Bogdan Suditu


Bogdan Suditu

Informații personale
data nașterii: 17 mai 1974
locul nașterii: Buzău

Informații de contact
e-mail: b_suditu@yahoo.fr

Experiență relevantă
febr. 2014-prezent: Conferențiar universitar – Universitatea din București, Facultatea de Geografie
oct. 2006-febr. 2014: Lector universitar – Universitatea din București, Facultatea de Geografie
aprilie-iunie 2013: Șef serviciu – Serviciul Reglementări, Planificare Integrată, Politici de Locuire / Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism / Direcția Generală Dezvoltare Regională , Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
iunie 2011-aprilie 2013: Șef serviciu – Serviciul Planificare, Politici urbane, Legislație/ Direcția Generală Dezvoltare Teritorială, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului / Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
martie 2009-iunie 2011: Șef serviciu – Serviciul Urbanism, Dezvoltare Locală, Habitat, Direcția Generală Dezvoltare Teritorială , Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului
oct. 2007-martie 2009: Director General Adjunct – Direcția Generală Dezvoltare Teritorială, coordonator Direcția Politici de Locuire, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței
oct. 2006-oct. 2007: Consilier pe problematici de locuire și amenajarea teritoriului al Ministrului Delegat pentru Lucrări Publice și Amenajarea teritoriului, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

Educație și formare
2009-2010: Diplomat al Școlii Naționale de Administrație (Ecole Nationale d’Administration – ENA) Strasbourg – Franța
2002-2006: Doctor în Geografie – “Mobilitatea rezidențială a populației Municipiului București” / “Logements, habitants et mobilites residentielles a Bucarest. Enjeux pour le XXIeme siecle” – cotutelă Universitatea din București și Universitatea din Angers (France)
1997-1998: Master “Analiza sistemelor urbane și rurale”, Universitatea din București, Facultatea de Geografie
1992-1997: Licență, Universitatea din București, Facultatea de Geografie

Varia
Membru al Registrului Urbaniștilor din România (specialist atestat cu drept de semnătură pentru părți din documentaţii de amenajarea teritoriului şi urbanism – F1, F3, F5, G2, G9)
Membru Centrul de Cercetări Geodemografice și Analiza Teritorială, Universitatea din București
Membru al Centrului de studii interdisciplinare 2H2S, Universitatea din Angers, Franța
2007-2008: Inițiator și coordonator grup tehnic MDLPL – ANCPI pentru documentarea, elaborarea si promovarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 210/2008 pentru completarea Legii locuinţei nr. 114/1996 prin care au fost clarificate reglementate caracteristicile și tipologia condominiilor
2010-2011: Membru grup tehnic interministerial pentru elaborarea și promovarea OUG nr. 7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului
2010-2012: Membru grup tehnic interministerial pentru elaborarea și promovarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 22/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare şi definirea tipologiei structurilor de vânzare
2010-2012: Coordonator tehnic al grupului de lucru pentru documentarea și redactarea proiectului de Lege privind amplasarea mijloacelor de publicitate (devenită după aprobare Legea nr. 185/2013)
2007-2013: Coordonator tehnic al grupului de lucru pentru documentarea și redactarea proiectului de Lege privind construcţia, exploatarea şi administrarea locuinţelor
2007-2010: Coordonator tehnic al grupului de lucru pentru documentarea și redactarea proiectului de Lege pentru reglementarea activităţii de intermediere şi consultanţă imobiliară
2007-2013: Coordonator tehnic al grupului de lucru pentru documentarea și redactarea proiectului de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor
2010-2012: Membru grup tehnic MDRT – ANCPI privind reglementarea aspectelor referitoare la litigiile privind limitele unităților adminstrativ-teritoriale din România.