Călina Jugastru


Studii: Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (1993); doctor în drept (drept civil), 2000 (teza de doctorat Repararea prejudiciilor nepatrimoniale, în coordonarea prof. univ. dr. Mircea Mureșan); stagiu de cercetare în cadrul programului Tempus Phare (2000, Rennes I, Franța); studii postdoctorale (2010-2013) în cadrul proiectului „Parteneriatul universitar în cercetare – un pas înainte spre o școală postdoctorală a viitorului”.

Activitate profesională: judecător (1993-1995); procuror (1995-1998); cadru didactic asociat la Facultatea de Drept „Simion Bărnuțiu”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (1996-1998); asistent universitar (1998-2001); lector universitar (2001-2003); conferențiar universitar (2003-2008); profesor universitar (începând cu 2008); membru corespondent al Academiei de Științe Juridice din România (începând cu 2016); membru al Comisiei de Științe Juridice, CNATDCU (începând cu 2016); directorul Centrului de studii și cercetare științifică în dreptul privat (2006-2010); participare la peste 90 de comisii de susținere publică a tezelor de doctorat; participare la peste 20 de comisii de ocupare a posturilor didactice în învățământul universitar; secretar științific (2001-2012); prodecan (2001-2004); decan (2012-2016).

Activitate științifică: autor de cărți în domeniul științelor juridice (la edituri din țară și din străinătate); peste 150 de articole, studii, recenzii în reviste de specialitate și în volumele manifestărilor științifice; secretar de redacție și membru fondator al revistei Acta Universitatis Lucian Blaga, Seria Iurisprudentia; membru în consiliul științific al revistelor: Revista Română de Drept Privat, Acta Universitatis Lucian Blaga – Seria Iurisprudentia, Revista de Științe Juridice, Anuarul Institutului de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române – Seria Humanistica, Fiat Iustitia; membru fondator, membru în consiliul științific, director al publicației Revista de Dreptul Familiei; editor de volume publicate la edituri cu prestigiu internațional sau cu prestigiu recunoscut în domeniul științelor juridice; organizator de manifestări științifice internaționale și naționale (peste 20); participare cu comunicări științifice la conferințe internaționale (25) și la manifestări naționale (42); participare la șapte granturi/proiecte de cercetare.

Premii: Premiul „Mihail Eliescu” al Uniunii Juriștilor din România pentru lucrarea Ioan Leș (coord.), Călina Jugastru, Verginel Lozneanu, Eugen Hurubă, Adrian Circa, Sebastian Spinei, Tratat de drept procesual civil, Volumul II. Căile de atac. Procedurile speciale. Executarea silită. Procesul civil internațional. Conform Codului de procedură civilă republicat, Ed. Universul Juridic, București, 2015.

Din lucrările publicate:
Tratate, cursuri universitare
Tratat de drept procesual civil, Volumul II. Căile de atac. Dispoziții privind asigurarea unei practici judiciare unitare. Procedurile speciale. Executarea silită. Procesul civil internațional, ediția a II-a, revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, București – coautor, coordonatori: Prof. univ. dr.h.c. Ioan Leș, Călina Jugastru (2020)
Tratat de drept procesual civil, Volumul II. Căile de atac. Procedurile speciale. Executarea silită. Procesul civil internațional. Conform Codului de procedură civilă republicat, Ed. Universul Juridic, București – coautor, lucrare coordonată de Prof. univ. dr.h.c. Ioan Leș (2015)
Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, Ed. Universul Juridic, București (2017)
Teoria generală a obligațiilor, Ed. Astra Museum, Sibiu (2015)
Manual de drept internațional privat român – coautor, Ed. Hamangiu, București (2008); Ed. C.H. Beck, București (2001, 1999); Ed. Argonaut, Cluj-Napoca (1998)
Drept civil. Obligațiile, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca (2007, 2003, 2002)
Drept civil. Persoanele – coautor, Ed. Hamangiu, București (2007, 2003)
Principii și instituții de drept civil. Curs selectiv pentru licență, 2002-2003 – coautor, Ed. Rosetti, București (2002).

Monografii
Prejudiciul – repere românești în context european, Ed. Hamangiu, București (2013)
Repararea prejudiciilor nepatrimoniale, Ed. Lumina Lex, București (2001)
Unitățile administrativ-teritoriale. Domeniul public, domeniul privat, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca (2001)

Culegeri de studii
Dreptul persoanelor. Dreptul obligațiilor – secvențe în actualitatea Codului civil, Ed. Hamangiu, București (2013)
Probleme actuale ale răspunderii în Dreptul Internetului, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca (2004)