Carmen Hrnjic


Studii
Universitare: Facultatea de Științe Economice, Universitatea de Vest din Timişoara și Facultatea de Informatica, Universitatea Tibiscus
Inspector Resurse Umane

Domenii de activitate
Resurse Umane
Recrutare
Salarizare
Contabilitate
Consultanță

Activităţi de specialitate
Partener NALIV NETWORK SRL (contabilitate și consultanță)
Partener NALIV ADVISERS BOARD SRL (consultanță fiscală)