Călin Vlădoianu

Călin Vlădoianu deṭine funcția de director de Registru al operatorului AD REGESTA, activând timp de 20 ani în domeniul operațiunilor specifice Registrului Național de Publicitate Mobiliară, în diferite forme de organizare prevăzute de lege.
De-a lungul timpului, s-a remarcat prin profesionalism în derularea fiecărui contract, prin corectitudine, respectarea responsabilităṭilor și a termenelor asumate.
În prezent coordonează o echipă formată din 25 de specialiști atȃt în domeniul juridic, cȃt și în cel financiar-bancar.