Carmen Elena Dumitru

– 22.09.2014-prezent: Consilier juridic / Sef serviciu – Servciul juridic, Societatea Nationala a Apelor Minerale SA
– 01.07.2009-31.10.2011: Consilier juridic / expert Achizitor – studii juridice, Agentia Nationala pentru Romi
– 12.05.2007-15.12.2014: Consilier juridic IA definitiv/ sef birou achiziitii publice, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii MS CURIE
– 05.04.2002-14.01.2005: Consilier Juridic / sef birou juridic si contencios, Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane
– 01.07.2005-01.02.2006: Consilier Juridic, SC RDD PROD ARTIS SRL
– 15.11.1998-01.02.2002: Consilier Juridic, SC ROLI TRANS SRL.