Carmen Paraschiv


Experiență profesională
2006-2010 și în prezent: Profesor – Facultatea de Drept, Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti
2002-2006: Profesor Universitar Şi Prodecan Al Facultăţii de Drept, Universitatea Tibiscus din Timişoara
2000-2002: Conferenţiar Universitar, Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza din Bucureşti
1997-2000: Lector Universitar, Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza din Bucureşti
1991-1997: Asistent Universitar, Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza din Bucureşti
1988-1991: Jurist, Intreprinderea de Pescuit Oceanic din Tulcea

Educație și formare
1984-1988: Diplomă de Licenţă în domeniul Ştiinţe Juridice, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti
1994-2000: Diplomă de Doctor în Drept, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti
2010-prezent: Expert Evaluator, Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior