Bogdan Vîrjan

Bogdan Vîrjan

Informaţii personale
Data naşterii: 18 aprilie 1974

Informații de contact
+40212225321
bogdan.virjan@scva.ro

Experienţa profesională
Partener, avocat – coordonator în cadrul S.C.A. Vîrjan & Asan
Lector universitar dr. la Facultatea de Drept din cadrul Universității Titu Maiorescu din București
Practician în insolvență, asociat – coordonator în cadrul Vîrjan Asan Insolv S.P.R.L.

Perioada
2008-prezent: Partener, avocat – coordonator, Societate Civilă de Avocați Vîrjan & Asan
1998-2007: preparator universitar, Facultatea de Drept, Universitatea Titu Maiorescu din București
2007-2014: asistent universitar, Facultatea de Drept, Universitatea Titu Maiorescu din București
2014-prezent: lector universitar dr., Facultatea de Drept, Universitatea Titu Maiorescu din București
2014-prezent: Consilier, Departamentul de Drept public, Facultatea de Drept, Universitatea Titu Maiorescu din București
2017-prezent: Practician în insolvență, asociat – coordonator, Vîrjan Asan Insolv Societate Profesională cu Răspundere Limitată
2008-2017: Practician în insolvență, titular Cabinet individual de insolvență Vîrjan Bogdan
2001-2008: Avocat partener, Societatea Civilă de Avocați Ștefănică, Duțu & Asociații
1999-2001: Avocat definitiv colaborator, Societatea Civilă Profesională de Avocați Ștefănică & Șova
1998 – iunie 1999: Avocat stagiar colaborator, Cabinet de avocatură Dumitru Ștefănoiu

Educație și formare
2014-2015: Cercetare postdoctorală, Universitatea Titu Maiorescu din București, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Universitatea din Craiova
2007-2011: Doctor în drept, Facultatea de Drept, Universitatea București
2000: Avocat definitv, Baroul București – I.N.P.P.A.
1998-2000: Avocat stagiar, Baroul București
1993-1997: Diplomă de licență, Facultatea de Drept, Universitatea București
1989-1993, Diplomă de Bacalaureat, Liceul Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu

Autor al lucrărilor
„Infracțiunile de evaziune fiscală. Ediția 2 – revizuită și adăugită”, Editura C.H. Beck, București, 2016, Colecția Științe penale, ISBN 978-606-18-0548-8;
Infracțiunile de evaziune fiscală”, Editura C.H. Beck, București, 2011, Colecția Științe penale, ISBN 978-973-115-982-9;

Coautor al lucrărilor
„Dreptul penal al afacerilor. Ediția 6”, Editura C.H. Beck, București, 2016, Master, ISBN 978-606-18-0592-1;
„Teste grilă pentru examene de an, licență și admitere în profesiile juridice. Ediția a 4-a revizuită și adăugită”, Editura Hamangiu, București, 2016, ISBN 978-606-27-0597-8;
„Teste grilă pentru examene de an, licență și admitere în profesii juridice. Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Drept procesual penal. Ediția a 3-a revizuită și adăugită”, Editura Hamangiu, București, 2015, ISBN 978-606-27-0266-3;
„Teste grilă pentru pregătirea examenului de licenţă. Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Drept procesual penal – ediţia a 2-a revizuită şi adăugită”, Editura Hamangiu, București, 2014, ISBN 978-606-27-0024-9

Autor al mai multor articole de specialitate din domeniul juridic
„Scurte considerații pe marginea Deciziei Curții Constituționale nr. 662/2014 și a implicațiilor acesteia asupra cadrului legal general de prevenire și combatere a evaziunii fiscale”, Dreptul între modernizare și tradiție. Implicații asupra organizării judiciare, politice, administrative și de ordine publică, Conferința internațională București, 21-23 aprilie 2015, pag. 877-885, Editura Hamangiu, București, 2015, ISBN 978-606-27-0222-9,
„Excesul neimputabil”, Rolul Europei într-o societate polarizată, Conferință internațională de drept, studii europene și relații internaționale, București, 9-10 mai 2014, pag. 387-394, Editura Hamangiu, ISBN 978-606-27-0020-1,
„Există o diferență între evaziunea fiscală licită și evaziunea fiscală ilicită?”, pag. 131-138, Revista de drept penal nr. 1/2014, Editura Universul Juridic, ISSN 1223-0790,
„Principiul legalității incriminării conform art. 7 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale”, pag. 269–277, Politica legislativă între reglementare europeană, națională și internațională. Noi perspective ale dreptului, Conferința internațională de drept, studii europene și relații internaționale, Editura Hamangiu, București, 2013, ISBN 978-606-678-642-3,
„Principiul neretroactivității legii penale, conform art. 7 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale”, pag. 92-102, Analele Universității Titu Maiorescu, Editura Universității Titu Maiorescu, Seria Drept, București, 2012, anul XI, ISSN 1584-4781,
„Studiu privind infracţiunile de bancrută simplă şi bancrută frauduloasă din Noul Cod penal”, în Analele Universității București nr. I/2010, Editura C.H. Beck, București, pag. 65–76, ISSN 1011-0623

Participare la numeroase conferințe interne și internaționale
17-19 noiembrie 2016: Conferința Internațională Educație și creativitate pentru o societate bazată pe cunoaștere, Ediția a X-a, Universitatea Titu Maiorescu din București, Institutul de Studii, Cercetare, Dezvoltare și Inovare și Academia Oamenilor de Știință din România, București;
12-13 mai 2016: Conferința internațională de drept, studii europene și relații internaționale. Perspectivele dreptului național și european, Ediția a III-a, Universitatea Titu Maiorescu, București;
21-23 aprilie 2015: Conferința internațională Dreptul între modernizare și tradiție. Implicații asupra organizării judiciare, politice, administrative și de ordine publică, București;
20-22 noiembrie 2015, București: Conferința Internațională “Educație și Creativitate pentru o societate bazată pe cunoaștere”, ediția a 8-a, Universitatea Titu Maiorescu, București;
9-10 mai 2014: „Rolul Europei într-o societate polarizată – Conferință internațională de drept, studii europene și relații internaționale”, București
21-22 martie 2014: Conferința Interactivă „Noul Cod Penal și Noul Cod de Procedură Penală la început de drum”, organizată de Universitatea Titu Maiorescru, Baroul București și Editura Hamangiu;
21-23 noiembrie 2013: Conferința Internațională “Educație și Creativitate pentru o societate bazată pe cunoaștere”, ediția a 7-a, Universitatea Titu Maiorescu, București;
24-25 mai 2013: Conferința internațională de drept, studii europene și relații internaționale – „Politica legislativă între reglementarea europeană, națională și internațională. Noi perspective ale dreptului – Universitatea Titu Maiorescu” – membru în Comitetul de organizare a Conferinței
Mai 2012: Conferința “Justiția și Statul de drept”, organizată de Asociația Magistraților din România, Asociația Procurorilor din România și Fundația Română de Democrație prin Drept;
Mai 2011: Conferința Dreptul Afacerilor – “Abuzul de putere economică în criză. Răspunsurile dreptului”, Facultatea de Drept, Universitatea București
Aprilie 2009: Conferința Dreptul penal al afacerilor 2009 – “Dreptul și Criza” organizată de Facultatea de Drept, Universitatea București;
Septembrie 2009: Conferința “Codul penal 2009 – între continuitate și noutate”, Facultatea de Drept, Universitatea București;
Mai 2007: Realty – Romanian Forum of Real Estate Market, World Trade Center, Bucuresti;
Iulie 2006: Road & Infrastructure Financing Forum, Hotel Marriott, Viena;
Noiembrie 2005: The sixth Annual European Real Estate Opportunity & Private Fund Investing Forum, Business Design Centre, Londra

Membru în diverse organizații
Membru în Asociația Română de Științe Penale, Baroul București, Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România, consilier în cadrul Departamentului de Drept Public al Universității Titu Maiorescu din București

Varia
Permis de conducere auto categoria B