Calin Tarean

Călin ȚăreanBirou Executor Judecătoresc

BIROU EXECUTOR JUDECATORESC ŢĂREAN CĂLIN desfăşoară activitaţi de executare silită şi consultanţă în vederea recuperării creanţelor comerciale, civile sau rezultând din cauze penale, în temeiul unor hotărâri judecătoreşti, arbitrale sau a altor titluri executorii (bilete la ordin, cambii, file CEC, contracte de împrumut, contracte de credit, contracte de fidejusiune, contracte de leasing, contracte de asistenţa juridica, etc.) sau pe cale amiabilă, în absenţa unor titluri executorii sau a existenţei unor titluri prescrise.

Contact
Tel/Fax: 0244 520 080
Mobil: 0744 851 593
E-mail: calin_tarean@yahoo.com