Bogdan Dima


Grad didactic
Lector univ. dr. – Departamentul de Drept Public, Facultatea de Drept, Universitatea din București (UB)

Studii:
Doctorat – UB, Şcoala Doctorală a Facultăţii de Drept (2013)
Certificat profesional de absolvire a programului de specializare pentru ocupaţia Formator de Formatori – Institutul de Trening, Studii şi Cercetări PIMMJM, Bucureşti (2009)
Diplomă de master, domeniul Drept european – UB, Facultatea de Drept (2006)
Licenţă în drept – UB, Facultatea de Drept (2005)
Diplomă de licenţă (Licence) şi de master (Maîtrise I), domeniul Drept european – Faculté de Paris 1 Panthéon Sorbonne, Collège Juridique Franco-Roumain d`Etudes Européennes de Bucarest (2005)

Activitate didactică și academică:
Lector univ. dr., susținere curs materia Proceduri Administrative Necontencioase (an IV, sem. I) și Instituții Administrative Europene (Master Dreptul Uniunii Europene); susţinere seminare materia Drept Administrativ I (an I, sem. II), Drept administrativ II (an II, sem. I) și Instituții Administrative Europene (Master Dreptul Uniunii Europene) – UB, Facultatea de Drept (2007 – prezent)
Preparator universitar, Susţinere seminare, planificarea lucrărilor, activităților de predare la materia Drept Internaţional Public – Universitatea Nicolae Titulescu, Facultatea de Relații Internaționale și Studii Europene (2009- 2010)

Activitate științifică și de cercetare:
Cercetător, activitate de cercetare și redactare articole de specialitate în cadrul proiectului PN-III-P4-ID-PCE-2016- 0013 – Şefii de stat: dinamica autoritară a puterii politice în istoria constituţională românească (1.09.2017 – 31.12.2019)
Cercetător drept public, proiect POCA/113/2/3/111830 „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și justiție” (31.01.2019 – 15.06.2019)
Principal Investigator pentru România, programul de cercetare internațional „Semi-presidentialism and Governability in Trasitional Regimes”, finanțat de Swedish Research Council 2015-2018 (VR 2014-1260) – (ianuarie – august 2017)
Cercetător în știința politică, redactare studii cu privire la teme de interes pentru societatea românească, de natură economică, socială și politică – Fundația Horia Rusu, Bucureşti (2005- 2007)

Alte activități:
Consilier, Departamentul Reformă Instituţională şi Constituţională – Administraţia Prezidenţială, Bucureşti (1.02. 2015 – 1.07.2018)
Consultant politic (Politolog), Strategii de comunicare cu autorităţile publice şi asociaţii profesionale, analiză juridică și politică, analize de risc și analize de scenariu – S.C. Point Public Affairs SRL, Bucureşti (2011-2015)
Expert juridic, Evaluarea și îmbunătățirea sistemului actual de statistică judiciară din România – S.C. LEADER A.T.E.C. SRL, Bucureşti (2010-2011)
Expert juridic, Susţinere seminare pentru cursanții înscriși în programul de formare a managerilor publici (Young Professional Scheme) – Business & Strategies in Europe, S.A. (B&S Europe), Bruxelles, Proiect finanțat prin POS DRU- Adaptarea Schemei Tinerilor Profesioniști la Nevoile Reformei Funcției Publice din România (iunie 2009-iulie 2009)
Consilier personal al Secretarului General al Guvernului României, Redactare de strategii politice și evaluare a impactului legislativ al diverselor măsuri normative adoptate de Guvern – Secretariatul General al Guvernului României, Bucureşti (septembrie 2008- noiembrie 2008)
Managing partner, Concepere și implementare de strategii electorale şi de comunicare publică – DDHM Strategic Consulting Group, Bucureşti (2007-2015); activitatea societății a fost suspendată conform dispozițiilor prevăzute de lege începând cu 2012 şi a fost radiată în conformitate cu rezoluţia nr. 87.378 din 9.06.2015

Organizații profesionale:
Membru Asociația Română de Drept Constituțional (2017) Membru European Consortium for Political Research (2016)

Premii:
Premiul „Gavril Iosif Chiuzbaian”, Uniunea Juriștilor din România pentru lucrarea ”Conflictul dintre Palate. Raporturile de putere dintre Parlament, Guvern și Președinte în România postcomunistă”, 2014

Lucărări:
Bogdan Dima, Sisteme de guvernare în democrațiile din Centrul și Sud-Estul Europei (București: Hamangiu, 2015)
Bogdan Dima, Conflictul dintre Palate. Raporturile de putere dintre Parlament, Guvern și Președinte în România postcomunistă (București: Hamangiu, 2014)
Bogdan Dima, Elena-Simina Tănăsescu (coord.), Revizuirea Constituției: analiză și proiecții (București: Universul Juridic, 2012)

Limbi străine:
EN/foarte bine; FR/bine

Email:
bogdan.dima@drept.unibuc.ro


:: Bogdan Dima este membru JURIDICE.ro [click aici pentru detalii]
:: Autor de articole publicate pe JURIDICE.ro [click aici pentru a citi articolele]
:: :: Mențiuni în articole JURIDICE.ro [click aici pentru toate articolele]
:: Interviu JURIDICE.ro: Bogdan Dima: [Constituția este cea mai importantă pavăză împotriva arbitrariului și a tiraniei]


Ultima actualizare a acestei pagini: 1 august 2022