Camelia Spasici


Experiență profesională
2011-prezent: Lector universitar doctor, Disciplina – Contracte civile şi comerciale; Drept Administrativ, Drept civil, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Administraţie şi Afaceri
2008-2011: Asistent universitar doctor, Disciplina – Contracte civile şi comerciale; Drept Constituţional şi Instituţii Politice, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Administraţie şi Afaceri
2005-2008: Preparator universitar, Disciplina – Drept administrativ I ; Drept Constituţional şi Instituţii Politice, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Administraţie şi Afaceri
2005-prezent: Avocat definitiv, Baroul București
2003-2004: Referend, Elaborarea si încheierea de contracte, S.C. Romtelenet SRL

Educație și formare
Decembrie 2008: Doctor – specializarea Drept civil, Universitatea ”Nicolae Titulescu”, Facultatea de Drept
2004-2005: Diploma de master, Dreptul afacerilor, Universitatea ”Nicolae Titulescu”, Facultatea de Drept
2000-2004, Diploma de licență, Drept, Universitatea ”Nicolae Titulescu”, Facultatea de Drept
2007: Curs Master Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale, Institutul Diplomatic Român
2006: Modul psihopedagogic, Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Psihologie
Iulie 2009: Curs Limba Engleză – Ariel, Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Limbi Străine

Proiecte
2009-2010: Programul FEDR “Improving the conditions for investements in order to foster polycentric development by leveraging local Public Administrations unexploited real estate” – Polyinvest
2010: Lifelong Learning Programme “ Creating a business in the digital age + developing entrepreneurship competencies for young Europeans through eMemtorship – CReBUS”

Publicații principale
1. „ Considerații teoretice și de practică judiciară privind eroarea – viciu de consimțământ”, Lex et scientia international journal – juridical series lesij –xv- nr. 1/2008, p. 37-43, Ed. Cartea Studenteasca, pg. 37-43, ISSN 1583-039x E-ISSN 2066-1886
2. Consideraţii privind voinţa juridică – fundament al consimţământului contractual”, “Challenges of the knowledge society 5-6 iunie”, sesiune cu participare internaţională, Bucureşti, 2008, pg. 565-573
3. „Vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora în condiţiile legii nr. 449/2003”, „Globalizarea încotro?” Realizări, tendinţe, consecinţe, sesiune cu participare internaţională, Editura Cartea Studenţească, 2006, Bucuresti, ISBN 973-8952-52-2
4. “Consideraţii teoretice şi practice privind dolul, în lumina actualelor reglementări legale”, coautor Anca Nicoleta Gheorghe, sesiune de comunicări ştiinţifice a Universitatii din Bucureşti, The international conference on administration and business, 14-15 noiembrie 2009, pg. 751-754, ISBN 971-606-501-030-7
5. “ Leziunea – viciu de consimţământ?”, sesiune cu participare internatională, Universitatea Nicolae Titulescu, 2010, pg. 565-573, Challenges of the knowledge society, 23-24 aprilie, ISBN 978-973-129-541-1
6. ”Limitation of nullity effects through civil legal means”, sesiune de comunicare stiintifică a Universitătii din Bucuretti, The international conference on administration and business, 4-5 iunie 2010, pg. 586-591, ISBN 978-606-501-070-3
7. “Particularităţile încheierii şi executării contractelor la distanţă în condiţiile O.G. nr. 130/2000”, coautor Anca Nicoleta Gheorghe, sesiune de comunicare a Universităţii din Bucureşti, New challenges in economics and administration, 3-4 iunie 2011, pg. 459-465, isbn978-606-501-074-1
8.“Contractual freedom and formalism in the credit agreement”, sesiune de comunicare a universităţii Nicolae Titulescu, coautor Anca Nicoleta Gheorghe, Cks challenges of the knowledge society, 15-16 aprilie 2011, pg. 291-296, ISSN 2068-7796; ISSN-L 2068-7796
9. “Divorţul pe cale administrativă – o nouă modalitate de desfacere a căsătoriei”, coauthor Ana Maria Gherghina, simpozionul cu participare internaţională “Statul de drept şi administraţia publică”, ediția a II-a, mai 2011, pg. 325-330, Editura Tritonic, ISBN 978-606-8320-58-8
10. “Consideraţii privind contractul de societate simplă, în condiţiile noului cod civil”, coautor Anca Nicoleta Gheorghe, Icea The international conference in economics and administration, 8-9 iunie 2012, Editura Universitatii din Bucuresti, ISSN 2284-9580, ISSN-L 2284-9580, pg. 552-563
11. “Liberties – legal act of unilateral or bilateral training”, coautor Anca Nicoleta Gheorghe, International conference “Challenges of the knowledges society” Universitatea Nicolae Titulescu, ISSN 2359-9227, ISSN-L 2068-7796, pg. 394-401, 11-12 mai 2012
12. “Civil liability and profesional liability for defective products”, coautor Anca Nicoleta Gheorghe , icea, Conferinta Universitatii din Bucuresti, The international conference in economics and administration, Editura Universitatii din Bucuresti, 2013, ISSN 2284-9580, ISSN-L 2284-9580, pg. 223-232
13. “Consumer’s right to withdraw”, coautor Anca Nicoleta Gheorghe, Editura Prouniversitaria, Cks ebook, editia a-7-a, 17-18 mai 2013, ISSN 2086-7796, pg. 267-27
14. “Considerations of the legal nature of the contract of consumption”, Conferinta Internationala ”Politica legislativa intre reglementarea europeana, nationala si internationala. Noi perspective ale dreptului”, Universitatea Titu Maiorescu, 24-25 mai 2013, Ed. Hamangiu, ISBN 978-606-678-642-3, pg. 435-445
15. “Consideratii privind raspunderea penala si civila in lumina noului cod penal”, Conferinta Internationala “Noua legislatie penala- etapa importanta in dezvoltarea dreptului roman”, Academia Romana, 21 martie 2014, ISBN 978-606-673-352-6, pg. 72-79
16. „Theoretical considerations concerning distance contracts in financial services” coautor Anca Nicoleta Gheorghe – The international conference in economics and administration, denumirea conferinţei: icea-faa; locul desfăşurării: Bucuresti; data desfăşurării: 2014-06-20; ISSN 2284-9580; Editura: Universitatii din Bucuresti; locul apariţiei: Bucuresti; interval pagini: 146-153
17.„Consideratii teoretice privind publicitatea inselatoare si publicitatea comparativa in dreptul consumatiei” – revista Curierul Judiciar, nr. 5/2014, Ceeol, ISSN 1582-7526, p. 258-260
18.„Răspunderea juridică în domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi celule: contractuală sau delictuală?”, Conferinţa Naţională cu participare internaţională cu tema ”Justiţie şi management în societatea modernă”, 20-21 mai 2016, Braşov, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Știinţe Juridice şi Administrative Braşov, Editura Sitech, Craiova, ISBN 978-11-5411-1, pg. 126-143
19. Particularitățile contractului de asigurare obligatorie pentru răspundere civilă auto, coautor Anca Nicoleta Gheorghe, revista „pandectele române” nr. 2/2019, Ed. Wolters kluwer, București, 2019, ISBN / ISSN 1582-4756, revistă indexată bdi, pp. 89-99
20. The consent of the “data subject” in the protection of personal data, international conference on economics and administration, 8-9 noiembrie 2019, the international conference “behavioural sciences in business and public administration”, ISBN 978-88-85813-75-5, pg. 198-204
21. Cadrul juridic general al dreptului de preempțiune la vânzare, reglementat de codul civil , revista pandectele romane nr. 5/2020, Ed. Wolters Kluwer, București, 2020, ISBN / ISSN: 1582-4756, p. 70-77, revistă indexată bdi
22. The supply contract: a simple sale of good?, contractul de furnizare: o simpla vanzare de produse?, Lect. univ. dr. Georgeta Cretu, Lect. univ. dr. Spasici Camelia, vol. 15 no. 3-4 (decembrie 2020), jurnalul de studii juridice, Editura Lumen, E-ISSN 2067-8509; ISSN-L 1841-6195, pp. 43-53, publicat 01.02.2021
23. The legal nature of „pre-contractul obligations”: conditions of validity in the consumer contract, natura juridica a obligatiilor precontractuale: conditiile de validitate in contractul de consumatie, Lect. univ. dr. Georgeta Cretu, Lect. univ. dr. Spasici Camelia, vol. 15 no. 3-4 (decembrie 2020), jurnalul de studii juridice, Editura Lumen, E-ISSN 2067-8509; ISSN-L 1841-6195, pp. 30-42
24. „Efecte legale” si „efecte personale” in contractul de vanzare. Reconsiderarea transmiterii dreptului de proprietate in doctrina europeana. Ideea pentru o eventuala modificare a codului civil, Prof. univ. dr. Liviu Stanciulescu, Lect. univ. dr. Spasici Camelia, in honorem Viorel Ros: Studii de drept privat si public, Editura Hamangiu, ISBN 978-606-27-1726-1, Bucuresti, 2021, pp. 150-167
25. Exercitarea dreptului de preemptiune la vanzarea terenurilor agricole, in dispozitiile legilor speciale, revista pandectele romane, nr. 3/2021, ISBN 1582-47560-2103, Editura Wolters Kluwer, pp. 112-121
26. Corelatia dintre forta legii si forta obligatorie a contractului. Declinul “legii partilor”?, revista Universul Juridic nr. 9 / 2021, revistă lunară de doctrină și jurisprudență, ISSN 2393-3445, pp. 37-48
27. Clauza de preciput: un testament cuprins in conventia matrimoniala, Lect. univ. dr. Georgeta Cretu, Lect. univ. dr. Spasici Camelia, revista Universul Juridic nr. 11 / 2021, revistă lunară de doctrină și jurisprudență, ISSN 2393-3445
28. Incetarea contractului prin denuntare unilaterala: regula sau exceptie? Revista pandectele romane, nr. /2021, in curs de publicare
29. Continutul contractului: de la clauze negociate, la clause impuse si abuzive, revista Universul Juridic nr. 10 / 2021, revistă lunară de doctrină și jurisprudență, ISSN 2393-3445
30. Societățile simple versus formele vecine acestora: asociațiile și fundațiile, revista Universul Juridic nr. 11 / 2021, revistă lunară de doctrină și jurisprudență, ISSN 2393-3445
31. Consideratii referitoare la asigurarea obligatorie a locuintelor: o noua contributie sociala?, revista Universul Juridic nr. 12/2021 revistă lunară de doctrină și jurisprudență, ISSN 2393-3445
32. Consideratii privind conformitatea bunurilor si garantiile comerciale la vanzarea de consumatie, in conditiile O.U.G. nr. 140/2021, revista Universul Juridic nr. 10 /2022 revistă lunară de doctrină și jurisprudență, ISSN 2393-3445
33. Importante modificări legislative privind constatarea și sancționarea clauzelor abuzive în dispozițiile O.U.G, nr. 58/2022, Lect. univ. dr. Georgeta Cretu, Lect. univ. dr. Spasici Camelia, revista Universul Juridic nr. 11 /2022 revistă lunară de doctrină și jurisprudență, ISSN 2393-3445
34. Convenția matrimonială: contract principal sau accesoriu căsătoriei? Lect. univ. dr. Georgeta Cretu, Lect. univ. dr. Spasici Camelia, revista Universul Juridic nr. 12 /2022, revistă lunară de doctrină și jurisprudență, ISSN 2393-3445
35. Practici comerciale incorecte și agresive în raporturile cu consumatorii, reglementate prin O.U.G. nr. 58/2022, revista Universul Juridic nr. 1 /2023 revistă lunară de doctrină și jurisprudență, ISSN 2393-3445
36. Retragerea consumatorului din contract, in conditiile O.U.G. nr. 34/2014 modificata si completata prin O.U.G. nr. 58/2022, revista Universul Juridic nr. 2 /2023 revistă lunară de doctrină și jurisprudență, ISSN 2393-3445

Organizator de conferinţă
– Conferinţa naţională cu participare internaţională cu tema ”Justiţia şi societatea civilă”, ediţia a III-a, 27-28 mai 2015, Braşov, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative Braşov
– Conferinţa naţională cu participare internaţională cu tema ”Justiţie şi management în societatea modernă”, 20-21 mai 2016, Braşov, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative Braşov
– Conferinţa naţională cu participare internaţională cu tema ”Justiţie şi management în societatea modernă”, Editia a II-a, 26-27 mai 2017, Braşov, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative Braşov, Editura Sitech, Craiova, 2017
– Conferinţa naţională cu participare internaţională cu tema ”Justiţie şi management în societatea modernă”, Editia a III-a, 25-26 mai 2018, Braşov, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative Braşov, Editura Sitech, Craiova, 2018
– Conferinţa naţională cu participare internaţională cu tema ”Justiţie şi management în societatea modernă”, Editia a V-a,,28-29 mai 2020, Braşov, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative Braşov, Editura Sitech, Craiova, 2020
– Conferinţa naţională cu participare internaţională cu tema ”Justiţie şi management în societatea modernă”, Noile si vechile provocari ale societatii modern , Editia a VI-a,28 mai 2021, Braşov, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative Braşov, Editura Sitech, Craiova, 2021
– Conferinţa naţională cu participare internaţională cu tema ”Justiţie şi management în societatea modernă”, Noile si vechile provocari ale societatii modern, Editia a VII-a, 27 mai 2022, Braşov, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative Braşov, Editura Sitech, Craiova, 2022

Moderator la conferinţe naţionale sau internaţionale
– Conferinta The International Scientific Session Challenges of the knowledge Society, 5-6 iunie 2008, Universitatea Nicolae Titulescu si Facultatea de Administratie si Afaceri, Universitatea din Bucuresti
– Moderator sectiunea “Drept si Administratie Publica”, Conferinţa naţională cu participare internaţională cu tema ”Justiţie şi management în societatea modernă”, Noile si vechile provocari ale societatii modern, 28 mai 2021, Braşov, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative Braşov, Editura Sitech, Craiova, 2021
– Moderator sectiunea “Drept si Administratie Publica”, Conferinţa naţională cu participare internaţională cu tema ”Justiţie şi management în societatea modernă”, Noile si vechile provocari ale societatii modern, Editia a VII-a, 27 mai 2022, Braşov, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative Braşov, Editura Sitech, Craiova, 2022

Cărţi 
– Camelia Stănciulescu, Manual de drept civil general. Teste grilă, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, ISBN 978-606-522-222-9
– Gheorghe Anca Nicoleta, Camelia Stanciulescu, Manual de drept civil, Partea speciala, Teste grila si spete, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010, ISBN 978-606-522-237-3
– Gheorghe Anca Nicoleta, Camelia Spasici, Dana Arjoca, Dreptul consumatiei, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2012, ISBN 978-606-522-884-9
– Camelia Spasici, Introducere in dreptul civil. Teste grila, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2013, ISBN 978-606-522-804-7
– Camelia Spasici, Contracte speciale reglementate in Codul civil. Sinteze teoretice si teste grila, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2019, ISBN 978-606-27-1240-2