând până în prezent această profesie în cadrul Baroului Timiş.

Este coordonatorul echipei de litiganţi din cadrul Societăţii Civile de Avocaţi „ Tufariu Blidariu Bedrosian”, deţinând o experienţă bogată în reprezentarea intereselor clienţilor în faţa instanţelor de judecată şi a celor arbitrale.

A participat la numeroase conferinţe internaţionale, seminarii şi simpozioane de specialitate, precum şi la cursuri de specializare sub egida Uniunii Europene.

Arii de expertiză: drept civil, contencios administrativ, dreptul familiei, drept fiscal, drept penal.

Informaţii suplimentare
2021: participant la Conferința Specialiști de referință despre probleme actuale în Codurile României, Ediția a IV-a, Timișoara 18 septembrie 2021
2019: participant la Conferința Specialiști de referință despre probleme actuale în Codurile României, Ediția a II-a, Timișoara 14 septembrie 2019
2018: participant la Conferința Specialiști de referință despre probleme actuale în Codurile României, Ediția I, Timișoara 15 septembrie 2018
2018: participant la Conferința Regională de Insolvență – Aspecte de actualitate privind procedura insolvenței persoanelor fizice și persoanelor juridice, Timișoara 22 iunie 2018
2018: participant la Conferința Probleme actuale în procesul civil și în procesul penal, Timișoara 05 mai 2018
2017: participant la Conferința Codurile fundamentale probleme controversate în dezbaterea specialiștilor, Timișoara 16 septembrie 2017

2017: participant la Conferința Probleme controversate și soluții de drept civil și procedură civilă, Timișoara 22 aprilie 2017;
2016: participant la Conferința internațională bienală a Facultății de Drept a Universității de Vest din Timișoara, Timișoara 28-29 octombrie 2016;
2012: participant la Conferința Cunoașterea, Înțelegerea și Aplicarea Noului Cod de Procedură Civilă, Timișoara 23-24 noiembrie 2012;
2012: participant la Conferinta Union Internationale des Avocats (UIA), Dresda, 31oct-4 nov. 2012
2011: participant la Conferinţa Naţională a Noilor Coduri ale României, Timişoara, 27-28 mai 2011
2009: participant la Cursul Internaţional „Recunoaşterea şi executarea hotărârilor străine în baza Regulamentelor Uniunii Europene” organizat la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea de Vest din Timişoara, 23 octombrie 2009
2012: participant la Conferinta Union Internationale des Avocats (UIA), Dresda, 31oct-4 nov. 2012
2008: speaker la Conferinta Union Internationale des Avocats (UIA), cu lucrarea Rolul avocatului în conflictele din familie în cazurile de violenţă în familie (secțiunea Rolul avocatului în Dreptul Familiei), București, 31oct-4 nov. 2008
2008: Specialist în domeniul legislativ – în cadrul proiectului “ Monitor 5 Vest – Monitorizare Participativă şi Informare în Regiunea 5 Vest ” derulat de APFR – Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România (2008), proiect care urmărea să crească numărul de bune practici în promovarea şi
protecţia drepturilor omului/ femeii, la nivelul poliţiei, justiţiei şi al mass-media
2007: Participant la Simpozionul organizat de APFR – Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România, Direcţia Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Familiei Timiş şi Consiliul Judeţean Timiş , “Familia şi rolul său în societate” cu lucrarea “ Violenţa în familie, o problemă complexă şi actuală”, Timişoara,
Romania (15 Mai 2007)
2007: Participant la seminarul UIA: „The Legal Profession and the Liberalisation of Services: the World Trade Organisation, the European Services Directive, Government Regulation and Independence of the Bar”, Lisabona, Portugalia (28 – 29 iunie 2007)
2007: Participant la seminarul UIA: „ Business Law in a Economy in Transition: from Sub-contracting to Branding”, Bucureşti, Romania (28-29 septembrie 2007)
2007: Participant din partea APFR – Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România la seminarul „Poţi trăi în siguranţă”, organizat de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, Direcţia Generală de Asistenţă socială a Municipiului Bucureşti, desfăşurat la Palatul Parlamentului, Bucureşti, Romania (04
decembrie 2007), seminar în care s-au exprimat puncte de vedere privind problematica fenomenului de violenţă domestică ale instituţiilor publice şi private cu responsabilităţi în domeniu
2006: Participant la Balkan Legal Forum; “ Europa de Sud Est Afaceri şi Drept” , Bucureşti, Romania, (25 -27 octombrie 2006)
2006: Specialist în domeniul legislativ şi drepturile omului – în cadrul proiectului “Drepturile Femeii din România: între Uz şi Abuz” derulat de APFR – Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România, finalizat cu publicaţia “ Drepturile Femeii între UZ şi ABUZ”, Editura Gordian, Timişoara (oct 2006)
2006: Participant la simpozionul pe tema egalităţii de şanse, organizat de către Artemis – Asociaţia Femeilor împotriva Violenţei, cu prezentarea lucrărilor “Contextul legal al egalităţii de şanse la nivel naţional şi internaţional” şi “ Consolidarea cooperării cu instituţiile şi organizaţiile care au activităţi în
domeniul prevenirii şi combaterii traficului de femei, a violenţei şi hărţuirii sexuale” (mai 2006)
2006: Colaborator al APFR – Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România în proiecte privind apărarea drepturilor femeii
2002: Participant la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Universităţii Europene Drăgan, Lugoj – secţiunea “Criteriologie medicolegală şi juridică”
1999: Participant la cursul “Introducere în arta dezbaterilor şi pledoariei” organizat de Universitatea Tibiscus din Timişoara în colaborare cu Truvist Enterprising Olanda

Lucrări recente
2016: coautor, Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. Sinteze şi grile, Ediţia a IV-a, revăzută şi adăugită, Universul Juridic, Bucureşti, 2015, coordonator prof. dr. Ligia Cătuna
2015: coautor, Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. Sinteze şi grile, Ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Universul Juridic, Bucureşti, 2015, coordonator prof. dr. Ligia Cătuna
2014: coautor, Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. Sinteze şi grile, Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Universul Juridic, Bucureşti, 2014, coordonator prof. dr. Ligia Cătuna;
2012: coautor, Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. Sinteze şi grile, Ediţia I, Universul Juridic, Bucureşti 2012, coordonator prof. dr. Ligia Cătuna