Camelia Bogdan

Camelia Bogdan

Informații personale:
data naşterii: 4 martie 1981
locul nașterii: Timişoara

Informaţii de contact
camibogdan@gmail.com

Experiență profesională
2014-prezent: judecător la Curtea de Apel București, Secţia a II-a Penală, începând cu data de 1 iulie 2014. Judecător specializat în judecarea infracţiunilor de corupţie şi a celor asimilate acestora, precum şi a infracţiunilor grave, săvârşite în sfera criminalităţii organizate
2009-2014: judecător la Tribunalul Bucureşti, Secţia a II-a Penală, începând cu data de 15 noiembrie 2009, şi la Secţia I Penală, începând cu data de 1 februarie 2014
2013: expert CEELI Praga, recomandare din partea Ambasadei Statelor Unite din Bucureşti
2013: membru al Grupului de lucru pentru eficientizarea procesului de identificare, indisponibilizare și valorificare a produsului infracţiunii
ianuarie 2008-prezent: formator al Şcolii Naţionale de Grefieri în domeniile Cooperării judiciare internaţionale în materie penală, drept procesual penal, drept penal, drept procesual civil şi drept comunitar, Departamentul formare continuă
octombrie 2005-mai 2007: asistent universitar doctorand al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii Andrei Şaguna din Constanţa, la următoarele discipline:
– Drept penal, prof. coordonator: prof. univ. dr. Ilie Pascu
– Drept civil aprofundat, prof. coordonator: conf. univ. dr. Cristian Jora
– Drept procesual civil, prof. coordonator: lect. univ. drd. Vasile Bîcu
august 2005-noiembrie 2009: judecător la Judecătoria Constanţa, Secția civilă
2003-2005: auditor de justiţie în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii

Educaţie şi formare
1 aprilie – 1 octombrie 2015: Bursier CEREFREA (Le Centre Régional Francophone de Recherches Avancées en Sciences Sociales), pentru teza de doctorat ”Le recouvrement des avoirs criminels”
2014-2017: doctorand al Universităţii din Strasbourg, Coordonator Ştiinţific: Chantal Cutajar, Maître de Conférences HC directeur du GRASCO, cu tema ”Le recouvrement des avoirs criminels”. Recuperarea produsului infracţiunii; capacitate de analiză şi sinteză, gândire critică, în domeniul combaterii criminalităţii economico-financiare
26 octombrie-25 decembrie 2014: Bursier al Guvernului francez, bursă post-doctorală acordată de FMSH (La Fondation de Maison de sciences de l’Homme) şi CEREFREA (Le Centre Régional Francophone de Recherches Avancées en Sciences Sociales) pentru lucrarea de disertaţie ”Le recouvrement des avoirs criminels en droit français”. Activitate de cercetare desfăşurată în cadrul laboratoarelor de cercetare ale Universităţii din Strasbourg, fiind primită în cadrul GRASCO (Le Groupe de recherches actions sur la criminalité organisée) şi urmând modulul de pregătire specializată în lupta contra criminalităţii economico-financiare organizat de CEIFAC (Collège européen des investigations financières et de l’analyse financière criminelle) în perioada 27 octombrie – 15 noiembrie 2014 şi în cadrul AGRASC (Agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués)
2013-2016: doctorand al Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti, la disciplina Drept Procesual Penal, Coordonator Ştiinţific: Prof. univ. dr. N. Volonciu, cu tema „Măsuri asigurătorii în vederea confiscării produsului infracţiunii”
2005-2009: doctor în Drept al Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti, la disciplina Drept Penal, Coordonator Ştiinţific: Prof. univ. dr. E. Stancu, cu tema „Incriminarea, prevenirea şi combaterea spălării banilor provenind din activităţi de crimă organizată, potrivit reglementărilor interne şi internaţionale”; teza a fost susţinută în public în data de 25 iunie 2009, titlu acordat prin Ordinul Ministerului Educaţiei Cercetării şi Inovării nr. 4698 din 14 august 2009
2003-2004: master în ştiinţe penale, Media de Absolvire: 10, lucrare de dizertaţie la disciplina Drept Procesual Penal, Prof. univ. dr: N. Volonciu, cu tema ,,Analiza sistemului probator conturat de Codul de Procedură Penală în lumina Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi Îndatoririlor Fundamentale”.
2003-2005: auditor de justiție în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii
1999-2003: studentă în cadrul Facultății de Drept, Universitatea din Bucureşti.

Competențe și abilități sociale
Înţeleg să atest nivelul cunoaşterii limbilor străine cu certificate recunoscute la nivel internaţional (CAMBRIDGE, DELF)
Prin natura activităţilor desfăşurate am calităţile şi disponibilitatea necesară pentru a lucra în diferite medii ce solicită o bună comunicare şi  de a mă implica în activităţi extracurriculare, cu respectarea standardelor deontologice ce îmi guvernează profesia

Competențe tehnice
Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Internet Explorer

Alte competențe
Abilitatea de a întocmi acte juridice, dobândita pe parcursul carierei de judecător (2003-prezent);
Abilitatea de a examina compatibilitatea unor prevederi legislative cu standardele de protecţie statuate în jurisprudenţa CEDO, dobândită pe parcursul carierei de judecător (2003-prezent);
Abilitatea de a examina compatibilitatea unor prevederi legislative  cu standardele de prevenire şi combatere a criminalităţii economice, dobândită pe parcursul carierei de judecător, doctor în drept, cercetător, respectiv specialist  în domeniul   prevenirii şi combaterii spălării banilor (2003-prezent);
Abilitatea de a disemina cunoştinţe şi de a formula recomandări în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor și de a întocmi rapoarte în domeniu, dobândită pe parcursul carierei de judecător, doctor în drept, cercetător (din 2014, sunt Cercetător Ştiinţific Asociat al CEREFREA (Le Centre Régional Francophone de Recherches Avancées en Sciences Sociales), respectiv specialist în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor (2003-prezent);
din 2013, sunt membru al Grupului de lucru pentru eficientizarea procesului de identificare, indisponibilizare si valorificare a produsului infracţiunii;
sunt autorul Ghidului pentru combaterea spălării banilor destinat magistraţilor, selecţia fiind efectuată de către Institutul Naţional al Magistraturii în anul 2014 şi sunt expert în cadrul proiectului „Noi instrumente operaţionale pentru organele de cercetare penală şi autorităţile judiciare din Uniunea Europeană în scopul efectuării de investigaţii financiare în cauze transnaţionale cu componentă de recuperare a produselor infracţiunilor” (grant agreement number
HOME/2013/ISEC/AG/FINEC/4000005220 – New operational tools for EU law enforcement and judicial authorities to conduct financial investigations in transnational cases with asset recovery component), selecţia fiind efectuată de Ministerul Justiţiei în anul 2015, în cadrul căruia se va întocmi un ghid pentru investigarea cauzelor transnaţionale cu componentă de recuperare a produselor infracţiunilor”
 , din anul 2014, am participat în calitate de expert din partea StarInitiative, Iniţiativă comună a Băncii Mondiale şi UNODC pentru facilitarea cooperării internaţionale în cauzele cu caracter transnaţional; din anul 2015, particip în calitate de expert la invitatia Eurojust şi Oficiul pentru Armonizarea pieței interne (OHIM) pentru a participa la sesiunile din cadrul reţelei Procurorilor Europeni specializaţi în investigarea infracţiunilor de proprietate intelectuală. 

Abilitatea de a disemina cunoştinţe şi de a formula recomandări în domeniul independenţei justiţiei şi creşterii eficienţei activităţii de judecată, dobândită pe parcursul carierei de judecător (2003-prezent): din 2013, sunt expert CEELI Praga, fiind recomandată de Ambasada Statelor Unite din Bucureşti; Abilitatea de a disemina cunoştinţe şi de a formula recomandări în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii economice, dobândită pe parcursul carierei de judecător (2003-prezent) şi prin participarea mea, uneori în calitate de expert, la următoarele activităţi de formare continuă:

 • 21-23 martie 2007, Sovata, Participare la simpozionul „Jurisdictia aut dedere, aut judicare. Transferul de proceduri în materie penală” organizat de Ministerul Justiţiei;
 • 28-30 martie 2007, Timişoara, Participare la seminarul cu tema „Criminalitatea economico-financiară” organizat de Institutul Naţional al Magistraturii;
 • 7-9 mai 2007, Roma, Participare în calitate de lector la Seminarul cu tema ”Violence and Molestation in the Workplace: Working Towards a European Strategy for Preventing and Fighting Mobbing”, cu tema ”Romania’s Experience in Preventing and Countering the Workplace Violence”;
 • 19 iunie 2007, Constanţa, Participare la seminarul cu tema,,Cum să spunem NU hărţuirii sexuale”;
 • 7-13 iulie 2007, Sovata, Participare la Şcoala de vară pentru tinerii magistraţi din Sud-Estul Europei “International Standards and Cooperation in the Fight against Corruption”, organizată de Iniţiativa Regională Anticorupţie (RAI) în colaborare cu Ministerul Justiţiei;
 • 17 august 2007, Constanţa, Participare la seminarul cu tema,,Măsuri pentru prevenirea corupţiei-Grupul de Acţiune Anticorupţie”, organizat de Centrul Naţional pentru Integritate;
 • 31 octombrie 2007, Constanţa, Participare la seminarul cu tema „Autoritatea de Concurenţă şi instanţele judiciare, parteneri în aplicarea dreptului concurenţei la nivel comunitar şi naţional”;
 • 5-6 noiembrie 2007, Trier, Participare la seminarul internaţional ”The Anti-Discrimination Directives of 2000”, organizat de Academia de Drept European;
 • 15-18 noiembrie 2007, Haga, Membru al echipei României la sesiunea de procese simulate International Moot Court;
 • 25 ianuarie 2008, Bucureşti, Participare la conferinţa,, Lupta împotriva spălării banilor şi a corupţiei din perspectivă europeană-Armonizarea legislaţiilor naţionale cu Directiva a III-a” organizată de Transparency Internaţional-România alături de Ambasada Marii Britanii la Bucureşti şi Oficiul Naţional pentru prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, la Hotel Athenee Palace Hilton, Sala Regina Maria;
 • 19-21 mai 2008, Zakopane, Polonia, participare la conferinţa “The Evidence in Criminal Proceedings. Progress in Crime Detection and Forensic Medicine. The Role and Importance of Expert’s Survey Reports. Practicability of Using Foreign Legal Experts”, organizată de Reţeaua Judiciară Europeană;
 • 9-15 iunie 2008, Kotor, Muntenegru, Participare la Şcoala de vară pentru tinerii magistraţi din Sud-Estul Europei “International Standards and Cooperation in the Fight against Corruption”; organizată de Iniţiativa Regională Anticorupţie (RAI) în colaborare cu Directorate for Anti-corruption Initiative of Montenegro;
 • 27-28 iunie 2008, Mamaia, Stagiu de Pregătire a membrilor Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România;
 • 15-17 septembrie 2008, Bucureşti, Seminar de Formare a Formatorilor Şcolii Naţionale de Grefieri, organizat de Şcoala Naţională de Grefieri;
 • 15 octombrie 2008, Sovata, participare în calitate de formator al Şcolii Naţionale de Grefieri la cursul de formare a grefierilor în domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie penală, cu temele: „Asistenţa judiciară internaţională în materie penală. Comunicarea şi notificarea actelor judiciare în materie penală” şi „Obţinerea de probe pe calea comisiilor rogatorii internaţionale în materie penală. Transmiterea/obţinerea de informaţii asupra dreptului străin”;
 • 16-17 octombrie 2008, Bucureşti, Participare la conferinţa,,Combaterea infracţiunilor economice, a spălării de bani şi a corupţiei”, organizată de Institutul Naţional al Magistraturii;
 • 20-21 februarie 2009, Constanţa, Participare la Workshop-ul pe teme de criminalitate informatică, organizat de Asociaţia pentru Tehnologie şi Internet împreună cu Fundaţia pentru Drept şi Internet din Bulgaria;
 • 9-13 martie 2009, Amara, participare în calitate de formator al Şcolii Naţionale de Grefieri la cursul de formare a grefierilor în domeniul dreptului procesual penal, organizat de Şcoala Naţională de Grefieri;
 • 23-24 aprilie 2009, Bucureşti, Participare la seminarul internaţional în materia brevetelor de inventie, organizat de Oficiul European de Brevete, în colaborare cu OSIM România;
 • 22-23 iunie 2009, Bucureşti, Participare la conferinţa regională „Reformele penale: statul de drept şi eficacitatea judiciară”, organizată de Ambasada Franţei;
 • 9-18 iulie 2009, Hernstein, Austria, Participare la Şcoala de vară “Third International Anti–Corruption Summer School”, organizată de Austrian Federal Bureau for Internal Affairs;
 • 28-29 septembrie 2009, Bucureşti, Participare la seminarul cu tema,,Investigarea şi urmărirea traficului de droguri în UE”, organizat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Oficiul TAIEX al Uniunii Europene;
 • 20-21 octombrie 2009, Belgrad, Participare la seminarul cu tema ”Fight against racism and violence through diversity in sport”;
 • 22-25 octombrie 2009, Amara, participare în calitate de formator al Şcolii Naţionale de Grefieri la cursul de formare a grefierilor în domeniul dreptului procesual civil, organizat de Şcoala Naţională de Grefieri;
 • 20-21 noiembrie 2009, Budapesta, participare la seminarul cu tema „Dreptul European al Concurenţei”, organizat de OECD Hungary Regional Centre for Competition in Budapest;
 • 12-13 februarie 2010, Budapesta, participare la seminarul cu tema „Dreptul European al Concurenţei”, organizat de OECD Hungary Regional Centre for Competition in Budapest;
 • 5 martie 2010, Bucureşti, participare în calitate de expert la Conferinţa internaţională cu tema “Made in the EU: how the USA is having to listen and adapt to European privacy and data protection values”, organizată de Institutul de Cercetări Juridice (CSDE);
 • 15-16 aprilie 2010, Bucureşti, participare la seminarul cu tema,,Unificarea jurisprudenţei instanţelor şi parchetelor din România”, organizat de Consiliul Superior al Magistraturii;
 • 21-23 aprilie 2010, Bucureşti, Seminar de formare a formatorilor Şcolii Naţionale de Grefieri în ceea ce priveşte implementarea dispoziţiilor din Noul Cod penal, organizat de Şcoala Naţională de Grefieri;
 • 20-21 mai 2010, Paris, participare la seminarul cu tema,,Dépistage, Identification, saisie et confiscation des avoirs criminels (et du patrimoine des délinquants)”, organizat de École Nationale de la Magistrature;
 • 26-28 mai 2010, Sovata, participare în calitate de formator la seminarul cu tema,,Cooperarea internaţională în materie penală”, organizat de Şcoala Naţională de Grefieri;
 • Iunie 2010, Polonia, participare la Stagiul de pregătire în cadrul programului de schimb de magistraţi organizat de EJTN;
 • 1-2 iulie 2010, Bruxelles, participare la seminarul cu tema “La réponse judiciaire à la menace terroriste dans l’Union européenne”/ “The Judicial Response to the Threat of Terrorism in the European Union”, organizată de L’Ecole Nationale de la Magistrature din Franţa (ENM), în colaborare cu L’Institut belge de Formation Judiciaire (IFJ);
 • 23-27 august 2010, Kromeriz (Republica Cehă), participare la Şcoala de Vară “Summer School on Legal English”, organizată de Justicni Akademie;
 • 14-18 septembrie 2010, Lisabona, participare la cel de-al 15 lea Simpozion al judecătorilor europeni specializaţi în domeniul proprietăţii intelectuale, organizat de Institutul Naţional de Proprietate Industrială din Lisabona;
 • 27-30 septembrie 2010, Baden, Austria, participare la IACCS Anti-Corruption Alumni Symposium 2010, organizat de Austrian Federal Bureau of Anti-Corruption (BAK);
 • 20-22 octombrie 2010, Bucureşti, participare la seminarul cu tema,, Mijloace eficiente de investigare a infracţiunilor de corupţie, organizat de OECD Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia şi DNA;
 • 15-16 noiembrie 2010, Trier, participare la seminarul cu tema “EU Law on Equality between Women and Men in Practice”, organizat de ERA;
 • 18-19 noiembrie 2010, Viena, participare la seminarul cu tema “Key Issues in Patent Litigation”, organizat de European Patent Academy(EPO);
 • 30 octombrie-30 noiembrie 2010, Bucureşti, cursuri organizate de Institutul Francez din Bucureşti, în colaborare cu Institutul Naţional al Magistraturii;
 • 30 noiembrie 2010, Bucureşti, participare în calitate de formator al Şcolii Naţionale de Grefieri la cursul de formare a grefierilor în domeniul Drept procesual penal, cu tema “Măsurile preventive”;
 • 31 ianuarie 2011-11 februarie 2011, Trier, participare la cursul intensiv cu tema Academy for Young Judges and Prosecutors-European Criminal Justice, organizat de Academy of European Law (ERA) in cooperare cu European Judicial Training Network (EJTN);
 • 2-4 martie 2011, Bucureşti, participare la reuniunea de lucru privind “Consolidarea sistemului naţional pentru identificarea, urmărirea, confiscarea produsului infracţiunii şi recuperarea bunurilor“, organizata de Ministerul Justitiei in cooperare cu Ambasada Marii Britanii;
 • 7 martie-7 aprilie 2011, Bucureşti, cursuri organizate de Institutul Francez din Bucureşti, în colaborare cu Institutul Naţional al Magistraturii;
 • 24 martie 2011, Bârlad, participare în calitate de formator al Şcolii Naţionale de Grefieri la cursul de formare a grefierilor în domeniul Drept procesual penal, cu tema “Judecata-activitatea grefierului înainte, în timpul şi ulterioară şedinţei dejudecată; Măsuri preventive şi alte măsuri procesuale; Modificările aduse instituţiilor din cuprinsul tematicii prin Legea nr.202/2010.”;
 • 28-29 martie 2011, Predeal, participare la dezbaterea cu tema “Întârzierile procesuale – posibile soluţii legislative sau administrative”, organizată sub egida Societăţii Academice Române şi a Ambasadei Marii-Britanii din Bucureşti;
 • 18-19 aprilie 2011, Ministerul Justiţiei, Bucureşti, participare în calitate de reprezentant al Tribunalului Bucureşti la vizita de evaluare de tip peer-review a experţilor Naţiunilor Unite în ceea ce priveşte aplicarea de către România a Convenţiei ONU privind Criminalitatea Organizată Transnaţională (UNTOC), evaluare face parte din Proiectul Pilot privind Mecanismul de Examinare a Convenţiei ONU privind Criminalitatea Organizată Transnaţională, organizat sub egida Biroului Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate (UNODC);
 • 4-5 mai 2011, Bucureşti, participare la seminarul cu tema “International Judicial Cooperation in Criminal Matters in Practice”, organizat de Institutul Naţional al Magistraturii sub egida EJTN;
 • 6 mai 2011, Sinaia, participare la dezbaterea cu tema”Comunicarea în sistemul judiciar”, derulată în cadrul programului Iniţiativa pentru o Justiţie Curată, un proiect al Societaţii Academice din Romania şi al Fundaţiei Freedom House Romania;
 • 9-10 mai 2011, Bucureşti, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie ţi Justiţie, participare la conferinţa regională cu tema „ Unificare practică judiciară infracţiuni de trafic persoane, alte infracţiuni de prejudiciu. Metode investigative. Aplicare şi interpretare unitară în raport cu dispoziţii ale Noilor Coduri penal şi de procedură penală”, organizată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie și Justiţie şi Uniunea Naţională a Judecătorilor din România;
 • 19-20 mai 2011, Bucureşti, participare în calitate de reprezentant al Tribunalului Bucureşti la conferinţa cu tema „Sporirea eficienţei şi a eficacităţii în domeniul spălării de bani şi al recuperării creanţelor” (Conferinţa de deschidere a proiectului home/2010/isec/ag/finec-021, derulat în cadrul programului “Prevenirea şi lupta împotriva criminalităţii”), organizată de Ministerul Justiţiei;
 • 24 mai 2011, Sovata, participare în calitate de formator al Şcolii Naţionale de Grefieri la cursul de formare a grefierilor în domeniul Drept procesual penal, cu tema “Judecata-activitatea grefierului înainte, în timpul şi ulterioară şedinţei de judecată; Măsuri preventive şi alte măsuri procesuale; Modificările aduse instituţiilor din cuprinsul tematicii prin Legea nr. 202/2010”;
 • 14-17 iunie 2011, Bucureşti, participare la cursul „Tehnici de negociere in limba franceza”, organizat de Institutul Francez din Bucureşti, în colaborare cu Institutul Naţional al Magistraturii;
 • 14-16 septembrie 2011, Bucureşti, participare la seminarul cu tema “Noul Cod penal. Noul Cod de procedura penală”, organizat de Curtea de Apel Bucureşti în cadrul Programului de Formare Continuă la nivel Descentralizat;
 • 19-21 septembrie 2011, Constanţa, participare în calitate de expert la cea de-a doua sesiune de training organizata de Ministerul Justiţiei in cadrul proiectului „Sporirea eficienţei şi a eficacităţii în domeniul spălării de bani şi al recuperării creanţelor”;
 • 29-30 septembrie 2011, Cracovia, participare la seminarul cu tema „European Judicial Cooperation in Criminal Matters-the Economic CRIMES”, organizat de Şcoala Naţională de Judecători şi Procurori din Polonia în colaborare cu Academia de Drept European;
 • 4 octombrie-4 noiembrie 2011, Bucureşti, participare la cursul de franceză juridică, organizat de Institutul Francez din Bucureşti, în colaborare cu Institutul Naţional al Magistraturii;
 • 10 octombrie-13 octombrie, 2011, Suedia, participare in calitate de expert in cadrul Grupului de experţi în domeniul combaterii crimei organizate la cea de-a cincia runda de evaluari reciproce a Suediei in domeniul combaterii infractiunilor economice (Fifth round of mutual evaluations. Financial crimes and financial investigations, subject decided at the Multidisciplinary Group on Organised Crime (MDG) meeting of 17 June 2008);
 • 7-9 noiembrie 2011, Timişoara, participare în calitate de expert la cea de-a treia sesiune de training organizata de Ministerul Justiţiei in cadrul proiectului „Sporirea eficienţei şi a eficacităţii în domeniul spălării de bani şi al recuperării creanţelor”;
 • 21-23 noiembrie 2011, Amara, participare în calitate de formator la seminarul cu tema,,Cooperarea internaţională în materie penală”, organizat de Şcoala Naţională de Grefieri;
 • Noiembrie 2011, participare la seminarele “Legislaţia achiziţiilor publice în România” şi „Interceptarea comunicațiilor – tehnică specială de investigație”, derulate în cadrul programului Iniţiativa pentru o Justiţie Curată
 • 19-20 decembrie 2011, Bruxelles, participare în calitate de expert la GENVAL în vederea întocmirii raportului ca urmare a participării in cadrul Grupului de experţi în domeniul combaterii crimei organizate la cea de-a cincia runda de evaluări reciproce a Suediei in domeniul combaterii infracţiunilor economice (Fifth round of mutual evaluations. Financial crimes and financial investigations, subject decided at the Multidisciplinary Group on Organised Crime (MDG) meeting of 17 June 2008);
 • 16-18 ianuarie 2012, Cluj-Napoca, participare în calitate de expert la cea de-a patra sesiune de training organizata de Ministerul Justiţiei in cadrul proiectului „Sporirea eficienţei şi a eficacităţii în domeniul spălării de bani şi al recuperării creanţelor”;
 • 3 februarie 2012, Bucureşti, participare în calitate de expert la seminarul cu tema„Aspecte teoretice şi practice în materia combaterii infracţiunilor de spălare a banilor”, organizat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti în cadrul Programului de Formare Continuă la nivel descentralizat;
 • 28 martie-4 mai 2012, Bucureşti, participare la cursul de franceză juridică, organizat de Institutul Francez din Bucureşti, în colaborare cu Institutul Naţional al Magistraturii
 • 18-20 aprilie 2012, Paris, participare în calitate de expert la cea de-a cincia sesiune de training organizata de Ministerul Justiţiei in cadrul proiectului „Sporirea eficienţei şi a eficacităţii în domeniul spălării de bani şi al recuperării creanţelor”;
 • 27 aprilie 2012, Bucureşti, participare la seminarul cu tema „Legislatia UE anti-cartel si anti-monopol””, organizat de Freedom House România, în parteneriat cu Institutul Naţional al Magistraturii (INM), Magistrats européens pour la démocratie et les libertés (MEDEL) şi Uniunea Naţională a Judecătorilor din România (UNJR);
 • 7-8 mai 2012, Bucureşti, participare la seminarul cu tema “Language training on the vocabulary of judicial cooperation in criminal matters” (French group), organizat de Institutul Naţional al Magistraturii sub egida EJTN;
 • 10-11 mai 2012, Alicante, participare la seminarul “Seminar for National Community Trade Mark and Design Court Judges“ organizat de Oficiul de Armonizare al Pieţei interne al Uniunii Europene(OHIM);
 • 15-16 mai 2012, Bruxelles, participare în calitate de expert la GENVAL în vederea prezentării raportului întocmit în calitate de expert în cadrul Grupului de experţi în domeniul combaterii crimei organizate la cea de-a cincia runda de evaluări reciproce a Suediei in domeniul combaterii infracţiunilor economice (Fifth round of mutual evaluations. Financial crimes and financial investigations, subject decided at the Multidisciplinary Group on Organised Crime (MDG) meeting of 17 June 2008);
 • 7-9 iunie 2012, Budapesta, participare la seminarul “Advanced training for national judges in the CEE region“, organizat de The Competition Law Research Centre of the Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Law and Political Sciences, with the support of the European Commission and in partnership with the Gazdasági Versenyhivatal (Hungarian Competition Authority) and the Centre for European Constitutional Law (Athens) ;
 • 15 iunie 2012, Focşani, participare în calitate de expert la seminarul “Evaziunea fiscală-Aspecte controversate de teorie şi practică judiciară referitoare la conţinutul particular al infracţiunilor de evaziune fiscală”;
 • 18-20 iunie 2012, Amara, participare în calitate de formator la seminarul cu tema,,Cooperarea internaţională în materie penală”, organizat de Şcoala Naţională de Grefieri;
 • 27-29 iunie 2012, Koln, participare în calitate de expert la cea de-a şasea sesiune de training organizata de Ministerul Justiţiei in cadrul proiectului „Sporirea eficienţei şi a eficacităţii în domeniul spălării de bani şi al recuperării creanţelor”;
 • 4-6 iulie 2012, Predeal, participare la seminarul cu tema „Legislatia UE anti-cartel si anti-monopol””, organizat de Freedom House România, în parteneriat cu Institutul Naţional al Magistraturii (INM), Magistrats européens pour la démocratie et les libertés (MEDEL) şi Uniunea Naţională a Judecătorilor din România (UNJR);
 • Iulie-septembrie 2012, Bucureşti, participare la cursul de franceză juridică la cursurile de limba franceza in grup restrâns, organizate de Institutul Francez din Bucureşti in cadrul programului Le français dans la Diplomatie et la Fonction publique”, cu sprijinul Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei;
 • 19-31 august 2012, Spa, Belgia, participare la cursul intensiv de franceză din cadrul programului „Le français dans la Diplomatie et la Fonction publique”, organizat de centrul Dialogues Languages , cu sprijinul Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei;
 • 13-14 septembrie 2012, Bucureşti, participare în calitate de expert la Conferinţa finală organizată de Ministerul Justiţiei în cadrul proiectului „Sporirea eficienţei şi a eficacităţii în domeniul spălării de bani şi al recuperării creanţelor”;
 • 7-8 noiembrie 2012, Bucureşti, participare la seminarul cu tema “Noul Cod penal”, organizat la Curtea de Apel Bucureşti în cadrul Programului de Formare Continuă la nivel Descentralizat;
 • 12-14 noiembrie 2012, Bucureşti, Ministerul Justiţiei, participare la prima sesiune a programului de formare a formatorilor în domeniul identificării şi recuperării creanţelor provenite din infracţiuni derulat de StAR Asset Recovery Capacity Building Training for Trainers (TOT), NIM-Government of Romania;
 • 15-16 noiembrie 2012, Trier, participare la seminarul cu tema „Basic Training Course on Legal and Technical Aspects of Cybercrime for Judges and Prosecutors”, organizat de Academia de Drept European;
 • 29-30 noiembrie 2012, Amsterdam, participare la conferinţa finală „The Economic and Legal Effectiveness of Anti-Money Laundering and Combating Terrorist Financing Policy”, organizată de Universitatea din Utrecth, cu sprijinul Comisiei Europene;
 • 31 ianuarie-1 februarie 2013, Trier, participare la seminarul cu tema „Organised Crime in the EU: Cases, Trends and Tools „, organizat de Academia de Drept European;
 • 20 martie 2013, Bucureşti, participare la Conferința de deschidere a proiectului Combaterea criminalității în domeniul achiziţiilor publice. O abordare operaţională, organizată de Freedom House România,Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Public, Direcţia Naţională Anticorupţie, Institutul Naţional al Magistraturii, Direcţia de Investigare a Fraudelor din cadrul IGPR, Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Achiziţii, Expert Forum şi Asociaţia Actori Europeni (Euractiv RO şi UK);
 • 24 martie 2013, Bucureşti, participare la dezbaterea „Vulnerabilităţi în utilizarea fondurilor europene în România”, derulată în cadrul programului Inițiativa pentru o Justiție Curata (IJC), un proiect al Expert Forum și al Fundației Freedom House România;
 • 24 aprilie 2013, Bucureşti, participare la conferința „Profesii juridice în societatea contemporană”, organizată de Centrul de Drept Constituțional și Instituţii Politice (CDCIP) al Facultății de Drept, Universitatea din București.
 • 25 aprilie 2013, Bucureşti, participare la Conferința ” Diseminarea si analiza celor mai bune practici în materia detectarii cartelurilor ” organizată de Consiliul Concurenţei;
 • 8-10 mai 2013, Predeal, participare la cea de-a doua sesiune a programului de formare a formatorilor în domeniul identificării şi recuperării creanţelor provenite din infracţiuni derulat de StAR Asset Recovery Capacity Building Training for Trainers (TOT), NIM-Government of Romania;
 • 1 aprilie 2013-13 mai 2013, Bucureşti, participare la cursul de franceză juridică, organizat de Institutul Francez din Bucureşti, în colaborare cu Institutul Naţional al Magistraturii;
 • 16 -17 mai 2013, St. Julians, Malta, participare la seminarul cu tema „Making the Fight against Corruption in the EU more Effective „, organizat de Academia de Drept European şi de OLAF;
 • 29-31 mai 2013, Bârlad, participare în calitate de formator la seminarul cu tema,, Măsuri preventive şi alte măsuri procesuale. Reflectarea instituţiilor din cadrul tematicii în conţinutul noului Cod de procedură penală”, organizat de Şcoala Naţională de Grefieri;
 • 12 iunie 2013, Bucureşti, participare la dezabaterea „Probleme dificile de executare silită”, organizată de Camera de Comerț și Industrie a României , în colaborare cu JURIDICE.RO;
 • 17-20 iunie 2013, Bucureşti, participare la cursul „Tehnici de negociere in limba franceza”, organizat de Institutul Francez din Bucureşti, în colaborare cu Institutul Naţional al Magistraturii;
 • 26-28 iunie 2013, Bucureşti, participare la prima sesiune comună de formare profesională din cadrul proiectului „Întărirea capacităţii ARO-urilor(oficiile de recuperare a creanţelor) şi a organelor judicare din UE în lupta pentru combaterea criminalităţii economice şi pentru recuperarea creanţelor”, organizat de Ministerul Justiţiei, prin Oficiul Naţional de Prevenire a Criminalităţii şi de Cooperare pentru Recuperare a creanţelor provenite din săvârşirea de infracţiuni;
 • 27 iunie 2103, e-learning seminar „SIS II for End Users (15/2013)”, organizat de CEPOL;
 • 11-13 septembrie 2013, Bucureşti, participare în calitate de reprezentant al Tribunalului București la sesiunile de lucru cu experţii Departamentului de Justiţie din Statele Unite ale Amercii şi la masa rotundă din cadrul proiectului „Consolidarea capacităţii naţionale de recuperare a creanţelor provenite din săvârşirea de infracţiuni”, organizat de Ministerul Justiţiei, prin Oficiul Naţional de Prevenire a Criminalităţii şi de Cooperare pentru Recuperare a creanţelor provenite din săvârşirea de infracţiuni;
 • 16 septembrie 2013, Bucureşti, participare la conferinţa internaţională ” Confiscarea extinsă. Cât recuperăm?, un proiect al Expert Forum si al Fundatiei Freedom House România, cu sprijinul Comisiei Europeane, Directorate-General Home Affairs, prin programul „Prevenirea şi Lupta împotriva Criminalităţii.
 • 29 septembrie-4 octombrie 2013, Spa, Belgia, participare la cursul intensiv de franceză din cadrul programului „Le français dans la Diplomatie et la Fonction publique”, organizat de centrul Dialogues Languages , cu sprijinul Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei;
 • 7-11 octombrie 2013, Bucureşti, participare la cea de-a treia sesiune a programului de formare a formatorilor în domeniul identificării şi recuperării creanţelor provenite din infracţiuni derulat de StAR Asset Recovery Capacity Building Training for Trainers (TOT), NIM-Government of Romania;
 • 24 -25 octombrie 2013, Trier, participare la conferinţa cu tema „Anti-Money Laundering Conference in the EU”, organizat de Academia de Drept European şi de OLAF;
 • 4-5 noiembrie 2013, Praga, participare la masa rotundă a experţilor CEELI Praga;
 • 11 noiembrie-11 decembrie 2013, Bucureşti, cursuri organizate de Institutul Francez din Bucureşti, în colaborare cu Institutul Naţional al Magistraturii;
 • 21-22 noiembrie 2013, participare la dezbaterea cu tema dezbaterea „Intrarea în vigoare a noilor coduri discuţii practice”, eveniment derulat în cadrul programului Iniţiativa pentru o Justiţie Curată (IJC), implementat de Expert Forum şi Fundaţia Freedom House România;
 • 25-27 noiembrie 2013, Cheia, participare în calitate de formator la seminarul cu tema,, Măsuri preventive şi alte măsuri procesuale. Reflectarea instituţiilor din cadrul tematicii în conţinutul noului Cod de procedură penală”, organizat de Şcoala Naţională de Grefieri;
 • 28-29 noiembrie 2013, Bucureşti, participare în calitate de expert (raportor al workshop-uri lor intitulate “Electronic evidence and its admissibility in criminal court” şi Freezing, confiscation and handing over the proceeds and instrumentalities of crime. Towards an enhanced cooperation”) la seminarul cu tema ‘Human rights and transnational gathering of evidence’, included in the framework of the Criminal Justice 2011 project of the European Commission, entitled: EU seminar for legal practitioners on human rights and transnational gathering of evidence: Developing a European Judicial Cultureorganizat de Ministerul Justiţiei;
 • 7 decembrie 2013, Praga, participare la masa rotundă a experţilor CEELI Praga;
 • 14-15 ianuarie 2014, 11-12 februarie 2014, Bucuresti, participare la conferinţele organizate de Institutul Naţional al Magistraturii ocazionate de intrarea în vigoare a Noului Cod de procedură penală;
 • 17-19 ianuarie 2014, Sovata, paritcipare în calitate de formator la prima sesiune de formare a formatorilor în domeniul e-learning, organizat de Şcoala Naţională de Grefieri;
 • 21-22 februarie 2013, Tbilisi, Georgia, partcipare în caliate de expert CEELI PRAGA la workshpul cu tema ” Combating Corruption and Handling Public Pressure on Judges ”, organizat de CEELI PRAGA şi High School of Justice in Georgia;
 • 26 februarie 2014, Bucureşti, participare în calitate de lector la conferinţa cu tema ” Modificări de substanță aduse în procesul penal de noile coduri”, organizată de Baroul Ilfov, prezentând tema „Recuperarea produsului infracțiunii în noua legislație penală”;
 • 3-4 martie 2014, 10-11 martie 2014, Bucureşti, participare la conferinţele organizate de Institutul Naţional al Magistraturii ocazionate de intrarea în vigoare a Noului Cod penal;
 • 24 martie 2014, Bucureşti, participare în calitate de lector la conferinţa cu tema ”Spălarea banilor. Trecut, prezent, viitor”, organizată de site-ul www.juridice.ro”;
 • 27-28 martie 2014, Fareham, participare la conferinţa cu tema „Countering the Illegal Use of the Internet”, organizat de Academia de Drept European şi ” ACRO (The Association of Chief Police Officers Criminal Records Office);
 • 1-2 aprilie 2014, Bucureşti, participare la conferinţele organizate de Institutul Naţional al Magistraturii ocazionate de intrarea în vigoare a Noului Cod penal;
 • 3-4 aprilie 2014, Bucureşti, participare la conferinţa „Reglementări fundamentale în noul Cod penal şi în noul Cod de procedură penală”, organizată de Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti;
 • 7-11 aprilie 2014, Bucureşti, participare la cea de-a patra sesiune a programului de formare a formatorilor în domeniul identificării şi recuperării creanţelor provenite din infracţiuni derulat de StAR Asset Recovery Capacity Building Training for Trainers (TOT), NIM-Government of Romania;
 • 8-9 mai 2014, Bucureşti, participare la conferinţa „Dreptul Afacerilor 2014. Impactul Noilor coduri asupra Dreptului Afacerilor”, organizată de Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti;
 • 12-15 mai 2014, Cheia, participare în calitate de formator la seminarul Drept procesual civil, Drept procesual penal, Comunicare şi deontologie-seminar de formare a grefierilor debutanti din cadrul instantelor judecătorești-etapa a II-a, organizat de Şcoala Naţională de Grefieri;
 • 5 iunie 2014, Bucureşti, participare la conferinţa ”Probleme actuale de drept european instituţional şi privat”, organizată de Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti, Colegiul Juridic Franco-Roman de Studii Europene şi Societatea de Avocaţi STOICA & Asociaţii;
 • 5 iunie 2014, Bucureşti, participare la conferinţa “Dreptul la apărare din perspectiva noilor garanţii procesual penale”, organizată de Uniunea Națională a Barourilor din România, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, în parteneriat cu Baroul București, Baroul Ilfov, Baroul Ialomița, Baroul Teleorman, Baroul Călărași, Baroul Giurgiu, reprezentantul României la CCJE și Curtea de Apel București;
 • 12-13 iunie 2014, Bucureşti, participare în calitate de formator la seminarul „Protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene, organizat de Institutul Naţional al Magistraturii şi Departamentul pentru Lupta Antifrauda (DLAF);
 • 26-27 iunie 2014, Barcelona, participare la conferinţa finală organizată pentru participanţii care au absolvit cursul e-learning “Fines and Crimes in the European Competition Law before Judges”, organizat de European Judicial Training Network şi de Judicial School din Spania;
 • 21 iulie-2 august 2014, Poiana Braşov, lector în cadrul programului „Aplicarea Viitoarei Politici Agricole Comune. Prevenirea fraudei şi a corupţiei în vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene” , în cadrul proiectului UMP CESAR „Furnizarea serviciilor de consultanţă pentru organizarea cursurilor de instruire a personalului APIA”.
 • 2-4 septembrie 2014, Cheia, participare în calitate de formator la seminarul Drept procesual civil, Drept procesual penal, Comunicare şi deontologie-seminar de formare a grefierilor debutanti din cadrul instantelor judecatoresti-etapa a II-a, organizat de Şcoala Naţională de Grefieri;
 • 10-12 septembrie 2014, Constanţa, participare în calitate de lector la sesiunea de formare ” Confiscarea extinsă. Cât recuperăm? „, un proiect al Expert Forum si al Fundatiei Freedom House România, cu sprijinul Comisiei Europeane, Directorate-General Home Affairs, prin programul „Prevenirea şi Lupta împotriva Criminalităţii;
 • 17-19 septembrie 2014, Slobozia, participare la seminarul organizat în cadrul proiectului Combaterea criminalității în domeniul achiziţiilor publice. O abordare operaţională, organizat de Freedom House România,Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Public, Direcţia Naţională Anticorupţie, Institutul Naţional al Magistraturii, Direcţia de Investigare a Fraudelor din cadrul IGPR, Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Achiziţii, Expert Forum şi Asociaţia Actori Europeni (Euractiv RO şi UK);
 • 21-26 septembrie 2014, Millefeuille Provence, participare la cursul intensiv de franceză din cadrul programului „Le français dans la Diplomatie et la Fonction publique”, organizat de centrul Millefeuille Provence , cu sprijinul Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei;
 • 6-8 octombrie 2014, Paris, participare la seminarul cu tema ”Dépistage, Identification, saisie et confiscation des avoirs criminels (et du patrimoine des délinquants) ”, organizat de École Nationale de la Magistrature;
 • 16-17 octombrie 2014, Alicante, participare la OHIM Seminarfocusing on the Criminal Aspects
  of Counterfeit and Money Laundering, organizat de Oficiul pentru Armonizarea pieţei interne (OHIM);
 • 20-21 octombrie 2014, Braşov, participare de expert la seminarul CEDOAspecte penale, organizat in cadrul proiectului „Asistenta pentru consolidarea capacitatii sistemului judiciar din Romania de a face fata noilor provocari legislative si institutionale” derulat de Institutul Naţional al Magistraturii, prezentând temele: Scurtă prezentare a surselor de informare privind jurisprudenţa CEDO / HUDOC presentation, Dreptul la un proces echitabil în cauze penale/ Right to a fair trial in criminal matters (1) Acces la justitie/Access to court (Article 6 para.1), Dreptul la un proces echitabil/Specific aspects of the fair trial in criminal cases (Article 6 para.3 of the ECHR) Dreptul la un proces echitabil în cauze penale(2). Dezvoltari recente din jurisprudenţa CEDO in materia recuperării produsului infracţiunii. Articolul 1 din Protocolul Adiţional şi articolul 6 din Convenţie / Right to a fair trial – ECHR recent case-law in Asset Recovery of the Proceeds of Crime, article 1 of Protocol no 1, article no 6 ECHR şi Dreptul la viaţă privată, în contextul procedurilor ce implică interceptări ale comunicaţiilor/Right to private life regarding the interception of communications (Article 8 of the ECHR);
 • 23-24 octombrie 2014, Trier, participare la seminarul cu tema ”Financial Crimes: Countering Insider Dealing and Market Manipulation”, organizat de Academia de Drept European;
 • 2 decembrie 2014, Paris, 2014, OECD, lansare raport OECD privind corupţia transnaţională;
 • 8-10 decembrie 2014, WASHINGHTON, participare în calitate de speaker la conferința ”International Corruption Hunters Alliance”, organizată de Banca Mondială cu tema «Overcoming Barriers in Assets Recovery in Romania’s Jurisprudence ”;
 • 14 decembrie 2014, Bucureşti, participarea în calitate de speaker la dezbatereahttps://dezbateri.juridice.ro/3295/singur-intre-sechestrul-asigurator-penal-si-confiscarea-extinsa-dreptul-procesual-civil, organizată de juridice.ro;
 • 15 februarie-8 martie 2015, Statele Unite ale Americii, participare la programul « Combaterea criminalităţii economice transnaţionale » organizat de Departamentul de Stat din Statele Unite ale Americii;
 • 9 martie 2014, București, participare în calitate de lector la sesiunea de formare ” Confiscarea extinsă. Cât recuperăm? „, un proiect al Expert Forum si al Fundatiei Freedom House România, cu sprijinul Comisiei Europeane, Directorate-General Home Affairs, prin programul „Prevenirea şi Lupta împotriva Criminalităţii cu tema« Vulnerabilități ale sistemului român de recuperare a produsului infracțiunii”;
 • 10-11 martie 2015, Bucureşti, participare în calitate de expert la consultării cu directorul AGRASC pe marginea adoptării Legii privind managementul bunurilor provenind din săvârşirea de infracţiuni;
 • 16-17 martie 2015, Bucureşti, participare la workshop-ul “Legislatie, economie, competitie si administratie-dezvoltarea unei abordari multidisciplinare in combaterea fraudei in achizitiile publice”, organizat de Fundația Freedom House România”, co-finantat de “Comisia Europeană-DG Home Affairs, prin programul Prevention of and Fight against Crime”.
 • 20 martie 2015, București, participare la reuniunea anuală a Asociației Române de Științe Penale;
 • 24-25 martie 2015, Alicante, participare la OHIM Judges’ seminar on the sale of counterfeit products through the internet, organizat de Oficiul pentru Armonizarea pieţei interne (OHIM);
 • 27 martie 2015 București, participare la conferinţa de închidere a proiectului Combaterea criminalității în domeniul achiziţiilor publice. O abordare operaţională, organizată de Freedom House România,Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Public, Direcţia Naţională Anticorupţie, Institutul Naţional al Magistraturii, Direcţia de Investigare a Fraudelor din cadrul IGPR, Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Achiziţii, Expert Forum şi Asociaţia Actori Europeni (Euractiv RO şi UK);
 • 31 martie 2015 București, participare la conferinţa „Codul Insolventei”, organizată de Grupul de presă Bursa;
 • 2 aprilie 2015, Strasbourg, participare la colocviul „Les investigations financières et l’analyse financière criminelle au service de la lutte contre la criminalité organisée en Europe”, organizat de C.E.I.F.A.C Le Collège européen des investigations financières et analyse financière criminelle;
 • 16-17 aprilie 2015, Paris, participare la conferinţa de închidereintitulată ”Judicial response to terrorism in the EU: strengthening cooperation to better prevent and react”, organizată de ENM (National school for the judiciary, France), IGO/IFJ (Judicial training institute, Belgium) şi CEJ ( Judicial training centre, Spain), împreună cu GIP Justice Coopération Internationale (JCI);
 • 20 aprilie, Bucureşti, Ministerul Justiţiei, participare la Conferința de lansare a “Studiului criminologic privind experiențele directe cu fenomenul corupției ”;
 • 27-28 aprilie, Kiev, participare în calitate de expert la conferinţa internaţională ”Asset Recovery in Ukraine: Repatriation for Anti-Corruption”, organizată de Anti-corruption Action Centre;
 • 5-6 mai Alicante, participare în calitate de expert la conferinţa intitulată Civil versus Criminal Proceedings, including a Focus on Confiscation of Proceeds of Crime prezentând tema “The Confiscation of Proceeds of Crime from a Judicial Perspective” , organizată de Oficiul pentru Armonizarea pieţei interne (OHIM);
 • 13 mai 2015, participare în calitate de expert la conferinţa intitulată Stronger Judiciary In Eastern Europe intervenind în cadrul panelului cu tema ”Asset recovery challenges and ways forward”, organizată de Expert Forum;
 • 14 mai 2015, participare la conferinţa de închidere” Confiscarea extinsă. Cât recuperăm? „, un proiect al Expert Forum si al Fundatiei Freedom House România, cu sprijinul Comisiei Europeane, Directorate-General Home Affairs, prin programul „Prevenirea şi Lupta împotriva Criminalităţii cu tema«Vulnerabilități ale sistemului român de recuperare a produsului infracțiunii”;
 • 27-28 mai 2015, participare în calitate de expert la sesiunea de formare din cadrul proiectului Noi instrumente operaţionalepentru organele de cercetare penală şi autorităţile judiciare din Uniunea Europeană în scopul efectuării de investigaţii financiare în cauze transnaţionale cu componentă de recuperare a produselor infracţiunilor”;
 • 1-2 iunie 2015, participare în calitate de expert la Cooperation Workshop Establishing a European Intellectual Property Prosecutors Network (EIPPN) ce va avea loc la Alicante, între 1-2 iunie 2015, organizat de Oficiul pentru Armonizarea pieței interne (OHIM) și de EUROJUST;
 • 8-9 iunie 2015, Nantes, participare la reuninea doctoranzilor Journées des Rencontres Doctorales organizată de Institututul de Studii avansate din Nantes;
 • 11-12 iunie 2015, Chişinău, participare în calitate de expert la seminarul cu denumirea „PROMOVAREA MĂSURILOR RESTAURATIVE ÎN CAUZELE DE CORUPŢIE”, organizat de Institutul Naţional al Justiţiei;
 • 15 iunie-3iulie 2015, Paris, bursier al statului francez în cadrul programului CISAP, participare la stagiul de formare „ Lupta împotriva corupţiei” organizată de Şcoala Naţională de Administraţie (ENM).

ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Rezultatele pe care le-am obţinut în urma activităţii de cercetare ştiinţifică pe care am desfăşurat-o se concretizează în:
●1 monografie;
● teza de doctorat;
● 101 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate dintre care:
– 99 lucrări ştiinţifice elaborate în calitate de autor;
– două lucrări ştiinţifice elaborate în calitate de coautor (anexa nr. I).
● comunicări prezentate la 13 simpozioane ştiinţifice (anexa nr. I).

ALTE ACTIVITĂŢI 
Membru al Societăţii Române de Criminologie şi Criminalistică;
Membru al Asociaţiei Române de Ştiinţe penale;
Membru al Grupului Naţional care a aderat la Asociaţia Internaţională de Drept penal;
Membru al Asociaţiei Franco – Române a Juriştilor;
Membru al Asociației autorilor și editorilor români PERGAM.

PREMII ŞI DISTINCŢII ACORDATE:
– Premiul al II-lea obţinut la concursul organizat de Institutul National al Magistraturii şi Asociaţia Alternative Sociale în cadrul proiectului „Promovarea integrităţii magistratilor şi cresterea încrederii publicului în sistemul de justiţie”, proiect finanţat de Ambasada Britanică la Bucureşti pentru tema “Anti-corupţia văzută din interior”, Bucureşti, octombrie 2008;
– Medalie cu efigia Consiliului Superior al Magistraturii ;
– Premiul „Curaj în exercitarea justiţiei”, acordat de Alianţa pentru o Românie Curată, Bucureşti, decembrie 2011.

LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE

1. STUDII ŞI ARTICOLE PUBLICATE:

A. Autor unic
– ,,Verificări privind arestarea preventivă în cursul judecăţii”, în Revista de Drept Penal nr.1/2005, ISSN:1223-0790, p.132-135 (4 p.);

– ,,Scurte consideraţii asupra unor mijloace din Codul de procedură penală în lumina juriprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, cu privire specială asupra înregistrărilor audio şi video”, în Revista Doctrină şi Jurisprudenţă nr. 3/2005, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), ISSN: 1584-823X, p. 245-251 (7 p.);

– ,,Interceptările audio sau video”, în Revista de Drept Penal nr.1/2006, p.106-113, ISSN:1223-0790 (8 p.);

– „Consideraţii generale privind evoluţia criminalităţii organizate”, în Revista de criminologie, criminalistică şi penologie nr. 2/2006, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), Societatea Română de Criminologie şi Criminalistică şi Ministerul Justiţiei (Administraţia Naţională a Penitenciarelor), ISSN:1454-5624, pag 83-121 (39 p.);

– „Organisme judiciare europene specializate în prevenirea şi combaterea criminalităţii” în Revista de criminologie, criminalistică şi penologie nr. 2/2006, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), Societatea Română de Criminologie şi Criminalistică şi Ministerul Justiţiei (Administraţia Naţională a Penitenciarelor), ISSN: 1454-5624; pag 122-129 (8 p.);

– „România – placă turnantă a crimei organizate la nivel regional, european şi internaţional. Realităţi şi perspective legislative privind incriminarea, prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate”, în Revista Doctrină şi Jurisprudenţă nr. 2/2006, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), ISSN: 1584-823X, p. 1-14 (14 p.);

– „Consideraţii generale privind infracţiunea de spălare a banilor”, în Revista Doctrină şi Jurisprudenţă nr. 2/2006, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), ISSN: 1584-823X; p. 65-113 (49 p.);

– „Consideraţii privind consacrarea legislativă a dreptului instanţelor judecătoreşti de anulare a clauzelor abuzive inserate in unele contracte de telefonie mobilă”, în Doctrină şi Jurisprudenţă nr. 3/2006, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), p. 123-132, ISSN: 1584-823X (10 p.);

– „Scurte consideraţii privind consecinţele neîndeplinirii obligaţiilor băneşti. Dreptul si obligaţia judecătorului de a interveni in contracte”, în Doctrină şi Jurisprudenţă nr. 3/2006, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), p. 152-163, ISSN: 1584-823X (10 p.);

– „Infracţiunea de spălare a banilor in legea franceză si germană”, în Revista de Drept Penal, nr.4/2006, p.124-130, ISSN:1223-0790 (7 p.);

– ,,Reglementarea comunitară a dezideratului fundamental al Uniunii Europene: crearea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie”, în Doctrină şi Jurisprudenţă nr. 4/2006, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), p.17-33, ISSN: 1584-823X (14 p.);

– ,,Dreptul la libertate şi siguranţă în lumina Convenţiei Europene a Drepturilor Omului , a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene”, în Doctrină şi Jurisprudenţă nr. 4/2006, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), p.74-91 (18 p.), ISSN: 1584-823X;

– ,,Subiectul activ al infracţiunii de spălare a banilor” în Revista de Drept Penal, nr.1 /2007, p.71-77 (7 p.), ISSN:1223-0790;

– „Particularităţi ale mecanismului investigării infracţiunilor de spălare a banilor în cursul urmăririi penale”, în Revista Curierul Fiscal, nr.8/2007, p.15-18, (4 p.), ISSN: 1841-7779;

– ,,.Privire de ansamblu asupra instrumentelor utilizate in spălarea banilor” în Revista Curierul Fiscal, nr.9 /2007, p. 8-11 (4 p.), ISSN: 1841-7779;

– ,,Controverse privind subiectul activ al infracţiunilor de spălare a banilor” în Doctrină şi Jurisprudenţă nr. 1/2007, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), p.66-86 (21 p.), ISSN: 1584-823X;

– ,,Analiza procesului de reciclare a fondurilor provenite din săvârşirea de infracţiuni” în Doctrină şi Jurisprudenţă nr. 1/2007, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), p.87-130 (44 p.),ISSN: 1584-823X;

– ,,Reglementări europene privind spălarea banilor murdari. Privire specială asupra dispoziţiilor celei de-a treia Directive a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene privind prevenirea folosirii sistemului financiar în scopul spălării banilor şi al finanţării terorismului” în Doctrină şi Jurisprudenţă nr. 1/2007, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), p.131-160 (30 p.), ISSN: 1584-823X;

– ,,Infracţiunea de spălare a banilor. Distincţii. Conexiuni cu alte infracţiuni din sfera dreptului penal al afacerilor” în Doctrină şi Jurisprudenţă nr. 2/2007, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), p.15 -76 (62 p.), ISSN: 1584-823X;

– ,, Experienţa României în prevenirea şi combaterea violenţei la locul de muncă” în Doctrină şi Jurisprudenţă nr. 2/2007, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), p. 99-110 (12 p.), ISSN: 1584-823X;

– ,,Tehnici de disimulare a originii legale şi/sau disimulare a originii ilicite a fondurilor obţinute prin activităţi de crimă organizată” , în Revista Curierul Fiscal, nr.12 /2007, p. 15-18 (4 p.), ISSN: 1841-7779;

– ,,Consideraţii privind oportunitatea adoptării unei strategii europene pentru prevenirea şi combaterea mobbingului”, în Revista de Dreptul Muncii, nr.6/2007, p.35-46 (12 p.),ISSN:1582-7534;

– ,,Infracţiunea de spălare a banilor în peisajul dreptului penal al afacerilor” în Jurnalul de Studii Juridice nr.1-2/2007, p. 51-78 (28 p.), ISSN:1841-6195;

– ,,Distincţii între infracţiunea de spălare a banilor şi infracţiunile de tăinuire şi de favorizare a infractorului” în Jurnalul de Studii Juridice nr.3-4/2007, p.69-95 (27 p.), ISSN:1841-6195;

– Recenzie a Conferinţei ”The Anti-Discrimination Directives of 2000” organizate de Academia de Drept European”,în Revista de Dreptul Muncii nr. 6/2007, p.227-230 (4 p.), ISSN:1582-7534;

– Recenzie a monografiei ,,Soluţiile la judecata în apel”, autor Laura Mihaela Pamfil, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, în Revista de Drept Penal nr.1/2008, p. 241-242 (2 p.),ISSN:1223-0790;

– ,,Reglementarea mobbingului în legislaţia penală română”, în Revista de Drept Penal nr.1/2008, p.112-118 (7 p.), ISSN:1223-0790;

– ,,Tipologii de spălare a banilor provenind din traficul de persoane şi traficul de migranţi”, înRevista de criminologie, criminalistică şi penologie nr. 2/2008, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), Societatea Română de Criminologie şi Criminalistică şi Ministerul Justiţiei (Administraţia Naţională a Penitenciarelor), pag 49-59 (11 p.), ISSN:1454-5624;

– ,,Reglementarea infracţiunii de spălare a banilor în legislaţia chineză şi în legislaţia statului Hong Kong”, în Revista de criminologie, criminalistică şi penologie nr. 2/2008, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), Societatea Română de Criminologie şi Criminalistică şi Ministerul Justiţiei (Administraţia Naţională a Penitenciarelor), pag 60-63 (4 p.), ISSN:1454-5624;

– ,,Anti-corupţia văzută din interior” în Revista de criminologie, criminalistică şi penologie nr. 2/2008, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), Societatea Română de Criminologie şi Criminalistică şi Ministerul Justiţiei (Administraţia Naţională a Penitenciarelor), pag 126-134 (9 p.), ISSN:1454-5624;

– ,,Perspective privind prevenirea şi combaterea infracţiunilor de corupţie şi de spălare a banilor” în Revista de criminologie, criminalistică şi penologie nr. 2/2008, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), Societatea Română de Criminologie şi Criminalistică şi Ministerul Justiţiei (Administraţia Naţională a Penitenciarelor), pag 135-149 (15 p.), ISSN:1454-5624;

– ,,Perspective privind cooperarea poliţienească şi cooperarea judiciară în materie penală, în lumina Tratatului de la Lisabona” în Revista de criminologie, criminalistică şi penologie nr. 2/2008, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), Societatea Română de Criminologie şi Criminalistică şi Ministerul Justiţiei (Administraţia Naţională a Penitenciarelor), pag 156-192 (37 p.), ISSN:1454-5624;

– ,,Consideraţii privind unele conexiuni între spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism” în Revista de criminologie, criminalistică şi penologie nr. 2/2008, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), Societatea Română de Criminologie şi Criminalistică şi Ministerul Justiţiei (Administraţia Naţională a Penitenciarelor), pag 193-202 (10 p.), ISSN:1454-5624;

– ,,Consideraţii privind corupţia – parte integrantă, dar şi factor favorizant al criminalităţii economice” în Revista de criminologie, criminalistică şi penologie nr. 2/2008, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), Societatea Română de Criminologie şi Criminalistică şi Ministerul Justiţiei (Administraţia Naţională a Penitenciarelor), pag 207-221 (15 p.), ISSN:1454-5624;

– ,,Consideraţii privind conexiunile între infracţiunea de spălare a banilor şi faptele de corupţie” în Revista de criminologie, criminalistică şi penologie nr. 2/2008, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), Societatea Română de Criminologie şi Criminalistică şi Ministerul Justiţiei (Administraţia Naţională a Penitenciarelor), pag 230-242, (13 p.), ISSN:1454-5624;

– ,,Tipologii de spălarea banilor prin utilizarea sistemului de comerţ” , în Revista Curierul Fiscal nr.6/2008, p.27 -31 (5 p.), ISSN: 1841-7779;

– ,,Deturnarea activităţii entităţilor corporatiste, inclusiv a prestatorilor de servicii pentru trusturi şi societăţi” în Revista Curierul Fiscal nr.7/2008, p. 28-33 (6 p.), ISSN: 1841-7779;

– ,,Tipologii de spălare a banilor şi finanţare a terorismului prin intermediul sectorului imobiliar” în Revista Curierul Fiscal nr.9/2008, p.29-37 (9 p.), ISSN: 1841-7779;

– ,,Noi tendinţe ale procesului de spălare a banilor” în Revista Curierul Fiscal nr.10 /2008, p. 31-34 (4 p.), ISSN: 1841-7779;

– ,,Aspecte privind entităţilor raportoare de cunoaştere a clientelei potrivit prevederilor Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor” în Revista Curierul Fiscal, nr.11 /2008, p.29-34 (6 p.), ISSN: 1841-7779;

– ,,Delimitări privind conceptele analizate în procesul de spălare a banilor”, în Revista Curierul Fiscal nr.12 /2008, p.28-33 (6 p.), ISSN: 1841-7779;

– „Încercări actuale de clasificare a principalelor activităţi de crimă organizată din România” în Revista de criminologie, criminalistică şi penologie nr. 3/2008, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), Societatea Română de Criminologie şi Criminalistică şi Ministerul Justiţiei (Administraţia Naţională a Penitenciarelor), pag. 69-77 (9 p.), ISSN:1454-5624;

– ,,Curtea Europeană de Justiţie şi principiul non bis in idem”, în Revista de Drept Penal nr.3/2008, p.115-121 (7 p.), ISSN:1223-0790;

– „Aspecte teoretice şi de practică judiciară privind înfiinţarea măsurilor asigurătorii în cadrul investigării infracţiunii de spălare a banilor”, în Jurnalul de Studii Juridice nr.1-2/2008, p.108-137, (30 p.) ISSN : 1841-6195;

– „Aspecte de practică judiciară privind predarea in baza unui mandat european de arestare”, în Doctrină şi Jurisprudenţă nr. 4/2008, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), p.38-45 (8p.), ISSN: 1584-823X;

– „Reglementări penale internaţionale privind obligativitatea dispunerii sechestrului şi confiscării în cazul săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor”, în Doctrină şi Jurisprudenţă nr. 4/2008, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), p. 46-50 (5 p.), ISSN: 1584-823X;

– „Consideraţii privind procesul de apropiere al legislaţiilor penale privind spălarea banilor murdari”, în Doctrină şi Jurisprudenţă nr. 4/2008, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), p. 51-54 (4p.), ISSN: 1584-823X;

– „Incriminarea, prevenirea şi combaterea spălării banilor potrivit reglementărilor elveţiene”în Doctrină şi Jurisprudenţă nr. 4/2008, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), p. 55-57 (3p.), ISSN: 1584-823X;

– „Incriminarea, prevenirea şi combaterea spălării banilor în Liechtenstein”, în Doctrină şi Jurisprudenţă nr. 4/2008, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), p. 58-61 (4 p.), ISSN: 1584-823X;

– „Asistenţa judiciară internaţională în materie penală. Comunicarea şi notificarea actelor judiciare în materie penală”, în Doctrină şi Jurisprudenţă nr. 4/2008, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), p. 62-73 (10 p.), ISSN: 1584-823X;

– „Obţinerea de probe pe calea comisiilor rogatorii internaţionale în materie penală. Transmiterea/obţinerea de informaţii asupra dreptului străin”, în Doctrină şi Jurisprudenţă nr. 4/2008, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), p. 74-83 (10 p.), ISSN: 1584-823X;

– „Tipologii de spălare a banilor implicând persoanele expuse politic”, în Jurnalul de Studii Juridice nr.3-4/2008, p. 111-130 (21 pag), ISSN : 1841-6195;

– „Evaluarea conformităţii legislaţiei româneşti de prevenire a spălării banilor cu reglementările internaţionale anti-spălare”, în Revista Curierul Fiscal nr.1/2009, p.37-40 (4 p.), ISSN: 1841-7779;

– „Personalul Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor. Infracţiuni”, în Revista de Drept Penal nr.1/2009, p.129-133 (5 p.), ISSN: 1223-0790;

-,, Modelele de analiză a procesului de spălare a banilor”, în Doctrină şi Jurisprudenţă nr. 3/2009, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), p. 89-95 (7 p.), ISSN: 1584-823X;

– ,,Unele consideraţii privind sistemul probator conturat de dispoziţiile legii speciale uzitat in investigarea infracţiunilor de spălare a banilor”, în Doctrină şi Jurisprudenţă nr. 3/2009, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), p. 109-117(8 p.), ISSN: 1584-823X;

– ,,Consideraţii privind infracţiunile prevăzute de art. 24 din Legea nr. 656/2002” în Doctrină şi Jurisprudenţă nr. 3/2009, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), p.130-143 (14 p.), ISSN: 1584-823X;

– ,,Infracţiunea de spălare a banilor şi infracţiunea de tăinuire”, în Revista de Drept Penal nr. 4/2009, p. 91-106 (16 p.), ISSN: 1223-0790;

– ,,Garda Financiară, este sau nu un reprezentant al Statului Român?”, în Revista de Drept Penal nr.2/2010, p. 176-180 (5 p.), ISSN: 1223-0790;

– „Consideraţii privind temeiul soluţiei neînceperii urmăririi penale în cazul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune în convenţii in ipoteza emiterii unor bilete la ordin fără acoperire”,în Doctrină şi Jurisprudenţă nr.3/2010, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), p. 165-167 ( 3 p. ), ISSN: 1584-823X;

– “Relevanţa probatorie a interceptărilor audi şi video. Distincţii.”, în Doctrină şi Jurisprudenţă nr.3/2010 , editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), p. 146-162 ( 17 p.), ISSN: 1584-823X;

– „Aspecte privind soluţionarea plângerii împotriva ordonanţei procurorului privind prelungirea duratei măsurii preventive de a nu părăsi ţara”, în Doctrină şi Jurisprudenţă nr.3/2010, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), p.186-187 (2 p.), ISSN: 1584-823X;

– “Contestaţia la executare. Retragere. Instanţa competentă.”, în Doctrină şi Jurisprudenţă nr.3/2010, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), p.189 (1 p.), ISSN: 1584-823X;

– „Întreruperea cursului prescripţiei executării pedepsei prin emiterea mandatului european de arestare. Distincţii.”, în Doctrină şi Jurisprudenţă nr.3/2010, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), p.173-175( 3 p.), ISSN: 1584-823X;

– „Verificarea arestării preventive la primirea dosarului de urmărire penală. Exigenţe.”, în Doctrină şi Jurisprudenţă nr.3/2010, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), p.190-193 (4 p.), ISSN: 1584-823X;

– „Propuneri de lege ferenda privind incriminarea, prevenirea şi combaterea faptelor de spălare a banilor”, în Revista Analele Universităţii din Bucureşti nr.IV/2010, p.37-60 (24 p.), ISSN: 1011-0623;

– ,,Infracţiunea de spălare a banilor. Infracţiuni conexe”, în Revista de Drept Penal nr.4/2010, ISSN: 1223-0790, p. 75-89 (15 p.), ISSN: 1223-0790;

– ,, Consideraţii privind necesitatea îmbunătăţirii cadrului legal al interceptării convorbirilor telefonice”, în Doctrină şi Jurisprudenţă nr.1/2011, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), p. 85-104 (20 p.) ISSN: 1584-823X;

– ,,Despre necesitatea confiscării bunurilor dobândite ca urmare a valorificării veniturilor realizate din infracţiuni”, în Revista de Note si Studii JuridiceISSN: 2066-0944;

– “Importanţa confiscării produselor infracţiunii”, în Doctrină şi Jurisprudenţă nr.2/2011, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), ), p. 85-104 (12 p.), ISSN: 1584-823X;

– „Proxenetism. Schimbarea încadrării juridice. Valorificarea circumstanţelor atenuante. (Notă critică la Decizia penală nr.1012/R din 09 mai 2011 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia I Penală)” în Doctrină şi Jurisprudenţă nr.2/2011, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), ), p. 61-77(17 p.) , ISSN: 1584-823X;

– „Instanţa căreia îi revine competenţa materială să constate inadmisibilitatea recursului după modificarea dispoziţiilor articolului 278alin. (10) C proc. pen.”, în Doctrină şi Jurisprudenţă nr.2/2011, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), ), p. 104-110 (7 p.) , ISSN: 1584-823X;

– “Arestarea preventivă. Lipsa indiciilor temeinice, în lumina principiilor jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, reliefate în hotărârea TSONEV nr. 2 împotriva Bulgariei”, în Doctrină şi Jurisprudenţă nr.2/2011, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), p. 119-123 (5 p.) ISSN: 1584-823X

– “Conţinutul obligaţiei de raportare către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, în lumina Recomandărilor Grupului de Acţiune Financiară împotriva Spălării Banilor“, în Revista Curierul Fiscal, nr.8-9 /2011, p. 25-33 (9 p.), ISSN: 1841-7779;

– „ Reflecţii şi propuneri de lege ferenda privind incriminarea, prevenirea şi combaterea faptelor de spălare a banilor”, în Revista de Drept Penal nr.3/2011, p. 107-122 (16 p.), ISSN: 1223-0790;

– „Competenţa funcţională a tribunalului de a judeca în materie penală în apel, după rejudecare„, în Doctrină şi Jurisprudenţă nr.1-2/2012, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), p. 14-17 (4 p.) ISSN: 1584-823X;

„Despre necesitatea lărgirii sferei persoanelor în sarcina cărora se poate reţine săvârşirea abaterii abuzului de drept procesual”în Doctrină şi Jurisprudenţă nr.1-2/2012, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), p. 18-20( 3 p.) ISSN: 1584-823X;

– „Despre necesitatea interpretării restrictive a unor motive opţionale de refuz al executării mandatului european de arestare în cazul infracţiunilor transfrontaliere”în Revista Doctrină şi Jurisprudenţă nr.1-2/2012, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), p. 28-36 (9 p.) ISSN: 1584-823X;

– „Aspecte jurisprudenţiale privind aplicarea procedurii de judecată prevăzute de art. 320 ind 1 C. pr.pen”în Revista Doctrină şi Jurisprudenţă nr.1-2/2012, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), p.21-27 (7 p.) ISSN: 1584-823X;

– „Procedura de judecată abreviată. Soluţii din practica judiciară „în Revista de Drept Penal nr.3/2012, p.58-65(8 p.), ISSN: 1223-0790;

– ” Despre compatibilitatea unor temeiuri de achitare cu procedura simplificată”, în Revista Teorie şi Practică Judiciară editată de Asociaţia Procurorilor din România, nr.1-2/2013; p. 93-96 (4 p.) ISSN: 2344-3111;

– Despre necesitatea regândirii unui caz de incompatibilitate a judecătorului în viitorul Cod de procedură penală, în Revista Teorie şi Practică Judiciară editată de Asociaţia Procurorilor din România, nr.1-2/2013; p. 120-132 (13 p.), ISSN: 2344-3111;

– „Aspecte privind competenţa teritorială de soluţionare a unor cereri formulate în faza de executare a pedepselor”, în Revista Teorie şi Practică Judiciară editată de Asociaţia Procurorilor din România, nr.1-2/2013; p. 111-119 (9 p.) ISSN: 2344-3111;

– „Analiza unor valenţe ale principiului ne bis in idem prin prisma prevederilor 300 ind 2 Cpr pen”, în Revista Teorie şi Practică Judiciară editată de Asociaţia Procurorilor din România, nr.1-2/2013; p. 97-110 (14 p.) ISSN: 2344-3111;

– „Reflecţii asupra incriminării spălării banilor în concepţia Legii pentru punerea în aplicare a Codului penal şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii”, în Revista Teorie şi Practică Judiciară editată de Asociaţia Procurorilor din România, nr.1-2/2013; p. 81-92 (12 p.) ISSN: 2344-3111;

– „Unele observaţii critice privind regimul măsurilor de indisponibilizare în vederea confiscării produselor infracţiunii în noua legislaţie penală”, în Revista Teorie şi Practică Judiciară editată de Asociaţia Procurorilor din România, nr.1-2/2013; p.156-165 (10 p.) ISSN: 2344-3111;

– „Ridicarea măsurii asigurătorii a sechestrului instituit în vederea confiscării speciale. Lipsa recursului Parchetului. Relevanţă în Revista Teorie şi Practică Judiciară editată de Asociaţia Procurorilor din România, nr.1-2/2013; p.166-167 (2 p.) ISSN: 2344-3111;

– „Reflecţii şi propuneri de lege ferenda privind luarea măsurilor asigurătorii în cursul judecăţii” în Revista Teorie şi Practică Judiciară editată de Asociaţia Procurorilor din România, nr.1-2/2013;, p.133-155 (23 p.) ISSN: 2344-3111;

– „Măsuri asigurătorii în vederea reparării pagubei instituite asupra unor bunuri aflate în proprietatea codevălmaşă a soţilor. Legalitate” în Revista Română de Jurisprudenţă nr.3/2013, p.109 113(5p.) ISSN:1844-6450;

– ” Sechestru dispus în vederea confiscării speciale. Persoanele împotriva cărora poate fi dispusă măsura asigurătorie”, în Revista Română de Jurisprudenţă nr.4/2013, nr. ISSN: 1844-6450;

– ”Spălarea banilor. Măsuri asigurătorii” , în curs de apariţie în Revista de Drept Penal nr. 3/2013;

– Evaziune fiscală. Criterii avute în vedere la soluţionarea cererii de liberare sub control judiciar. Notă critică la decizia penală nr.1993/R din data de 24 octombrie 2013 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a II-a penală, în Revista Română de Jurisprudenţă nr.2/2014, p. 145-150 (6 p), ISSN: 1844-6450;

– „Reflecţii asupra unor situaţii de incompatibilitate a judecătorului în legea procesual-penală”, în in Revista de Drept Penal nr.2/2014, p. 76-90 (15 p) publicat în extras şi în Revista de Note si Studii Juridice: https://www.juridice.ro/nsjISSN: 2066-0944;

– „Reflecţii asupra unor situaţii de incompatibilitate a judecătorului în legea procesual-penală”, în in Revista de Drept Penal nr.2/2014, p. 76-90 (15 p) publicat în extras şi în Revista de Note si Studii Juridice: https://www.juridice.ro/nsjISSN: 2066-0944;

– „Infracţiunea de spălare a banilor. Autonomie. Lege penală mai favorabilă. Standarde internaţionale”, în Revista Română de Jurisprudenţă nr.1/2015, p. 86-104 (19 pages), ISSN: 1844-6450;

– ”Natura confiscării în cadrul procesului penal(I)”, în curs de apariţie în Revista de Drept Penal nr. 3/2014;

– ”Natura confiscării în cadrul procesului penal (II)”, în curs de apariţie în Revista de Drept Penal nr. 4/2014;

– „Unele probleme ivite în practica judiciară privind luarea măsurilor asigurătorii în faza de judecată a procesului penal”; în curs de apariţie în Revista Română de Jurisprudenţă nr. 4/2015, publicat în cadrul portalului universuljuridic.ro;

– Sechestrul dispus în faza de judecată. Cale de atac. Constituționalitate”, în curs de apariţie în Revista Română de Jurisprudenţă nr. 4/2015.

B. În colaborare:
– „Analiza practicii judiciare prin prisma dreptului instanţei de a reduce clauza penală”, în Revista de Drept comercial nr. 9/2006, în colaborare cu Sebastian Olteanu, avocat, membru al Baroului Bucureşti, p. 58-70 (13 p.), ISSN:1220-8515;

– „Efectuarea expertizei contabile în faza de executare silită” Trib. Constanta, Decizia nr. 443/08.05.2008 (cu notă de Camelia Bogdan, Sebastian Olteanu), în Revista Curierul Judiciar nr.2/2009, p.82-84 (3 p.), ISSN: 1223-0790.

2. LISTA COMUNICĂRILOR PREZENTATE LA SIMPOZIOANE ŞTIINŢIFICE: 

A. Autor unic:
– Simpozion Naţional: ,,Criminalitatea financiar-bancară”, Craiova, 17-18 martie 2006, cu tema ,,Consideraţii generale privind criminalitatea organizată. Privire specială asupra infracţiunii de spălare a banilor”, publicată în volumul de lucrări al Conferinţei la Editura Universitaria, Craiova, 2006 ISBN-973-742-271-6; ISBN-978-973-742-271-X, p. 223-233 (11 p.);

– Congresul de Ştiinţe Penale cu tema ,,Politica şi legislaţia penală din perspectiva prevenirii si combaterii criminalităţii împotriva persoanei si patrimoniului” Constanţa, 25-27 Mai 2006, cu temele:
– ,,Dreptul la integritate fizică al persoanei, in lumina art.3 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului si Îndatoririlor Fundamentale“; ISBN : 973-732-038-7, publicat şi în Doctrină şi Jurisprudenţă nr. 3-4/2007, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), p. 64-71 (8 p.), ISSN: 1584-823X;
– ,,Infracţiunea de spălare a banilor – stadiu ultim al activităţilor organizaţiilor criminale. Consideraţii privind caracterul internaţional al acestei infracţiuni”; ISBN: 973-732-038-7, publicat şi în Doctrină şi Jurisprudenţă nr. 3-4/2007, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), p. 196-202 (7 p.), ISSN: 1584-823X;
– ,,Elemente de tradiţie si inovaţie in atingerea dezideratului fundamental al Uniunii Europene : crearea unui spaţiu de libertate, securitate si justiţie, consacrate de Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa”; ISBN : 973-732-038-7, publicat şi în Doctrină şi Jurisprudenţă nr. 3-4/2007, editată de Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), p. 293-299 (7 p.), ISSN: 1584-823X;

– Simpozion Internaţional cu tema ”The Integration of the Romanian Criminal Law Principles and Regulations in the European Law”, organizat de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii din Craiova, Craiova, 26-28.10.2006, cu studiul ˝Reglementări europene privind infracţiunea de spălarea banilor”, p. 200-209 (10 p.), ISBN(13), – 978-973-742-463-8; ISBN(10), -973-742-463-1;

– Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice, ediţia a XVII-a, organizată de Universitatea ˝Petre Andrei˝ Iaşi, 17-19 mai 2007 cu temele: „Protecţia martorilor anonimi în faţa organelor judiciare penale. Comentariu asupra reglementărilor interne, în lumina jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului” p.191-209 (19 p.); ISSN: 1454-5683 şi ,,Garanţii specifice recunoscute persoanei acuzate de săvârşirea unei infracţiuni” p.165-190; (36 p.); ISSN: 1454-5683;

– Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice, ediţia a XVIII-a, organizată de Universitatea ˝Petre Andrei˝ Iaşi, 29-31 mai 2008 cu temele: „Corupţia politică – infracţiune predicat, dar şi factor favorizant al infracţiunii de spălare a banilor”, p. 335-352 (18 p.); ISSN: 1454-5683 şi „Consideraţii privind corupţia în sistemul judiciar”, p. 552-568, (17 p.); ISSN: 1454-5683;

– Simpozionul Internaţional ,,Dreptul european şi dreptul naţional” organizat de Universitatea Ovidius, Constanţa, 4 iulie 2008 cu tema: ,,Consideraţii privind persoanele expuse politic în lumina reglementărilor europene”;

– Conferinţa Internaţională organizată de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, Timişoara, 23-25 octombrie 2008 cu tema:,,Prevenirea spălării banilor prin aplicarea standardelor de cunoaştere a clientelei pe bază de risc”, publicat în Revista Pandectele Române;

– Simpozionul Naţional in honorem George Antoniu, organizat de Asociaţia Română de Ştiinţe Penale şi Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din Râmnicu Vâlcea, cu tema: ,,Considerente privind unele inconveniente ale aplicării paradigmei axate pe profit în vederea confiscării produselor şi instrumentelor infracţiunii”, publicat în volumul de lucrări ce urmează a fi publicat sub egida Editurii Sitech, Craiova, 2009, ISBN: 978-606-530-496-3;

– Conferinţa Naţională “Codul penal 2009-între continuitate şi noutate”, organizată de Şcoala Doctorală a Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti şi de Centrul de Drept Penal, cu tema„Propuneri de lege ferenda privind incriminarea, prevenirea şi combaterea faptelor de spălare a banilor”, în Revista Analele Universităţii din Bucureşti nr.IV/2010, p.37-60 (24 p.), ISSN: 1011-0623;

– Sesiunea ştiinţifică cu tema „Noua legislaţie penală – o nouă etapă în consolidarea statului de drept român”, 28-29 octombrie 2011, organizată de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi -Facultatea de Drept împreună cu Asociaţia Română de Ştiinţe Penale, cu temele: „Despre necesitatea regândirii într-o viitoare legislaţie penale a instituţiei camerei preliminare” , publicat în volumul cu lucrările conferinţei, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p. 362-373 (12 p.), ISBN: 978-973-127-772-1; şi „Despre necesitatea prevederii într-o viitoare legislaţie penale a sancţiunii care intervine în cazul neformulării cererii de recuzare de îndată ce partea a aflat despre existenţa cazului de incompatibilitate” , publicat în volumul cu lucrările conferinţei, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p. 265-280 (16 p.), ISBN: 978-973-127-772-1;

– Sesiunea ştiinţifică cu tema „Noua legislaţie penală – o nouă etapă în consolidarea statului de drept român”, 26 octombrie 2012, organizată de Asociaţia Română de Ştiinţe Penale, cu temele: „Reflecţii asupra incriminării spălării banilor în concepţia Legii pentru punerea în aplicare a Codului penal şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii penale”, publicat în volumul cu lucrările conferinţei „Noua legislaţie penală: tradiţie, recodificare, reformă, progres juridic”, vol. II, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p.251-268(18 p.), ISBN 978-606-673-009-9 şi „Unele observaţii critice privind regimul măsurilor de indisponibilizare în vederea confiscării produselor infracţiunii în noua legislaţie penală” publicat în volumul cu lucrările conferinţei „Noua legislaţie penală: tradiţie, recodificare, reformă, progres juridic”, vol. II, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p. 269-283 (14 p.), ISBN 978-606-673-009-9.

B. În colaborare:

– Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice, ediţia a XVI-a, organizată de Universitatea ˝Petre Andrei˝ Iaşi, 17-19 mai 2006 cu temele:
– Consideraţii privind consecinţele neîndeplinirii obligaţiilor băneşti”, în colaborare cu judecător Mihaela Cristina Grădinariu, p.261-277 (17 p.);

 ,,Dreptul la un mediu sănătos, în lumina jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a reglementărilor comunitare”; în colaborare cu judecător Corina Eugenia Jianu, p.278-288 (11 p.);

– ,,Consideraţii privind infracţiunile prevăzute în Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale” în colaborare cu avocat Sebastian Olteanu, ISSN 1454-5683, p. 289-309 (11 p.);

– Simpozion Internaţional: ,,La un pas de integrare. Oportunităţi şi ameninţări”, Drobeta- Turnu- Severin, 2-3 iunie 2006, cu temele:

– ,,Examen de drept comparat asupra probaţiunii-cheie de boltă a viitorului sistem sancţionator penal”, în colaborare cu prep. univ. Cristinel Zaharia, p. 339-344(6 p.);

 ,,Examen teoretic al incidenţei unei legi de graţiere condiţionată asupra unei pedepse pronunţate cu suspendarea condiţionată”; în colaborare cu prep. univ. Cristinel Zaharia p. 345-350(6 p.);

– ,,Conţinutul actelor premergătoare”, în colaborare cu prep. univ. Cristinel Zaharia, p. 351- 354(4 p.);

– ,,Natura şi funcţiile actelor premergătoare”, în colaborare cu prep. univ. Cristinel Zaharia şi cu Zaharia Daniel, p. 355-357(3 p.), publicate în volumul de lucrări al Conferinţei la Editura Universitaria, Craiova, 2006, ISBN 973-742-371-2; ISBN 978-973-742-371-9; ISBN 973-742-373-9; ISBN 978-973-742-373-3.

 3. MONOGRAFII : „Spălarea banilor. Aspecte teoretice şi de practică judiciară” (590 p.); Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010, ISBN 978-973-127-439-3.

4CĂRŢI PUBLICATE ÎN COLECTIV:

Natura sechestrului și a confiscării din perspectiva Articolului 6 al Convenției pentru Apărarea Drepturilor Omului”, p.57-68(10 p.) în „Perspective asupra recuperării prejudiciului și confiscării-aspecte teoretice și de practică judiciară-Buletin al proiectului „Susținerea confiscării extinse și recuperării prejudiciului”, Bucureşti, 2015, ISBN 978-973-8098-38;

Confiscarea de la terți-legislație română și practică europeană”, p. 69-78 (10 p.) în „Perspective asupra recuperării prejudiciului și confiscării-aspecte teoretice și de practică judiciară-Buletin al proiectului „Susținerea confiscării extinse și recuperării prejudiciului”, Bucureşti, 2015, ISBN 978-973-8098-38.

Ghidul pentru combaterea spălării banilor destinat judecătorilor şi procurorilor în coautorat cu Elena Hack, Bucureşti, 2015, ISBN 978-606-93968-2-7.