Carmen Tamara UngureanuInformații de contact
carmen.ungureanu@uaic.ro

Experiență profesională
2016–prezent: Conducător de doctorat – domeniul Dreptul comerțului internațional, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Drept, Iaşi
2015–prezent: Profesor universitar – Dreptul comerțului internațional, Drept internațional privat european, Dreptul contractelor comerciale internaționale, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Drept, Iaşi
2010–prezent: avocat, Baroul Iași
2005-2015: Conferenţiar universitar, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Drept, Iaşi
2000-2005: Lector universitar, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Drept, Iaşi
1997-2000: Asistent universitar, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Drept, Iaşi
1994-1997: Preparator universitar, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Drept, Iaşi
1993-1994: Judecător, Judecătoria Iaşi

Educație și formare
Doctor în drept, specializarea Drept internaţional privat, cu teza de doctorat: „Reglementarea protecţiei juridice a consumatorilor şi răspunderea pentru produsele nocive în dreptul internaţional privat” Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Drept, Iaşi
1992-1993: Diploma de absolvire a Institutului Național de Pregătire şi Perfecţionare a Magistraţilor,
1988 – 1992: Diplomă de licenţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Drept, Iaşi

Experiență profesional-administrativa
2019-2023: membru în Consiliul director UNIDROIT, Roma, Italia, reprezentant al României
2018-prezent: membru co-fondator al Centrului de Drept Internațional „Mihail Vasile Jakotă”, de pe lângă Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
2017-prezent: expert în Comisia României Grupul de lucru III UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade law) – Investor-State Dispute Settlement Reform
2016-2017: membru în Consiliul de Etică și Management universitar în cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice (numită prin Ordinul ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6085/2016)
2016-prezent: Director al Școlii Doctorale a Facultății de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
2016-prezent: membru în Consiliul pentru studiile universitare de doctorat în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
2016-prezent: Director științific al Analelor ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – Secţia Ştiinţe Juridice
2012-2016: membru în Comisia de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
2012-2016: director al Departamentului de Cercetare Științifică al Facultăţii de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
2008-2012: prodecan al Facultăţii de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
2007-2010: colaborator al Institutului Elen de Drept Internaţional şi Drept Străin, Atena, Grecia
2005-2016: membru în colegiul de redacție la Analele ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – Secţia Ştiinţe Juridice
1999-2008: secretar ştiinţific al Facultăţii de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 1999-2005: membru în Senatul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
1999-2005: coordonator Erasmus-Socrates la nivelul Facultăţii de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
1997-2005: secretar de redacţie la Analele ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – Secţia Ştiinţe Juridice

Distincții
Premiul „Ioan Mihuţă” acordat de Uniunea Juriştilor din România în 1994 pentru rezultatele deosebite obţinute la Institutul Național de Pregătire şi Perfecţionare a Magistraţilor (Bucureşti)

Activități științifice – stagii în străinătate
2019: Participarea la Conferința Internațională bienală „Instituția familiei. Tradiție, reformă, uniformizare și perspective”, 8 noiembrie 2019, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gheorghe Zane” al Academiei Române, Filiala Iași, cu lucrarea The „market” of human reproductive cells in Romania;
2019: Participarea la Conferința Internațională Bienală „Sistemul juridic între stabilitate și reformă”, 1-2 noiembrie 2019, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea din Craiova, în calitate de keynote speaker cu lucrarea Contractul internațional de externalizare a maternității;
2019: Participarea la Conferința națională cu participare internațională „Perspective juridice asupra Internetului”, Ediția a 3-a, Evoluția dreptului prin tehnologie, 26 octombrie 2019, Iași, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu lucrarea Cyber-comercializarea ființei umane din perspectiva dreptului comerțului internațional;
2019: Participarea la Workshop-ul UNCITRAL-UNIDROIT cu privire la Distributed-Ledger-Technology, Smart Contracts și Artificial Intelligence, 6-7 mai 2019, UNIDROIT, Roma, Italia;
2018: Participarea la Conferința națională „Dreptul românesc la 100 de ani de la Marea Unire”, Facultatea de Drept a Universității din București, 22-23 noiembrie 2018, cu lucrarea Regimul juridic al prosumatorului în contractele electronice internaționale;
2018: Participarea la Conferința națională „Perspective juridice asupra Internetului”, Ediția a 2-a – Securitate și insecuritate în mediul virtual, Iași, 27 octombrie 2018, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu lucrarea Platformele colaborative online – provocări juridice europene;
2018: Participarea la conferința internațională EURINT „Reflecting on Europe’s (dis)order: scenarios for the EU’s future”, 18-19 mai 2018, Centrul de Studii Europene din cadrul Facultății de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu lucrarea Legal remedies for personal data protection in European Union;
2017: Participarea la conferința națională „Perspective juridice asupra Internetului”, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 28 octombrie 2017, cu lucrările Implicațiile internetului în viața juridică și Protecția datelor cu caracter personal în contractele internaționale;
2017: Participarea la Conferința Internațională Bienală „Sistemul juridic între stabilitate și reformă”, 6-7 octombrie 2017, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea din Craiova, cu lucrarea Grupul transnațional de societăți;
2015: Participarea la Conferința națională „Drepturi și libertăți fundamentale: dimensiune istorică și constituțională – in memoriam Prof. univ. dr. Grigore Theodoru”, Iași, 10 decembrie 2015, cu lucrarea The effectiveness of certain contractual clauses in a transnational electronic contract of adhesion;
2015: Participarea la Conferința națională „160 de ani de învățământ juridic ieșean”, Iași 23-25 octombrie 2015, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Drept, cu lucrarea Soluționarea alternativă a litigiilor (SAL) dintre profesioniști și consumatori conform O.G. nr. 38/2015, membru în Comitetul științific al conferinței;
2015: Participarea la Conferința Internaţională „Uniformization of the Law – Legal Effects and Social, Political, Administrative Implications”, București, 21-23 aprilie 2015, Universitatea „Titu Maiorescu” din București, în cadrul Proiectului POSDRU Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ, cu lucrarea Contractul cloud computing: autoritatea competentă pentru soluționarea litigiilor;
2015: Participarea la Conferința internațională bienală „Sistemul juridic între stabilitate și reformă”, 20 – 21 martie 2015, Craiova, Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept și Științe Administrative, cu lucrarea Impreviziunea în contractele de comerț internațional;
2014: Participarea la Conferinţa Internaţională „Uniformization of the Law – Legal Effects and Social, Political, Administrative Implications”, Iaşi, 23-25 octombrie 2014, în cadrul Proiectului POSDRU „Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ”, conferință indexată ISI Proceedings, cu lucrarea Enforcement of the post-mediation agreement in international trade disputes;
2013: Participarea ca invitat la Conferinţa Internaţională „Codul civil român: văzut din interior – văzut din exterior”, București, 23-25 octombrie 2013, cu lucrarea La désignation du représentant en vue d’une vulnérabilité future de la personne physique ;
2013: Participarea la Conferinţa Internaţională bienală „Sistemul juridic între stabilitate și reformă”, Craiova, 26-27 aprilie 2013, Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept și Științe Administrative, cu lucrarea Cel care se obligă trebuie să fie titularul dreptului?;
2012: Participarea la Conferinţa Internaţională „Perspective ale dreptului afacerilor în mileniul al treilea”, București, 2 noiembrie 2012, ASE București, cu lucrarea The Romanian Adherent, Party to the Transnational Adhesion Contract;
2012: Participarea la Conferinţa Internaţională „Drept național și drept european” Iași, 25-28 octombrie 2012, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu lucrarea Protecția persoanelor fizice cu tulburări psihice prin mijloace de drept privat;
2001: Conferinţa „Familia şi libertinajul sexual” organizată în cadrul prelegerilor mele de Dreptul familiei; invitat, lector dr. Nicu Gavriluță, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, sub egida Facultăţii de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași , 28 martie 2001;
2000: Conferinţa „Expertiza ADN pentru cercetarea paternităţii” organizată în cadrul prelegerilor mele de Dreptul Familiei; invitat dr. Ligia Bărbării, Institutul de Medicină Legală Iași, sub egida Facultăţii de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 13 aprilie 2000;
1999: Bursă de cercetare în domeniul dreptului european, acordată de „Fundaţia pentru o Societate Deschisă”, la Central European University, Budapesta, Ungaria, 3 – 10 octombrie;
1999: Seminar în materia Dreptului internaţional privat, organizat de Academia de Drept Internațional, Haga, Olanda, 5 – 23 iulie (certificat de participare);
1998 : Seminarul “Institutional requirements for emerging market development in the transition economies” organizat de Universităţile din Yale (U.S.A.) şi Tübingen (Germania) la New Haven (U.S.A.), 19 iulie – 1 august 1998 (certificat de participare); 1998 – Cercetare ştiinţifică desfăşurată la bibliotecile de drept din Strasbourg, august – septembrie 1998;
1997: Bursă de cercetare în domeniul Dreptului internaţional privat, acordată de „Fundaţia pentru o Societate Deschisă” la Paris X (Nanterre), septembrie 1997;
1996: Seminarul „The law of the European Union, the protection of human rights in the Europe and new frontiers of European law” organizat de Academia de Drept European, Florenţa (Italia), 24 iunie – 12 iulie 1996 (certificat de participare);
1996: Bursă de cercetare TEMPUS în domeniul Dreptului internaţional privat, la Universitatea Liberă din Bruxelles (Belgia), aprilie-mai 1996;
1994: Seminarul „Universalism and regionalism in the established international system” organizat de Institutul de Drept Internaţional Public şi Relaţii Internaţionale, Salonic (Grecia), 19 august – 16 septembrie 1994 (certificat de participare).

Activități de coordonare
2019: membru în Comitetul Științific al Conferinței internaționale bienale „Instituția familiei. Tradiție, reformă, uniformizare și perspective”, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gheorghe Zane” al Academiei Române, Filiala Iași
2019: membru în Comitetul Științific al Conferinței internaționale Bienale „Sistemul juridic între stabilitate și reformă”, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea din Craiova
2019: membru în Comitetul de organizare și în Comitetul științific a Conferinței naționale „Perspective juridice asupra Internetului”, Ediția a 3-a – Evoluția dreptului prin tehnologie, Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Drept;
2018: moderator – Conferința națională „Dreptul românesc la 100 de ani de la Marea Unire”, Facultatea de Drept a Universității din București;
2018: membru în Comitetul de organizare și în Comitetul științific a Conferinței naționale „Perspective juridice asupra Internetului”, Ediția a 2-a – Securitate și insecuritate în mediul virtual, Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Drept;
2018: moderator – Conferința națională „Perspective juridice asupra Internetului”, Ediția a 2-a – Securitate și insecuritate în mediul virtual, Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Drept;
2018: moderator – Conferința internațională EURINT, „Reflecting on Europe’s (dis)order: scenarios for the EU’s future”, Centrul de Studii Europene din cadrul Facultății de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
2018: membru în Comitetul Științific al Conferinței internaționale EURINT, „Reflecting on Europe’s (dis)order: scenarios for the EU’s future”, Centrul de Studii Europene din cadrul Facultății de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
2017: membru în Comitetul de organizare a Conferinței naționale „Perspective juridice asupra Internetului”, Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Drept;
2017: keynote speaker și moderator, Conferința națională „Perspective juridice asupra Internetului”, Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Drept ;
2016: membru în Comitetul de organizare a Conferinței naționale „Dreptul și justiția într-o epocă a provocărilor”, Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Drept;
2015: moderator, Conferința națională „Drepturi și libertăți fundamentale: dimensiune istorică și constituțională – in memoriam Prof. univ. dr. Grigore Theodoru” Iași;
2015: moderator, Conferința națională „160 de ani de învățământ juridic ieșean”, Facultatea de Drept, Iași, membru în Comitetul științific al conferinței;
2015: moderator, Conferința Internaţională „Uniformization of the Law – Legal Effects and Social, Political, Administrative Implications”, Universitatea „Titu Maiorescu” din București; membru în Comitetul științific al conferinței;
2014: moderator, Conferinţa Internaţională „Uniformization of the Law – Legal Effects and Social, Political, Administrative Implications”, Facultatea de Drept, Iaşi; membru în Comitetul de organizare al conferinței și în Comitetul științific al conferinței;
2013: moderator, Conferinţa Internaţională „Codul civil român: văzut din interior – văzut din exterior”, Facultatea de Drept, Universitatea București;
2012: membru în Comitetul de organizare și în Comitetul științific al Conferinţei Internaţionale „Drept național și drept european” Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Proiecte de cercetare
Proiectul POSDRU/159/1.5/S/141699, proiect strategic ID CERCETARE 141699, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ”, septembrie 2014- august 2015 – expert pe termen lung.

Varia
Limbi străine: engleză, franceză, greacă